VÝROČNé SPRáVY
Deutsche Telekom
IT Solutions Slovakia

Každý rok prinášame do sveta IT inovácie a nápady, ktoré majú za cieľ pomáhať, zlepšovať a digitalizovať. Naše vízie sa menia na plány a plány na výsledky. Prehľad toho, čo sa nám každý rok podarilo, na čo sme hrdí a čo z nás robí silného partnera pre región a jeho obyvateľov nájdete na tejto stránke.