Vzdelávanie je predpokladom úspechu

Pomáhame rozvíjať talent a napredovať nielen našim zamestnancom.

Podporujeme všetky formy vzdelávania Vzdelávanie zamestnancov

Programy kariérneho rastu pre zamestnancov našej spoločnosti.Štúdium IT

Možnosti štúdia priamo v našej spoločnosti.Podpora IT komunity

Podporujeme podujatia pre odbornú verejnosť.Lepšie vzdelávanie

Spolupracujeme so školami, aby sme skvalitnili úroveň štúdia.

Vzdelávanie zamestnancov

Záleží nám na tom, aby sme našim zamestnancom poskytli priestor na rast, neustále rozvíjali kvalitu a úroveň ich odborných zručností a tým vytvorili podmienky na kontinuálne zvyšovanie kvality poskytovaných služieb zákazníkom spoločnosti.

Štúdium IT

Duálne vzdelávanie

Od roku 2013 ponúkame v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach vyššie odborné štúdium práve touto formou.

Prázdny

Vzdelaní ľudia dokážu meniť svoje okolie a svet k lepšiemu. Na celoživotnom vzdelávaní preto mimoriadne záleží.

Prázdny

Podpora IT komunity

Pravidelne podporujeme developerské konferencie, súťaže a projekty, ktoré posúvajú IT komunitu vpred a rozvíjajú ju.

Hackathon

Je to udalosť, na ktorej sa softwéroví programátori spoja do skupín, za účelom intenzívne spolupracovať na vybraných softvérových projektoch podľa zadanej témy.

Lepšie vzdelávanie

Naša dlhodobá spolupráca so vzdelávacími inštitúciami je obojstranne mimoriadne cenenou formou odovzdávania si poznatkov, pretože je zárukou napredovania ako našej spoločnosti, tak škôl a univerzít.

Medzi naše aktivity patrí:

  • Vzdelávanie učiteľov
  • Spolupráca so strednými školami
  • Spolupráca s univerzitami
  • Grantové programy pre učiteľov