O nás

Sme najdôveryhodnejší partner vo svete informačno-komunikačných technológií.

Našim cieľom je byť najväčší a najlepší vo svojej kategórii.

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia bola založená v roku 2006 v Košiciach. Počiatočný plán počítal s vytvorením centra podporných služieb pre rôzne informačné technológie - počnúc operačnými systémami, cez ERP systémy až po špecializované zákaznícke aplikácie. Drvivú časť našej činnosti je dnes možné zaradiť do kategórie spravovania a administrácie IKT.

GLOBÁLNY TÍM
Sme členom Deutsche Telekom

Ako dcérska spoločnosť nemeckého Deutsche Telekom sme jednou z troch úspešných značiek, ktoré už viac ako 20 rokov píšu jeden spoločný úspešný príbeh.

Sme významným členom vetvy zameranej na korporátnu klientelu patriacu pod globálnu Deutsche Telekom AG. Víziou a misiou „Byť najdôveryhodnejším partnerom pre outsourcing IKT služieb” prispievame k úspešnému naplneniu ambície našej materskej skupiny. Čítať ďalej...

Manažment spoločnosti

Byť lídrom v poskytovaní digitálnych riešení si vyžaduje zodpovedajúce riadenie.

Andreas Truls

Generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Ondrej Šestina

Viceprezident pre financie a kontroling

 

Igor Stančik

Viceprezident pre ľudské zdroje

 

Juraj Girman

Viceprezident Telekom IT

 

Dôveryhodný partner
pre váš biznis.

Sme hrdí na úroveň a kvalitu služieb, ktoré poskytujeme. Pre našich klientov je kriticky dôležité dostávať tú najlepšiu službu na kontinuálnej báze. Z tohto dôvodu je kvalita vždy pod drobnohľadom vedenia spoločnosti. Ako dôkaz slúži naša certifikácia medzinárodne uznávanými ISO certifikátmi kvality manažmentu, IT SM, informačnej bezpečnosti, Business Continuity Management a pod.

SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVÁ
Spolupracujeme s najlepšími

Aktívne spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami, verejným sektorom. Sme členmi obchodných komôr a profesných združení.

Digitálny ekosystém
Nech komunita rastie

Aktívne prispievame k zvyšovaniu digitálnej gramotnosti a lepšiemu využívaniu IT v podnikaní aj v bežnom živote.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Záleží nám na našom regióne

Líderstvo v poskytovaní riešení ide ruka v ruke s líderstvom v angažovaní sa v komunitných aktivitách, na ktorých záleží.

 

Kontaktné informácie
Deutsche Telekom IT Solutions