Komunikačné riešenia

Spájame ľudí a technológie pomocou globálnej siete.

Aké riešenia poskytujeme?Hlasové
a video služby

Zabezpečujeme kvalitné, bezpečné a funkčné riešenia pre rôzne komunikačné kanály.Sieťové a bezpečnostné
IKT služby

Pre miestne a diaľkové siete. Optimalizácia výkonu a prenosových kapacít

Aktívna komunikácia si vyžaduje bezchybnú funkčnosť. Náročné dátové prenosy je preto potrebné optimalizovať.

IKT služby pre telekomunikačné systémy

Táto časť nášho portfólia sa zameriava na návrh, správu a prevádzku riešení pre diaľkovú komunikáciu, ktorá obvykle zodpovedá našim globálnym zákazníkom alebo zákazníkom s geograficky rozdelenými kanceláriami.

Naše hlavné kompetencie zahŕňajú:

 • Hlasové a video služby, vrátane VoIP and telepresence.
 • Sieťové a bezpečnostné IKT služby pre miestne a diaľkové siete.
 • Optimalizácia prenosových kapacít a výkonu.
 • Vývoj a prevádzka softvérovo definovaných sieťových a bezpečnostných riešení.

IKT služby pre zákaznícke systémy a aplikácie

V rámci tejto časti nášho portfólia spravujeme, prevádzkujeme a nasadzujeme špecifické zákaznícke systémy a špecializované IKT riešenia, ktoré podporujú kľúčové podnikanie našich zákazníkov v niekoľkých priemyselných odvetviach.

Naše hlavné kompetencie zahŕňajú:

 • Virtualizované systémy všetkých hlavných dodávateľov IT riešení (vrátane riešení na báze privátnych, verejných a hybridných cloudov).
 • Zákaznícke a obchodné databázy a middleware riešenia.
 • Zákaznícke portály, aplikácie, riešenia rizík/zabezpečenia a analýzy údajov.
 • Dodávka a prevádzka IKT riešení a služieb.

Riadenie, transformácia a návrh IKT služieb

Táto časť portfólia funguje ako prepojenie medzi našimi globálnymi zákazníkmi, ich vedením v oblasti IKT a našimi tímami dodávky služieb a prevádzky.

Naša hlavná ponuka zahŕňa:

 • Globálna dodávka služieb, riadenie zákazníckych účtov a nových transakcií.

 • Návrh zákazníckych riešení a IKT architektúr.

 • Projektové riadenie a transformácia zákazníckych IKT systémov a riešení.

Vývoj aplikácií a softvérových riešení

V rámci tejto časti nášho portfólia dopĺňame naše silné dodávateľské a prevádzkové kompetencie a ponúkame najmä interným zákazníkom globálnej skupiny Deutsche Telekom služby softvérového inžinierstva, vývoja a poradenstva.

Naša hlavná ponuka zahŕňa:

 • Vývoj softvéru, testovanie a konzultácie pre SAP riešenia.
 • Vývoj softvéru, testovanie a konzultácie pre iné ako SAP riešenia.
 • Automatizácie interných IKT procesov, inžiniering a vývoja aplikácií pre automatizáciu.
 • Vývoj smart riešení na báze umelej inteligencie, strojového učenia, spracovania jazyka, a pod.
 • Aplikovaný výskum v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality, vývoja aplikácií pre vzdelávacie a medicínske segmenty.
 • Zdieľané služby obchodu a riadenia.

REFERENCIE
Pracujeme pre

 najlepších 

 Toyotu 

 UPS 

 Deutsche Bahn 

 Commerce bank 

 Deutsche Bank 

 Axel Springer 

Prázdny

Pracujeme pre veľkých zákazníkov a nadnárodné spoločnosti. Pomocou našej infraštruktúry dátových centier a sietí sme schopní zvládnuť aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov. Pridajte sa medzi svetové spoločnosti, ktoré využívajú naše služby.