Spoločenská zodpovednosť

Podporujeme ľudí, aktivity a idey, ktoré majú potenciál priniesť pozitívnu zmenu regiónu, mestu i Slovensku.

Spolu budujeme lepšiu budúcnosťVzdelávanie

Podporujeme kvalitné vzdelávanie žiakov, učiteľov a širokej verejnosti.Sociálne inovácie

Pomáhame realizovať inovatívne IT riešenia v sociálnych oblastiach.


Ochrana životného prostredia

Redukujeme spotrebu nerecyklovateľných materiálov.Dobročinnosť a dobrovoľníctvo

Podporujeme systematickú zmenu v sociálnej oblasti.

Vzdelávanie

Našim cieľom je podpora kvalitného vzdelávania žiakov, učiteľov a širokej verejnosti v digitálnych zručnostiach 21. storočia.

 • Grantový program Škola budúcnosti

 • Grantový program Učiteľ budúcnosti

 • Dream IT

 • Programovanie s Calliope

 • Aj Ty Senior

 • Projekt koordinátorov digitálnych kompetencií

 • Mentorovanie žiakov

Sociálne inovácie

Prostredníctvom IT inovácií podporujeme zvyšovanie kvality života v regióne a meste Košice. Pomáhame premeniť idey na inovatívne riešenia.

 • Innovlab

 • Najdite sa.online

 • Sám v múzeu

Životné prostredie

Naše aktivity robíme s cieľom zníženia negatívnych dopadov na životné prostredie.

 • Redukujeme spotrebu nerecyklovateľných materiálov, energie a CO2.

 • Plastic - free

 • BiKe IT

 • Naše mesto

Dobročinnosť

Pomocou dobročinnej platformy sa snaží naša spoločnosť podporiť tých, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii.

 • Charity Run Tour

 • Charity Cake

 • Charity Cup

Dobrovoľníctvo

Chceme zjednotiť aktívnych zamestnancov v dobrovoľníckych činnostiach. Cieľom je tiež vytvoriť komunitu dobrovoľníkov kooperujúcich medzi sebou.

Dobrovoľne nás pomáha stále viac

Naše aktivity priťahujú stále viac dobrovoľníkov a tak môžeme viac podporovať svoje okolie a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

1 x   = 10 ľudí

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

17 cieľov udržateľného rozvoja predstavuje usmernenie nášho zodpovedného prístupu k zamestnancom, regiónu a životu v ňom.