Dobročinnosť a dobrovoľníctvo

Pomocou dobročinnej platformy sa snaží naša spoločnosť podporiť tých, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii.

Projekty v oblasti dobročinnosti a dobrovoľníctva

 

Partneri

Charity Run Tour

Obľúbenosť bežeckých aktivít sa dá využiť aj na charitatívne rozmery. Športujúci človek tak získa dvojnásobne dobrý pocit – z odbehnutých kilometrov a z pomoci tým, ktorí to potrebujú. V spolupráci s Active Life organizujeme sériu charitatívnych behov. Cieľom iniciatívy je vytvoriť Charity Run Tour – turné pravidelných behov organizovaných raz mesačne, ktoré budú pomáhať tým, ktorí to v danom čase budú potrebovať. Prvý beh z tejto série sa uskutočnil v sobotu 7. decembra 2019 v Košiciach. Výťažok z podujatia bol venovaný na pomoc organizácii Úsmev ako dar.

Charity Cake

Naši aktívni zamestnanci mali víziu pomôcť, kde je to potrebné. Iniciovali aktivitu Charity Cake Day, do ktorej zapojili ďalších kolegov - pečením alebo podporením aktivity kúpou koláčika. V roku 2019 sa uskutočnili 2 sladké eventy a výťažky z nich putovali do Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach a do Domu dôchodcov sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Výťažok z Charity Cake Day vo februári 2020 bol venovaný na liečbu detí s ochorením SMA1.

Charity Cup

Od vzniku charitatívneho športového podujatia Charity Cup v roku 2018 podporujeme jeho ambiciózny cieľ účasťou nášho futbalového tímu. Pre mnoho rodín na Slovensku sú dostupné možnosti bývania mimoriadne obmedzené. To je dôvod, prečo mnohým rodinám s nízkym príjmom, alebo rodinám s jedným rodičom, hrozí riziko bezdomovstva. Niektoré rodiny v kríze nachádzajú dočasné ubytovanie v krízových centrách, ktoré im pomáhajú zabrániť oddeleniu dieťaťa, ale ich šance na dlhodobé riešenie bývania sú stále minimálne. To sú dôvody, prečo je potrebné ďalej rozvíjať program Housing First alebo iné iniciatívy zamerané na bývanie, ktoré poskytujú sociálne bývanie a podporu rodinám a jednotlivcom, aby sa predchádzalo a ukončilo bezdomovstvo na Slovensku.