Vzdelávanie zamestnancov

Naši zamestnanci môžu využívať mnoho spôsobov interného vzdelávania.

VZDELÁVANIE
Bohaté možnosti kariérneho rozvoja

Práca v IT si vyžaduje neustále vzdelávanie a bez poriadnej podpory zamestnávateľa to nepôjde. Záleží nám na tom, aby sme našim zamestnancom poskytli priestor na rast, neustále zvyšovali kvalitu a úroveň ich odborných zručností. 

V roku 2022

sa naši zamestnanci zúčastnili dokopy na 

8 385

školeniach,

kde strávili dokopy

165 457

hodín

VZDELÁVANIE
Peer-to-peer zázemie

Firemným vzdelávaním a rozvojom prepájame ľudí v reálnom čase s informáciami, ktoré potrebujú na vytváranie pridanej hodnoty pre biznis, spolu so skúsenosťami, ktoré potrebujú na rozšírenie a zlepšenie svojich zručností. V ére transformácie a vysokých obchodných požiadaviek spájame ľudí s potrebnými informáciami flexibilne v čase ich reálnej potreby. Kľúčom k rozvoju firemného vzdelávania a osobného rozvoja je vysoká angažovanosť zamestnancov. Uvedomujeme si dôležitosť „peer-to-peer“ vzdelávania.

VZDELÁVANIE
Work-life Coaching Program

Duševné zdravie zamestnancov je kľúčovou súčasťou úspechu spoločnosti. Program, akým je Work-Life Coaching Program, umožňuje výkon organizácie, zvyšuje angažovanosť a lojalitu zamestnancov, podporuje pozitívne pracovné prostredie a zlepšuje ziskovosť a úspech spoločnosti. Poskytuje zamestnancom nástroje na duševnú odolnosť, zvýšenú motiváciu, sebavedomie a vyváženú pohodu, aby sa im darilo v práci aj doma.

Našim zamestnancom a ich rodinám ponúkame prispôsobený work-life coaching program. Kvalitne vyškolení odborníci sú kedykoľvek k dispozícii každému zamestnancovi. Psychologické, právne a finančné poradenstvo je poskytované bezplatne a na prísne dôvernom základe. Zamestnanci a odborníci spolupracujú pri hľadaní riešení, napríklad problémov súvisiacimi so stresom v práci, zmenami v pracovnom alebo súkromnom živote, napätím v pracovných vzťahoch, problémov v rodine, s partnerom či deťmi, medziľudských problémov ako aj problémov so zadlženosťou.

VZDELÁVANIE
Webináre pre duševné zdravie

V roku 2022 sme zorganizovali viacero webinárov pre zamestnancov na podporu ich duševného zdravia alebo poskytovali poradenstvo v rôznych témach:

  • Mentálna odolnosť - Mental resilience
  • Digitálne deti : Digital kids
  • Zdravé vzťahy v práci a doma : Healthy relationships at work and at home
  • Mindfulness v hybridnom prostredí - Mindfulness in a hybrid world
  • Cesta k posilňovaniu sebadôvery The road to self-confidence
  • Vnímavé jedenie - Mindfull eating
  • Hranice vo vzťahoch : Boundaries in relationships
  • Finančný wellness : Financial wellness
  • Čaro Vianoc v prítomnom okamihu : The magic of Christmas in the present moment