Vzdelávanie zamestnancov

Naši zamestnanci môžu využívať mnoho spôsobov interného vzdelávania.

VZDELÁVANIE
Perspektívne podmienky pre kariérny rast

Nám na vzdelaní skutočne záleží. Preto ponúkame možnosti pre rozvoj nech už sa nachádzate v akomkoľvek veku. V konečnom dôsledku, podmienky v IT prostredí sa neustále menia a vyvíjajú a spolu s nimi sa musíme vyvíjať aj my.

V roku 2019

sa naši zamestnanci zúčastnili dokopy na 

8 205

školeniach,

kde strávili dokopy

112 040

hodín

VZDELÁVANIE
Peer-to-peer zázemie

Firemným vzdelávaním a rozvojom prepájame ľudí v reálnom čase s informáciami, ktoré potrebujú na vytváranie pridanej hodnoty pre biznis, spolu so skúsenosťami, ktoré potrebujú na rozšírenie a zlepšenie svojich zručností. V ére transformácie a vysokých obchodných požiadaviek spájame ľudí s potrebnými informáciami flexibilne v čase ich reálnej potreby. Kľúčom k rozvoju firemného vzdelávania a osobného rozvoja je vysoká angažovanosť zamestnancov. Uvedomujeme si dôležitosť „peer-to-peer“ vzdelávania.