Prázdny

Vzdelávanie zamestnancov

Naši zamestnanci môžu využívať mnoho spôsobov interného vzdelávania.

VZDELÁVANIE
Perspektívne podmienky pre kariérny rast

Nám na vzdelaní skutočne záleží. Preto ponúkame možnosti pre rozvoj nech už sa nachádzate v akomkoľvek veku. V konečnom dôsledku, podmienky v IT prostredí sa neustále menia a vyvíjajú a spolu s nimi sa musíme vyvíjať aj my.

V roku 2019

sa naši zamestnanci zúčastnili dokopy na 

8 205

školeniach,

kde strávili dokopy

112 040

hodín

VZDELÁVANIE
Peer-to-peer zázemie

Firemným vzdelávaním a rozvojom prepájame ľudí v reálnom čase s informáciami, ktoré potrebujú na vytváranie pridanej hodnoty pre biznis, spolu so skúsenosťami, ktoré potrebujú na rozšírenie a zlepšenie svojich zručností. V ére transformácie a vysokých obchodných požiadaviek spájame ľudí s potrebnými informáciami flexibilne v čase ich reálnej potreby. Kľúčom k rozvoju firemného vzdelávania a osobného rozvoja je vysoká angažovanosť zamestnancov. Uvedomujeme si dôležitosť „peer-to-peer“ vzdelávania.