Deutsche Telekom IT Solutions

Transformujeme sa na modernú spoločnosť, aby sme vám mohli poskytovať inovatívne typy služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií. Budúcnosť založená na digitálnych technológiách je budúcnosťou, ktorú chceme formovať spolu s vami. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je synonymom progresu, vysokej kvality a zákazníckej spokojnosti.

Updatujeme na Deutsche Telekom IT Solutions

Transformujeme sa na modernú spoločnosť, aby sme vám mohli poskytovať inovatívne typy služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Prázdny

Nie len väčší, ale aj lepší

Značka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s. r. o. Za posledné desaťročie sa nám podarilo vyrásť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zo servisnej IT spoločnosti sme sa vyprofilovali na spoločnosť tvoriacu hodnoty pre zákazníkov.
 

Prázdny
Prázdny

Riešenia

PrázdnyBiznis riešenia

Pomáhame riadiť biznis a tvoriť hodnoty s využitím riešení SAP.Smart aplikácie

Vyvíjame softvérové aplikácie, ktoré robia tvoj život jednoduchším.Komunikácia

Spájame ľudí a technológie pomocou globálnej siete.Zdieľaná infraštruktúra

Poskytujeme prístup k zdieľanej
infraštruktúre cloud.Zdieľané služby

Zabezpečujeme IT outsourcing, poskytujeme finančný controlling a ďalšie služby.Bezpečnosť 

Pomáhame chrániť vaše osobné aj obchodné údaje.

Kariéra u nás
Máme voľné pozície

Kariéra v oblasti IT je zárukou stability a dynamického rastu. Patríme k najväčším hráčom v tomto odvetví a zároveň sme držiteľmi ceny
Najlepší zamestnávateľ v kategórii IT a telekomunikácie.

Vzdelávanie

Záleží nám na budovaní modernej spoločnosti, do ktorej patria vzdelaní a šikovní ľudia.

Poskytujeme komplexné vzdelávanie pre každého: duálne vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, konferencie.

SPOLUPRÁCA
Hovoria za nás výsledky

Naše pôsobenie na Slovensku je lemované úspešnými zákazníkmi globálneho charakteru. Aktívne spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a verejným sektorom. Sme členmi obchodných komôr a profesných združení.

REFERENCIE
Pracujeme pre

Prázdny

 najlepších 

 BMW 

 Adidas 

 Heineken 

 EPSON 

 Daimler 

 Continental 

 Colas 

Pracujeme pre veľkých zákazníkov a nadnárodné spoločnosti. Pomocou našej infraštruktúry dátových centier a sietí sme schopní zvládnuť aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov.

Prázdny

Spoločenská zodpovednosť

Podporujeme ľudí, aktivity a idey, ktoré majú potenciál priniesť pozitívnu zmenu regiónu, mestu i Slovensku.

Prázdny