Manažment spoločnosti

Byť lídrom v poskytovaní digitálnych riešení si vyžaduje zodpovedajúce riadenie.

Andreas Truls

Generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Andreas sa stal súčasťou medzinárodnej spoločnosti T-Systems v roku 2004, keď nastúpil na pozíciu Regional Solution Sales pre strednú Európu. Následne jeho kroky viedli do Tokia, kde sa stal viceprezidentom línie IT Operations v T-Systems Japan, neskôr prevzal zodpovednosť za výpočtové služby a riešenia pre oblasť Ázie a Tichomoria v spoločnosti T-Systems Malaysia. V roku 2015 sa stal viceprezidentom IT Operations APAC & Americas. V júni 2020 sa stal Andreas generálnym riaditeľom pre Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Andreas má rozsiahle skúsenosti s navrhovaním a implementáciou škálovateľných rastových stratégií, ktoré prinášajú väčšiu hodnotu pre našich partnerov v outsourcingovom priemysle. Viac ako 18 rokov pôsobil vo vedúcich pozíciách, viedol technické a dodávateľské tímy v Malajzii, Singapure, Číne, Brazílii, Severnej Amerike a Mexiku.

Prázdny

Ondrej Šestina

Viceprezident pre financovanie a controlling

Ondrej je súčasťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia od roku 2020. Svoju kariéru začal ako Vedúci finančného oddelenia, kde bol zodpovedný za finančné riadenie dvoch právnych subjektov v Košiciach. Počas svojho pôsobenia na tejto pozícii bol zodpovedný najmä za riadenie silných financií a udržiavanie spoľahlivých procesov s cieľom splniť zákonné požiadavky, požiadavky materskej spoločnosti a auditu. Podieľal sa na viacerých lokálnych a globálnych projektoch zameraných na vytváranie hodnoty v súlade so stratégiou a víziou materskej spoločnosti. V apríli 2023 prijal funkciu Viceprezidenta pre financie v spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Prázdny

Igor Stančik

Viceprezident pre ľudské zdroje

Svoju kariéru v Deutsche Telekom IT Solution Slovakia začal v roku 2006 ako systemový admistrátor. Desať rokov pôsobil na rôznych pozíciach v strednom manažmente so zameraním na správu aplikácii, operačných systémov a telekomunikacných služieb. V roku 2019 nastúpil na pozíciu Viceprezidenta Managed Infrastructure Solutions, kde pomohol s transformaciou organizácie v súlade s medzinárodnou stratégiou spoločnosti Deutsche Telekom. Od 1. septembra 2021 pôsobí ako Viceprezident pre ľudské zdroje v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Prázdny

Juraj Girman

Viceprezident Telekom IT

Po ukončení štúdia na Fakulte elektrotehcniky a informačných technológií začal Juraj svoju kariéru v spoločnosti Novitech a neskôr nastúpil do spoločnosti RWE IT. Od roku 2022 zastával viacero pozícii v rámci Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a v súčastnosti pôsobi ako viceprezident Telekom IT (od 1. augusta 2013). Juraj sa aktívne zapája do rozvoja regiónu a zastáva pozíciu Člena Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Od januára 2017 zastáva funkciu Predsedu predstavenstva Košice IT Valley.  Od roku 2018 pôsobí ako Predseda správnej rady Karpatskej nadácie a taktiež je Členom Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Prázdny