IT riešenia

Pomáhame spoločnostiam rásť pomocou kvalitných IT riešení.

Primárne trhy pôsobnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Prázdny

Pôsobíme na dvoch hlavných trhoch. Sme poskytovateľom informačných a komunikačných riešení ako aj outsourcingovým poskytovateľom podnikových procesov (BPO). IKT outsourcing je pre našich korporátnych zákazníkov jedným z hlavných spôsobov zlepšenia vlastnej ekonomickej výkonnosti a flexibility. Zároveň je to cesta, ktorá umožňuje rýchlejší a lacnejší

prístup zákazníkov k inováciám či technologický náskok, ale predovšetkým je outsourcing cestou znižovania nákladov.

V praxi môže ísť o čiastočné alebo úplné prevzatie činností vykonávaných firemnými IKT oddeleniami, resp. inými poskytovateľmi IKT služieb.

Biznis riešenia

Pomáhame riadiť biznis a tvoriť hodnoty s využitím riešení SAP.

Smart aplikácie

Vyvíjame softvérové aplikácie, ktoré robia Váš život jednoduchším.

Komunikácia

Spájame ľudí a technológie pomocou globálnej siete.

Prázdny

Viac ako 700 spoločností z celého sveta sa spolieha na širokú škálu služieb, vďaka ktorým rastú nielen naši zákazníci, ale aj naša spoločnosť.

Prázdny

Zdieľaná infraštruktúra

Poskytujeme prístup k zdieľanej infraštruktúre cloud.

Zdieľané služby

Zabezpečujeme IT outsourcing, poskytujeme finančný controlling a ďalšie služby.

Bezpečnosť

Pomáhame chrániť vaše osobné ale aj obchodné údaje.

Prázdny

Process Complete Life-cycle

zodpovedá za celý životný cyklus inovatívneho produktu od jeho koncepcie, dizajnu, vývoja až po nasadenie do praxe a kontinuálneho zlepšovania. Inak povedané, pokryť omnoho väčšiu časť celej hodnotovej reťaze IKT riešenia.

Prázdny