Obchodné údaje spoločnosti

Prázdny

OBCHODNÉ ÚDAJE 
Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

Moldavská cesta 8B, 040 11 Košice, Slovakia

IČO: 35976721
DIČ: 2022127932
IČ DPH: SK2022127932

IBAN: DE9070 0202 7000 1014 4818
SWIFT/BIC: HYVEDEMMXXX
HypoVereinsBank, Munchen; Member of Unicredit

Obchodný register Metského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 18094/V

OBCHODNÉ ÚDAJE
Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.

Moldavská cesta 8B, 040 11 Košice, Slovakia

IČO: 52934039
DIČ : 2121175947
IČ DPH: SK2121175947

IBAN: DE7770 0202 7000 2025 0512
SWIFT/BIC: HYVEDEMMXXX
UniCredit Bank AG

Obchodný register Metského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 48210/V

Prázdny
Prázdny

 Recepcia
tel: +421 55 785 2287

  E-mail
fmb_tssk_communication@t-systems.com

Orgán dozoru podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice

Prázdny