Zdieľané služby

Sústreďte sa na svoj core biznis a nechajte tech prácu na nás.

Aké riešenia poskytujeme?Zdieľané IT služby

Naši IT experti vám pomôžu v budovaní vašej infraštruktúry.Zdieľané služby pre podnikové procesy

Procesné riešenia od financií až po controlling pre vašu firmu nechajte na odborníkov.Zdieľané služby obchodu a riadenia

Poskytneme kapacity pre riadenie a podporu obchodných činností.

IKT služby pre počítačové (serverové) systémy

Vďaka tejto časti nášho portfólia spravujeme, prevádzkujeme a nasadzujeme zdieľané IKT platformy, ktoré slúžia ako základ pre špecifické riešenia pre zákazníkov.

Naše hlavné kompetencie zahŕňajú:

 • Riadenie životného cyklu sieťových a bezpečnostných prvkov globálnych dátových centier, globálnej infraštruktúry ako služby (IaaS), Cloud Computingu a virtualizovaných riešení

 • Prevádzka platformy ako služby (PaaS) zameranej na globálny produkt „SAP ako služba"

 • Prevádzka uloženia, zálohovania a obnovy dátových riešení

IKT služby pre zákaznícke systémy a aplikácie

V rámci tejto časti nášho portfólia spravujeme, prevádzkujeme a nasadzujeme špecifické zákaznícke systémy a špecializované IKT riešenia, ktoré podporujú kľúčové podnikanie našich zákazníkov v niekoľkých priemyselných odvetviach.

Naše hlavné kompetencie zahŕňajú:

 • Virtualizované systémy všetkých hlavných dodávateľov IT riešení

 • Zákaznícke a obchodné databázy a middleware riešenia

 • Zákaznícke portály, aplikácie, riešenia rizík/zabezpečenia a analýzy údajov

Prázdny

Viac ako 700 spoločností z celého sveta sa spolieha na širokú škálu služieb, vďaka ktorým rastú nielen naši zákazníci, ale aj naša spoločnosť.

Prázdny

Finančné & kontrolingové
Business servis Centrum
FC BSC

Finance and Controlling Business Service Center (FC BSC) je samostatnou jednotkou v DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA s približne 130 agilnými zamestnancami.

 • Poskytujeme kontrolingove služby – ale nie sme audítori

 • Zaoberáme sa účtovníctvom – ale nie sme účtovníci

 • Vytvárame inteligentné business riešenia - ale nie sme IT špecialisti

 • Podporujeme svoj osobný rozvoj prostredníctvom Finančnej Akadémie a certifikáciou ACCA  -  ale nie sme univerzitní študenti

Predaj a poradenstvo pri predaji

Toto portfólio sa zameriava na rozšírené služby smerom k spoločnosti Deutsche Telekom Group.

Naše hlavné kompetencie zahŕňajú:

 • Globálni konzultační partneri pre financie & kontroling

 • Globálna podpora transformácie programu ERP

ZDIEĽANÉ SLUŽBY OBCHODU A RIADENIA
Riadenie, transformácia a návrh IKT služieb

Táto časť portfólia funguje ako prepojenie medzi našimi globálnymi zákazníkmi, ich vedením v oblasti IKT a našimi tímami dodávky služieb a prevádzky.

Naša hlavná ponuka zahŕňa:

 • Globálna dodávka služieb a správa účtov

 • Návrh zákazníckych riešení a IKT architektúr

 • Projektové riadenie a transformácia zákazníckych IKT systémov a riešení

REFERENCIE
Pracujeme pre

 najlepších 

 Toyotu 

 UPS 

 Deutsche Bahn 

 Commerce bank 

 Deutsche Bank 

 Axel Springer 

Prázdny

Pracujeme pre veľkých zákazníkov a nadnárodné spoločnosti. Pomocou našej infraštruktúry dátových centier a sietí sme schopní zvládnuť aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov. Pridajte sa medzi svetové spoločnosti, ktoré využívajú naše služby.