Zdieľané služby

Sústreďte sa na svoj core biznis a nechajte tech prácu na nás.

Aké riešenia poskytujeme?Zdieľané IT služby

Naši IT experti vám pomôžu v budovaní vašej infraštruktúry.Zdieľané služby pre podnikové procesy

Procesné riešenia od financií až po controlling pre vašu firmu nechajte na odborníkov.Zdieľané služby obchodu a riadenia

Poskytneme kapacity pre riadenie a podporu obchodných činností.

IKT služby pre počítačové (serverové) systémy

Vďaka tejto časti nášho portfólia spravujeme, prevádzkujeme a nasadzujeme zdieľané IKT platformy ako aj cloud platformy, ktoré slúžia ako základ pre riešenia špecifické pre zákazníkov.

Naše hlavné kompetencie zahŕňajú:

 • Riadenie životného cyklu sieťových a bezpečnostných prvkov globálnych dátových centier.

 • Riadenie životného cyklu globálnej infraštruktúry ako služby (IaaS), Cloud Computingu a virtualizovaných riešení (vrátane ukladania, zálohovania a obnovy dátových riešení).

 • Riadenie životného cyklu pre manažované služby na báze verejného cloudu (Azure, AWS).

 • Implementácia a prevádzka riešení na infraštruktúre Sovereign Cloudu pre zákazníkov so zvýšenými požiadavkami na dátovú bezpečnosť.

 • Prevádzka platformy ako služby (PaaS) zameranej na globálny produkt „SAP ako služba” a „SAP/HANA“ produktu.

IKT služby pre zákaznícke systémy a aplikácie

V rámci tejto časti nášho portfólia spravujeme, prevádzkujeme a nasadzujeme špecifické zákaznícke systémy a špecializované IKT riešenia, ktoré podporujú kľúčové podnikanie našich zákazníkov v niekoľkých priemyselných odvetviach.

Naše hlavné kompetencie zahŕňajú:

 • Virtualizované systémy všetkých hlavných dodávateľov IT riešení (vrátane riešení na báze privátnych, verejných a hybridných cloudov).

 • Zákaznícke a obchodné databázy a middleware riešenia.

 • Zákaznícke portály, aplikácie, riešenia rizík/zabezpečenia a analýzy údajov.

Prázdny

Viac ako 700 spoločností z celého sveta sa spolieha na širokú škálu služieb, vďaka ktorým rastú nielen naši zákazníci, ale aj naša spoločnosť.

Prázdny

Finančné & kontrolingové
BPO Služby pre Financie a Kontrolling

S týmto portfóliom pôsobíme ako zdieľané centrum obchodných služieb smerom k našim sesterským spoločnostiam v rámci siete T-Systems International a skupiny Deutsche Telekom.

 • Globálna správa peňažných prostriedkov (zmluvy, objednávky, účtovanie, pohľadávky z účtov).
 • Globálne riadenie nákupu za úhradu (riadenie nákladov, spoplatňovanie a operatíva pred uzávierkami).
 • Globálne zdieľané služby pre financie & kontroling (reporting, manažment základných údajov, riadenie používateľských účtov, a pod.).
 • Vývoj a riadenie životného cyklu globálnej T-Systems platformy pre business intelligence (BI).

Predaj a poradenstvo pri predaji

Toto portfólio sa zameriava na rozšírené služby smerom k spoločnosti T-Systems International a Deutsche Telekom Group.

Naše hlavné kompetencie zahŕňajú:

 • Globální konzultační partneri pre financie & kontroling.

 • Globálna podpora transformácie programu ERP.

 • Predaj a technický konzulting pre zákazníkov v SR vo verejnom sektore a segmentoch výroba, automotive a zdravotníctvo.

ZDIEĽANÉ SLUŽBY OBCHODU A RIADENIA
Riadenie, transformácia a návrh IKT služieb

Táto časť portfólia funguje ako prepojenie medzi našimi globálnymi zákazníkmi, ich vedením v oblasti IKT a našimi tímami dodávky služieb a prevádzky.

Naša hlavná ponuka zahŕňa:

 • Globálna dodávka služieb, riadenie zákazníckych účtov a nových transakcií.

 • Návrh zákazníckych riešení a IKT architektúr.

 • Projektové riadenie a transformácia zákazníckych IKT systémov a riešení.

Digitálne riešenia a vývoj digitálnych aplikácií

V rámci tejto časti nášho portfólia dopĺňame naše silné dodávateľské a prevádzkové kompetencie a ponúkame zákazníkom aj služby softvérového inžinierstva a poradenstva.

Naša hlavná ponuka zahŕňa:

 • Vývoj platformy privátneho cloudu Future Cloud Infrastructure a softvérovo definovaných riešení.

 • Vývoj softvérových riešení pre platformy privátneho a verejného cloudu (Azure, AWS).

 • Vývoj softvérových riešení pre automatizáciu a digitalizáciu procesov zákazníka.

 • Vývoj riešení kyberbezpečnosti a platformy Open Sovereign Cloud.

REFERENCIE
Pracujeme pre

 najlepších 

 Toyotu 

 UPS 

 Deutsche Bahn 

 Commerce bank 

 Deutsche Bank 

 Axel Springer 

Prázdny

Pracujeme pre veľkých zákazníkov a nadnárodné spoločnosti. Pomocou našej infraštruktúry dátových centier a sietí sme schopní zvládnuť aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov. Pridajte sa medzi svetové spoločnosti, ktoré využívajú naše služby.