Prihlášky   /   Kritéria   /   Predmety   /   Otázky

Študuj moderné a inovatívne IT vzdelávanie

Najlepšie vzdelanie spája teóriu s praxou.

Prázdny

Prečo si vybrať štúdium v Deutsche Telekom IT Solutions?

Výhody, ktoré ti ponúka trojročné pomaturitné vzdelávanie v odbore 2563 Q - Počítačové systémy (ISCED 5B)

Prázdny
Moderné vzdelávanie

Ideálny mix teórie a praxe - 30:70 zaručuje teoretické vedomosti, dôležité IT zručnosti, manažérske zručnosti a cudzie jazyky.
Možnosti špecializácie

Vyber si sám svoju špecializáciu. Realizuj sa v oblasti, ktorá ti ide najlepšie a baví ťa.
Titul a certifikát

Získaj titul Diplomovaný špecialista DiS aj nemecký certifikát Fachinformatiker.
Štipendium a noteboook

Počas celého štúdia máš notebook zdarma, štipendium, platenú stáž aj prácu v DT ITSO SK.
Garantovaná práca

Po úspešnom štúdiu môžeš nastúpiť do spoločnosti a kariérne ďalej rásť v prostredí, ktoré poznáš.

 

Naštartuj svoju kariéru v IT na duáli

Prihlás sa a študuj duálne v spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions a na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.

 Pár krokov  k IT kariére

Ako byť odborník v oblasti IT s titulom DIS a Fachinformatiker.

1

Prihláška

Prihlasovanie je bezplatné. Stačí vyplniť prihlášku.

2

Pohovor

Po vyplnení prihlášky ťa pozveme na online pohovor v spoločnosti DT ITSO SK.

3

Štúdium a prax

Tri roky teoretickej a predovšetkým praktickej prípravy.

4

Záverečné skúšky

Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok získaš titul DiS. a Fachinformatiker.

Kritériá pre prijatie

 Úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou (nie staršou ako 5 rokov)
 Zdravotná spôsobilosť na prácu so zobrazovacími jednotkami
 Základná znalosť IT
 Angličtina a nemčina výhodou

Úplné znenie kritérií na prijatie pre školský rok 2023/2024 nájdeš aj TU.

 

Čo sa u nás naučíš?

Staň sa skutočným IT špecialistom a získavaj skúsenosti už počas štúdia.

Pracuj na praxi v reálnych zákazníckych prostrediach s najnovšími technológiami z oblasti aplikácií, sietí, OS a cloudových riešení.

Rozvíjaj žiadané soft skillové zručnosti – naučíš sa sa, ako komunikovať so zákazníkmi či ako na projektový manažment. Na duáli ťa zasvätíme do agilných metód, ktoré budú súčasťou tvojej práce. Vylepšíš si aj svoje komunikačné schopnosti v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

  1. IT zručnosti

55 % štúdia sa budeš venovať rozvoju IT zručností. Čakajú ťa predmety ako Počítačové siete, Programovanie a skriptovanie (Java, Python) či cloudové technológie.

Manažérske zručnosti

25 % štúdia sa budeš zlepšovať v netechnických zručnostiach. Naučíš sa, ako lepšie plánovať, efektívnejšie spolupracovať či riadiť tímy pomocou agilných metód (Scrum, Kanban).

Osobnostný rozvoj

20 % štúdia sa budeš rozvíjať v anglickom a nemeckom jazyku a zákazníckej orientácii.

Pozri si celý zoznam predmetov počas 3 rokov štúdia na duáli.

Pokrokové vzdelávanie
s pridanou hodnotou

 

Sme prvou spoločnosťou z oblasti IKT, ktorá na Slovensku ponúka duálne vzdelávanie. Spoločne s učiteľmi a odborníkmi z Deutsche Telekom IT Solutions sme vytvorili úspešný model vzdelávania, ktorý je vzorom aj pre iné firmy pôsobiace v duálnom vzdelávaní. V roku 2022 sme duálne vzdelávali 81 študentov v troch ročníkoch.

Duálne vzdelávanie v Deutsche Telekom IT Solutions poskytuje študentom jednu z najväčších výhod – našich expertov – interných lektorov, ktorí so študentmi zdieľajú svoje vedomosti a skúsenosti. Vďaka testovacím prostrediam a vysokej odbornosti interných lektorov študentom umožňujeme simulovať prácu v reálnom pracovnom prostredí.

Kombinácia expertov a testovacieho prostredia zaručuje pokrokové vzdelávanie. Naši absolventi sú pripravení efektívne pracovať hneď po ukončení štúdia. Dualisti už počas štúdia dokonale poznajú firemnú kultúru a sú plnohodnotnou súčasťou Deutsche Telekom IT Solutions.

157

úspešných absolventov s titulom DIS

20

interných lektorov - z toho 16 certifikovaných inštruktorov (4 DSIHK cert. a 12 SOPK certifikácia)

120

držiteľov medzinárodného certifikátu odbornej spôsobilosti Fachinformatiker

116

zamestnaných absolventov duálneho vzdelávania v DTITS

Prázdny

DRUHÝ ROČNÍK DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Laura Klemová

Každý z nás niekde začína a pre svoj začiatok v oblasti IT som si zvolila Duál. Vedela som, že tam vyučujú ľudia, ktorí denne pracujú s technológiami a tie nám na hodinách predstavujú a vysvetľujú ich reálne využitie v praxi. Moje rozhodnutie znásobila aj prax a praktické znalosti, ktoré vďaka tomuto štúdiu získam a rýchlejšie sa adaptujem do produkčného sveta.

Absolvent duálneho vzdelávania
Patrik Čigáš

Senior Application Administrator v DT ITSO SK

Po skončení Duálu som nastúpil do tímu, kde som už v podstate praxoval viac ako polrok, takže som sa vedel perfektne orientovať a nebolo ma už potrebné zaúčať. Nastúpil som na pozíciu Senior Application Administrator na oddelení Telekom IT, kde sa staráme o viaceré kritické aplikácie zákazníkov. U niektorých z nich som vedený ako Technical Solution Manager. S touto rolou sa spája zodpovednosť za technické riešenie, implementáciu a koordináciu menších projektov a samozrejme aj komunikáciu so zákazníkom. Práca si vyžaduje komunikatívnosť, všestrannosť a flexibilitu, na čo ma Duál dobre pripravil.

Som spokojný s mojou aktuálnou prácou. Pravidelne cestujem za projektami prevažne do Nemecka. Keďže tu mám množstvo príležitostí na osobnostný rozvoj, vôbec nepociťujem stagnáciu. Stále sa tu niečo deje a rozhodne sa nenudím.

TRETÍ ROČNÍK DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Timotej Bačo

Duál som si vybral pred dva a pol rokmi. Od vtedy svoje rozhodnutie ani na chvíľku neľutujem. Oceňujem správanie firmy, ktorá nám dáva veľa možností rozvíjať sa ako kariérne, tak aj osobne. Ak máš tú možnosť, skús to. Ver mi, že môžeš len získať ;) #DualJeCesta

Pozrite si viac úspešných príbehov

Prázdny
Prázdny

Časté otázky

Ak ti chýbajú informácie - prečítaj si odpovede na najčastejšie kladené otázky.

1. Aký odbor sa dá študovať v rámci duálneho vzdelávania v Deutsche Telekom IT Solutions?

Odbor 2563 Q Počítačové systémy. Štúdium trvá 3 roky. Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok získavate titul diplomovaný špecialista (DiS) a certifikát Fachinformatiker od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je platný aj v Nemecku.

2. Aké sú podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2023/2024?

Hlavnou podmienkou v každom školskom roku je mať ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako 5 rokov. Hľadáme uchádzačov, ktorí sa zaujímajú o IT, majú chuť učiť sa nové veci a ovládajú anglický jazyk na komunikatívnej úrovni. Nemecký jazyk je výhodou. Podrobne rozpísané kritéria pre prijatie nájdete aj tu.

3. Ako sa môžem prihlásiť na štúdium?

K prihláseniu je potrebné vyplniť prihlášku.
Následne ťa pozveme na osobný online pohovor k nám do Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

4. Koľko ma štúdium bude stáť?

Štúdium je bezplatné.

5. Aké vybavenie potrebujem na štúdium?

Na začiatku školského roka spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia poskytne každému študentovi notebook s príslušným vybavením. Toto vybavenie budú mať študenti k dispozícii počas celých troch rokov štúdia.

6. Ako a kde prebieha vyučovanie?

Podiel teoretickej a praktickej výuky je 30 % ku 70 %. Teoretické znalosti získate na SPŠ elektrotechnickej. Praktické vyučovanie prebieha vo Vzdelávacom centre v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v Košiciach, kde vás učia priamo naši zamestnanci z produkčných tímov. Oboznámite sa tu s konkrétnymi prípadmi z praxe a získané vedomosti si vyskúšate v testovacom prostredí v našom IT labe, ako aj na odbornej praxi v tímoch.

7. Ako prebieha prax?

V 1. ročníku máte prax v mesiacoch máj a jún a to každý pracovný deň.
V 2. ročníku máte prax každý štvrtý týždeň 4 dni (pondelok - štvrtok). Od mája začínate súvislú každodennú prax, ktorá trvá do konca júna.
V 3. ročníku máte prax každý druhý týždeň 4 dni (pondelok - štvrtok). Od februára už nemáte vyučovanie, len prax do konca júna.

8. Aké predmety sa budem učiť?

1. ročník je rovnaký pre všetkých. Na konci sa rozhodneš, či sa chceš ďalej orientovať na správu riadenia IKT systémov,  alebo na návrh a vývoj aplikácií. Počas 3 rokov získaš vedomosti z oblastí: spracovanie informácií, procesné riadenie, programovanie a skriptovanie, zákaznícka orientácia, správa dát, aplikované databázové systémy, počítačové siete a bezpečnosť a mnoho iných.

9. Bude súčasťou štúdia aj výuka cudzích jazykov? Je štúdium vhodné aj pre maturantov so slabšími znalosťami angličtiny/nemčiny?

Zákazníkmi DT ITSO SK sú zahraničné firmy sídliace po celom svete a na to, aby ste sa s nimi vedeli dorozumieť, potrebujete ovládať anglický a v niektorých prípadoch aj nemecký jazyk. Preto sú oba jazyky veľmi dôležité. Vašu angličtinu si overíme už na pohovore a ak ste doteraz nemali nemčinu, nevadí. Začíname od základov.

10. Sú študenti nejako odmeňovaní?

Odborná prax, ktorú absolvuješ v tímoch vo firme, je platená. Hodinová sadzba sa odvíja od tvojich študijných výsledkov a celkovej snahy. Navyše máš možnosť získať aj motivačné štipendium, ktoré sa vypláca každý mesiac – zohľadňujeme prospech a dochádzku.

1. ročník – max 150 EUR mesačne
2. ročník – max 200 EUR mesačne
3. ročník – max 260 EUR mesačne

11. Môžem popri štúdiu brigádovať?

Počas štúdia získavaš odmenu za prax a štipendium. Ponúkame tiež možnosť letnej brigády.

12. Je podmienkou aj záväzok pracovať v Deutsche Telekom IT Solutions po ukončení štúdia?

Po úspešnom ukončení štúdia máte na 2 roky garantovanú prácu v Deutsche Telekom IT Solutions. Či u nás ostanete aj po uplynutí tejto doby alebo skúsite šťastie v zahraničí, je už na vás.

13. Mám ešte ďalšie otázky. Kde vás môžem kontaktovať?

Kde prebieha výučba?

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Moldavská cesta 8/B, 040 11 Košice

SPŠ Elektrotechnická

Komenského 44, 040 01 Košice

 Podcasty 

#MAGENTALIFE Študuj a pracuj v IT

Pozrite sa ako dual vyzerá