Profil spoločnosti

Už od roku 2006 v metropole východu Slovenska.

Od začiatku je naším cieľom dávať zmysel IT

Prázdny

Naša značka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s. r. o. a od svojho začiatku je s týmto regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, kedy sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley. Za posledné desaťročie sa nám podarilo vyrásť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny.

Zároveň patríme do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku s viac ako 4 000 zamestnancami. Aj vďaka naším vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom sme firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku.

Okrem našej významnej prítomnosti na východnom Slovensku máme vplyv aj v západnej časti krajiny. Naše odhodlanie prinášať klientom servis a prispievať k rozvoju IT priemyslu presahuje rámec Košického kraja. Svoje priestory máme aj v Bratislave, kde sa aktívne podieľame na poskytovaní inovatívnych IT riešení a služieb. Táto dvojitá prítomnosť na východnom aj západnom Slovensku nám umožňuje uspokojiť širšie spektrum klientov a prispieť k technologickému napredovaniu krajiny.

Naším cieľom je proaktívne vyhľadávať nové cesty ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.

Spoločnosť si ešte pod značkou T-Systems Slovakia s.r.o. zadefinovala svoje poslanie nasledovne: Dávame zmysel IT”. Sme budúcnosťou, ktorú nás baví tvoriť. Logickým vyústením vývoja T-Systems Slovakia je vznik Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

V rámci strategických aktivít transformujeme našu spoločnosť na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizujeme s cieľom posunúť naše podnikanie z projektovo riadeného modelu (kde dodávame žiadaný počet IT expertov na základe požiadavky nášho zákazníka) na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy (kde dodávame a riadime produkty a služby počas ich životného cyklu u zákazníka).

Veríme, že takáto transformácia môže uspieť so správnymi zamestnancami, ktorí neustále rozvíjajú svoje zručnosti a tak prispievajú k profesionálnemu obrazu našej značky na trhu.

Transformácia spoločnosti

S cieľom napredovať sa naša materská spoločnosť Deutsche Telekom AG rozhodla podniknúť strategické kroky smerujúce k štrukturálnym zmenám, ktorých výsledkom bolo rozdelenie spoločnosti T-Systems Slovakia na dve legálne entity vystupujúce od 1.7.2020 pod jednou spoločnou značkou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Oficiálne názvy legálnych entít, patriacich pod spoločnú značku, sú nasledovné:

  • Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s. r. o.
  • Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s. r. o.

Tento krok priniesol jedinečnú šancu priblížiť spoločnosť pod značku globálnej skupiny Deutsche Telekom AG. Značku, ktorá je jednou z najcennejších v Európe, ktorá je všeobecne uznávaná a ktorá nám otvára možnosti globálnej interakcie a spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Náš úspech stojí
na štyroch pilieroch

Uvedomujeme si, že ak chceme našim klientom prinášať tie najlepšie riešenia, naša vízia musí byť trvalo udržateľná. Preto sa vždy riadime základnými kameňmi nášho úspechu:

Vysoká kvalita

Postupne sa vyvíjame na globálne kompetenčné centrum v oblastiach vývoja a prevádzky služieb virtuálnych IKT riešení poskytujúce obchodné riešenia.

Nákladová výhodnosť

Zameriavame sa na poskytovanie najvyššej možnej kvality IKT služieb pri zachovaní konkurenčných a dlhodobo udržateľných nákladov.

Inovatívnosť

Proaktívne podporujeme vznik a rozvoj nových ideí, riešení a postupov pre dosahovanie excelentných výsledkov v oblasti zvyšovania ekonomickosti, efektívnosti a kvality poskytovaných IKT a obchodných služieb.

Zákaznícka spokojnosť

Naše aktivity vedieme formou medzinárodnej spolupráce s cieľom promptne reagovať na rýchlo sa meniace preferencie a potreby zákazníkov.

Dlhodobo úspešní

Patríme k významným spoločnostiam podnikajúcim na Slovensku, ktoré zamestnávajú množstvo talentovaných ľudí a prispievajú do národného hospodárstva a práve preto je naša popredná pozícia v národnej ekonomike dlhodobo stabilná.

2.

najväčší zamestnávateľ 
na východnom Slovensku

16.

miesto 
v rebríčku najväčších zamestnávateľov na Slovensku

128

mil. eur
tržby spolu v roku 2022

377

mil. eur
náš príspevok k reginálnemu HDP

1

miliardy eur
kumulatívna pridaná hodnota za obdobie 2006 až 2022

20.

miesto
v rebríčku firiem s najvyššou pridanou hodnotou

3 922

zamestnancov

36 rokov

priemerný vek

Ženy

Muži

Úspešne rastieme

Jedným z prvých väčších presunov zodpovednosti na Slovensko bolo pridelenie úplnej manažérskej zodpovednosti za 19 aplikácií z Top 100-vky celého DT koncernu. Týmto sa košický tím Telekom IT organizačnej jednotky stal rovnocenným partnerom pre riadenie interného IT celého globálneho koncernu. Úspech v oblasti riadenia aplikácií otvoril dvere úlohám riadenia vývoja nových aplikácií pre manažment rizík, či klientov (CRM) sesterských firiem DT.

Iným príkladom vysokej dôvery koncernu voči Košiciam je zaradenie vývoja nového produktu softvérovo definovaných sieťových riešení práve do Deutsche Telekom IT Solutions. Slováci v projekte NGENA spolupracovali s tímom v Nemecku a postupne prebrali zodpovednosť za celý bezpečnostný modul produktu SD-WAN, ktorý vznikal v projekte NGENA. Slovenskí IT inžinieri sa postupne dostali do pozícií tzv. lead architektov v rámci globálneho startupu NGENA, a nielen tam.

Podobná situácia nastala vymenovaním CTO (Chief Technology Officer) pre zákazníka Heineken, či zverení výskumu a vývoja riešenia pre cloudové zálohovanie (známe ako Disaster Recovery as a Service alebo DRaaS) práve zo Slovenského Deutsche Telekom IT Solutions.

S pribúdajúcimi rokmi a našimi rastúcimi skúsenosťami vidíme našu pozíciu stále viac v presadzovaní sa pri tvorbe hodnoty pre zákazníkov, nielen pri samotnej prevádzke.

Spoločnou črtou týchto prvotných úspechov je vysoká dôvera koncernu prameniaca najmä z dlhodobej stability a tiež z kvality dodávaných IKT služieb, ktorú symbolizuje heslo „Made in Slovakia”.

Nerobíme to pre ocenenia, ale pre to, aby sme IT dali zmysel

Nesmierne si vážime každé uznanie našej snahy o kontinuálne zlepšovanie v každej oblasti, v ktorej pôsobíme.

Najzamestnávateľ 2023
2. miesto

Najzamestnávateľ 2022
5. miesto

Najzamestnávateľ 2021
2. miesto

Najzamestnávateľ 2020
3. miesto

IT produkt roka 2019
3. miesto pre projekt Sám v múzeu

Via Bona 2018

Lecturer of the Year 2018
Najlepší program rozvoja spoločnosti

Najlepší zamestnávateľ 2018

Najlepšia IT spoločnosť 2017

Najlepší zamestnávateľ 2016

The Data Privacy Award 2014

Via Bona 2014

Top Trend 2011

IT spoločnosť roka 2001
Unique cloud computing

HR Gold 2008

HR Oscar 2007

PARTNERSTVÁ
Košice IT Valley

DT IT Solutions je jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia právnických osôb Košice IT Valley, ktorého cieľom je vybudovať v regióne východného Slovenska centrum excelencie informačných a komunikačných technológií a zatraktívniť jeho sociálno-ekonomické prostredie a to predovšetkým pre mladých ľudí. Chce zároveň prispieť k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti na východe republiky, vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k urýchleniu rozvoja IKT priemyslu v regióne.

PARTNERSTVÁ
Obchodné komory

Sme členmi obchodných komôr:

- Košice IT Valley

- ITAS

- Digitálna koalícia

- Nemecká obchodná komora

- Britská obchodná komora

- Americká obchodná komora

- Slovenská obchodná a priemyselná komora

Nadácia Pontis - BLF (Business Leaders Forum)

Naši partneri

Karpatská nadácia

AmCham Slovakia

Košice IT Valley

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

Creative Industry Košice