Pre médiá

Tlačové správy, články a kontakt na naše PR oddelenie. 

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte nášho hovorcu.


 

Rozália Belková

Hovorca spoločnosti

Rozalia.Belkova@t-systems.com