Vzdelávanie

Našim cieľom je podpora kvalitného vzdelávania žiakov, učiteľov a širokej verejnosti v digitálnych zručnostiach 21. storočia.

Projekty v oblasti vzdelávania

 

Partneri

Grantový program
Škola budúcnosti

Primárnym zámerom grantového programu Škola budúcnosti je podporiť inovatívne základné školy alebo občianske združenia, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Cieľom programu je umožniť im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Program chce aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít. Grantový program realizujeme v spolupráci s Karpatskou Nadáciou.

Grantový program
Učiteľ budúcnosti

Grantový program podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Program poskytne osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinesú do vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia. Zámerom programu je aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít. Prinášať a podporovať inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách. Grantový program realizujeme v spolupráci s Karpatskou Nadáciou.

Dream IT

Dream IT je krúžok, ktorý vznikol zo spolupráce s organizáciou Teach for Slovakia a ZŠ Ždaňa. Dream IT vedú dobrovoľne naši zamestnanci, ktorí deťom predstavujú, ako v každodennom živote prichádzajú do kontaktu s IT a ako ho môžu využiť naplno a vo svoj prospech. Deti objavujú IT v oblastiach športu i voľného času, financiách, environmentálnej výchove, cestovaní, digitálnej bezpečnosti, osobnostnom rozvoji či umení. Už 20 zamestnancov z piatich oddelení - Security, Compliance&Quality Management, Rollout Management VAS, Production Controlling, Telecom Security, Projects & Engineering sa rozhodlo krúžok viesť a rozšíriť si svoje prezentačné a facilitačné zručnosti s trinástimi deťmi. Na druhej strane, deti majú možnosť spoznať inú pracovnú kultúru a pracovné metódy z prostredia DT IT Solutions Slovakia, ktoré zamestnanci používajú. Pilotný ročník sme spustili v školskom roku 2019/2020 a v októbri 2020 sme vydali metodiku, ktorú si  môžete stiahnuť tu.

Z dotazníka vychádza, že 100 % zamestnancov hodnotí skúsenosť pozitívne. Krúžok im priniesol „radosť z bytia s deťmi a spolupráce s nimi". Na otázku, čo nové ich krúžok naučil, odpovedali: „verejný prejav a správanie detí v triede,“ „získala som väčšie sebavedomie pre prácu s deťmi,“ „zistil som, že moja výchova mi dala isté učiteľské schopnosti a teda zmenil som postoj, ako pristupovať k takýmto príležitostiam. Nové myšlienky, ktoré mi prešli mozgom, rátam na tisíce.“

Programovanie s Calliope

Priestor nadobúdať programovacie schopnosti dáva naša spoločnosť aj v rámci interného krúžku pre deti zamestnancov, ktorého vznik iniciovali a realizujú samotní zamestnanci spoločnosti ako dobrovoľníci. Deti sa učia programovať Javascript pomocou mikropočítača Calliope, špeciálne vyvinutého pre vzdelávacie potreby. Krúžok je vedený v slovenskom jazyku, no programovacie bloky sú v nemčine.

Od štandardného vyučovania sa hodiny programovania s Calliope odlišujú tým, že zakaždým je možné vyskúšať si výsledok programovania – Calliope sa zmení na klavír, hru a podobne. Tento program naši zamestnanci plánujú postupne rozširovať do ďalších základných škôl. Krúžok Programovanie s Calliope bol ako pilotný projekt spustený v školskom roku 2019/2020 s účasťou 24 detí s pomocou 5 dobrovoľníkov.

AjTy Senior

Cieľom projektu je naučiť seniorov základy práce s počítačom, MS Windows a zoznámiť ich s online priestorom, jeho možnosťami, ale aj úskaliami – prostredníctvom hodín online bezpečnosti.

Projekt AjTy Senior vznikol v roku 2014 v spolupráci so SPŠ Elektrotechnickou v Košiciach. Kurz prebieha jeden až dvakrát ročne ako “letný” a “zimný” semester. Jeho trvanie je 10 vyučovacích hodín a to raz týždenne. Hodiny sú pripravované zamestnancami spoločnosti – dobrovoľníkmi, ktorí hodiny nielen vedú, ale zároveň pomáhajú seniorom s učebnou látkou. Na kurz je možné prihlásiť kohokoľvek, jedinou podmienkou je vek nad 63 rokov. Mnohí prihlásení seniori majú rodinu v zahraničí a preto je častokrát jediný spôsob na komunikáciu internet. Vďaka nadobudnutým zručnostiam počas kurzu AjTY Senior sa môžu s rodinou kontaktovať cez sociálne siete a využívať možnosti technológií naplno.

Od vzniku projektu sa podarilo vyškoliť približne 160 seniorov z regiónu. Napomohlo k tomu celkovo 60 dobrovoľníkov.

Projekt koordinátorov digitálnych kompetencií

Vytvorením role tzv. koordinátorov digitálnych kompetencií na školách je možné zlepšiť a zatraktívniť spôsob, akým sa žiaci učia informatiku a rozvíjajú svoje digitálne zručnosti na iných predmetoch. Cieľom programu, do ktorého je naša spoločnosť zapojená a ktorý prebieha pod záštitou Nadácie Pontis a Business Leaders Forum, je zároveň zvyšovať digitálnu vyspelosť škôl a efektívnejšie využívať digitálne technológie vo vzdelávacom procese.

V rámci pilotného projektu v školskom roku 2020/2021 plánujeme vyškoliť koordinátorov z 10 škôl, ktorí by boli nositeľmi rozvoja digitálnych kompetencií. Do školy by prinášali nové vedomosti z tejto oblasti, svojich kolegov by zároveň inšpirovali a podporovali.

Mentormi im budú odborní konzultanti z IT firiem, ktorí ich oboznámia s rôznymi zaujímavými témami z praxe, a to vo forme workshopov, webinárov a online diskusií. Koordinátori sa tak stanú súčasťou komunity na zdieľanie skúseností a získavanie odporúčaní od kolegov.

Mentorovanie žiakov

Primárnym cieľom prostredníctvom spolupráce na vzdelávacom programe neziskovej organizácie DofE je prispievať k rozvoju mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov a pomáhať im na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Aby vznikla generácia mladých sebavedomých ľudí, ktorí sú zodpovední za seba aj svoje okolie.

V rámci programu DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Vďaka tomuto programu sa v spoločnosti rozvíja expertné dobrovoľníctvo. Zamestnanci sa ako dobrovoľníci podieľajú na rozvoji mladých talentov v úlohe mentorov.