Innovlab

Myšlienka je základom všetkého. Podporujeme talentovaných ľudí a skvelé myšlienky s potenciálom zlepšiť svet, v ktorom žijeme.

O Innovlab

Spoločnosť Innovlab bola založená v roku 2019 ako startup centrum Deutsche Telekom IT Solutions. Spájaním spoločností v ranom štádiu startupov a poprednej európskej telekomunikačnej spoločnosti Innovlab podnecuje prenos inovácií v oblasti 5G, AI & IOT technológií a SPACE s cieľom vytvoriť nové obchodné príležitosti pre obe strany.

 

Partneri projektu