Benefity
pre zamestnancov

Komunikácia v tíme je pre nás kľúčová. Ako ju udržiavať jasnú a podporovať ňou nielen efektivitu, ale aj produktivitu? Do praxe sme uviedli tímového SPIRITa, ktorý nám pomáha budovať fungujúci tím. Na pracovisku zvyšuje jednotu, pracovný výkon a zamestnancom prináša nové kariérne možnosti.

Nájdite v práci rovnováhu

Najväčším aktívom a konkurenčnou výhodou spoločnosti sú naši zamestnanci – ambiciózni, dynamickí, vzdelaní a spoľahliví. Atraktívne a rozsiahle portfólio zamerané na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom zaručuje ich trvalú motiváciu, podporuje fyzickú a psychickú pohodu.To všetko s cieľom poskytnutia väčšej voľnosti pri zosúladení práce, kariérneho rastu, súkromného života i individuálneho životného štýlu.

Flexibilná pracovná doba

Našim zamestnancom ponúkame flexibilný pracovný čas:

  • prácu na diaľku (telework) - zo Slovenska a vybraných krajín EÚ,
  • prácu z domu (home office) - až do výšky  30 % pracovného času,
  • flexibilný pracovný čas v rámci kalendárneho mesiaca,
  • skrátený pracovný čas,
  • prácu na čiastočný úväzok.

Zdravotná starostlivosť

Záleží nám na fyzickej a psychickej pohode zamestnancov. Preto im a ich rodinným príslušníkom ponúkame Work-Life Coaching program, kde odborne vyškolení externí konzultanti a kouči poskytujú konzultácie na psychologické, obchodné, právne, finančné a iné témy. Služba je bezplatná, dôverná a zahŕňa 24/7 linku krízovej podpory.

Benefity, ktoré získate

Prázdny

Okrem základných princípov odmeňovania zamestnancov stanovených Zákonníkom práce motivujeme svojich zamestnancov aj pomocou jednoúčelových benefitov, akým je Cafeteria bonus. Tento finančný bonus poskytujeme na podporu aktivít zamestnancov v štyroch hlavných kategóriách: zdravie, voľný čas, doprava a vzdelávanie.

Okrem toho ponúkame aj variabilnú zložku mzdy, možnosti rozvoja, široké spektrum zliav, príspevok na dôchodkové sporenie, dni voľna navyše a mnohé ďalšie.

Prázdny

Peňažné benefity

Cafeteria bonus – ročný balík peňazí podľa komplexity pracovnej pozície.
Variabilná zložka mzdy – ročný bonus definovaný v pracovnej zmluve na základe plnenia cieľov spoločnosti.
Príspevok z amestnávateľa do 3. piliera.
Finančný bonus za odporúčanie kandidáta.
Finančný bonus na presťahovanie sa za prácou.
Špeciálny odmeňovací program pre kľúčových zamestnancov.

Zobraziť viac

Benefity zamerané na osobný rozvoj *

Možnosť zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácia či zmena pozície prostredníctvom tréningov hard-skills a soft-skills, metodických školení, jazykových školení (f2f a online forma).
Leadership program – vzdelávacia cesta ako sa stať lídrom.
Prístup k Percipio, Coursera atď. – online globálnym vzdelávacím platformám s kariérnymi programami, jazykovými školeniami a kurzami od svetových univerzít.
Spirit - Rozvoj tímového SPIRITa je pre nás dôležitý, podporuje efektivitu,  produktivitu a je súčasťou kariérneho postupu. Tímy, ktoré medzi sebou spolupracujú, podporujú sa a spájajú svoje zručnosti prinášajú kreatívnejšie a efektívnejšie riešenia.

Zobraziť viac 

Benefity zamerané na zdravie a šport *

Work Life Coaching – psychologické, pracovné, právne, finančné poradenstvo pre zamestnancov a rodinu.
Týždeň zdravia, online prednášky.
Voľný vstup do Sport&Fun parku Alejová.
Možnosť zapožičať elektrobicykle.

Benefity označené * sú aplikovateľné aj na part-time pozície.
Tieto informácie môžu podliehať zmenám a ďalším interným pravidlám.

Benefity zamerané na rodinu a work-life balance

Dni voľna navyše podľa komplexity pracovnej pozície.
Deň voľna pre rodiča.
Darčekové balíčky pre novonarodené deti.
Kultúrne a športové akcie*.

Benefity označené * sú aplikovateľné aj na part-time pozície.
Tieto informácie môžu podliehať zmenám a ďalším interným pravidlám.

Ďalšie benefity*

Home office, Telework – z územia SR a vybraných krajín EÚ
Možnosť práce na skrátený úväzok.
Flexibilný pracovný čas v rámci kalendárneho mesiaca.
Benefit u partnera METRO.

Benefity označené * sú aplikovateľné aj na part-time pozície.
Tieto informácie môžu podliehať zmenám a ďalším interným pravidlám.

Vstúpte s nami do IT

Neustále hľadáme nové talenty, ale aj skúsených
ľudí do sveta IT. Pozrite si aktuálne voľné technical
a non-technical pozície.

Prázdny

Benefity pre zamestnancov

Práca sa v mnohom prelína so súkromím. Ako zvládať všetky výzvy, šance a príležitosti? Jednoducho, s modernými zamestnaneckými benefitmi, ktoré sú garanciou spokojnosti a pohodlia.

Prázdny

Nájdite v práci rovnováhu

Najväčším aktívom a konkurenčnou výhodou spoločnosti sú naši zamestnanci – ambiciózni, dynamickí, vzdelaní a spoľahliví. Atraktívne a rozsiahle portfólio zamerané na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom zaručuje ich trvalú motiváciu, podporuje fyzickú a psychickú pohodu.To všetko s cieľom poskytnutia väčšej voľnosti pri zosúladení práce, kariérneho rastu, súkromného života i individuálneho životného štýlu.

Flexibilná pracovná doba

Našim zamestnancom ponúkame flexibilný pracovný čas v rámci kalendárneho mesiaca, prácu z domu, prácu na diaľku, prácu na čiastočný úväzok alebo dlhodobé neplatené voľno. Individuálne časové plánovanie, samozrejme, závisí od viacerých faktorov.

Zdravotná starostlivosť

Záleží nám na fyzickej a psychickej pohode zamestnancov. Preto im a ich rodinným príslušníkom ponúkame Work-Life Coaching program, kde odborne vyškolení externí konzultanti a kouči poskytujú konzultácie na psychologické, obchodné, právne, finančné a iné témy. Služba je bezplatná, dôverná a zahŕňa 24/7 linku krízovej podpory.

Benefity, ktoré získate

Okrem základných princípov odmeňovania zamestnancov stanovených Zákonníkom práce motivujeme svojich zamestnancov aj pomocou jednoúčelových benefitov, akým je Cafeteria bonus. Tento finančný bonus poskytujeme na podporu aktivít zamestnancov v štyroch hlavných kategóriách: zdravie, voľný čas, doprava a vzdelávanie.

Okrem toho ponúkame aj variabilnú zložku mzdy, možnosti rozvoja, široké spektrum zliav, príspevok na dôchodkové sporenie, dni voľna navyše a mnohé ďalšie.

Peňažné benefity

Cafeteria bonus – ročný balík peňazí podľa komplexity pracovnej pozície.

Variabilná zložka mzdy – ročný bonus definovaný v pracovnej zmluve na základe plnenia cieľov spoločnosti.

Príspevok z amestnávateľa do 3. piliera.

Finančný bonus za odporúčanie kandidáta.

Finančný bonus na presťahovanie sa za prácou.

Špeciálny odmeňovací program pre kľúčových zamestnancov.

Príspevok na rekreáciu – pre zamestnancov, ktorí pracovali kontinuálne najmenej 24 mesiacov v spoločnosti.

Rôzne zľavy na produkty a služby (internet, mobilné produkty, lekárne, jazykové kurzy, fitness centrá, masážne salóny, poisťovne, banky a iné)*.

Prázdny
Benefity zamerané na osobný rozvoj*

Možnosť zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácia či zmena pozície prostredníctvom tréningov hard-skills a soft-skills, metodických školení, jazykových školení (f2f a online forma).

Leadership program – vzdelávacia cesta ako sa stať lídrom.

Prístup k Percipio, Coursera atď. – online globálnym vzdelávacím platformám s kariérnymi programami, jazykovými školeniami a kurzami od svetových univerzít.

Zlepšenie znalostí pomocou interných (poskytovaných našou komunitou interných školiteľov) a externých (poskytovaných overenými a uznávanými dodávateľmi) školení a certifikácií.

Možnosť stať sa interným trénerom – zdieľanie znalostí na lokálnej a globálnej úrovni odmenené bonusom a možnosť stať sa súčasťou komunity trénerov.

Ak sa chcete učiť a rásť, aby ste zostali v obraze v dnešnom rýchlo sa meniacom svete, pozrite si viac

Prázdny
Benefity zamerané na zdravie a šport*

Work Life Coaching – psychologické, pracovné, právne, finančné poradenstvo pre zamestnancov a rodinu.

Týždeň zdravia, online prednášky.

Voľný vstup do Sport&Fun parku Alejová.

Možnosť zapožičať elektrobicykle.

Benefity označené * sú aplikovateľné aj na part-time pozície.
Tieto informácie môžu podliehať zmenám a ďalším interným pravidlám.

Prázdny
Benefity zamerané na rodinu a work-life balance

Dni voľna navyše podľa komplexity pracovnej pozície.

Deň voľna pre rodiča.

Darčekové balíčky pre novonarodené deti.

Kultúrne a športové akcie*.

Benefity označené * sú aplikovateľné aj na part-time pozície.
Tieto informácie môžu podliehať zmenám a ďalším interným pravidlám.

Prázdny
Ďalšie benefity*

Home office, Telework – z územia SR.

Možnosť práce na skrátený úväzok.

Flexibilný pracovný čas v rámci kalendárneho mesiaca.

Benefit u partnera METRO.

Benefity označené * sú aplikovateľné aj na part-time pozície.
Tieto informácie môžu podliehať zmenám a ďalším interným pravidlám.

Prázdny

Vstúpte s nami do IT

Neustále hľadáme nové talenty, ale aj skúsených ľudí do sveta IT. Pozrite si aktuálne voľné technical a non-technical pozície.