Certifikáty kvality

Na kvalite nepoľavujeme, a preto sú procesy v našej spoločnosti pod prísnym externým dohľadom.

Naše certifikáty

Sme hrdí na úroveň a kvalitu služieb, ktoré poskytujeme. Pre našich klientov je kriticky dôležité dostávať tú najlepšiu službu na kontinuálnej báze. Z tohto dôvodu je kvalita vždy pod drobnohľadom vedenia spoločnosti.

Ako dôkaz slúži naša certifikácia medzinárodne uznávanými ISO certifikátmi kvality manažmentu, IT SM, informačnej bezpečnosti, Business Continuity Management a pod.

ISO 9001

Certifikácia kvality manažmentu
 

ISO 22301

Business Continuity Management | Prvý certifikovaný POP
 

ISO 20000

IT Service Management Standard
 

OHSAS
ISO 18001

Systém bezpečnosti a ochrany zdravia
 

ISO 27001

Informačná bezpečnosť

 

OHSAS
ISO 14001

Certifikát environmentu