Zdieľaná infraštruktúra

Poskytujeme prístup k zdieľanej infraštruktúre cloud.

Aké riešenia poskytujeme?Data center outsourcing (DCO)

Balík štandardizovaných manažovaných služieb a transformačných projektov personalizovaných pre zákazníka. Zahŕňa riadenie IKT riešení na strane zákazníka, ako aj hosting v rámci firemných dátových centier, cloud služby a edge computing.Hybridná infraštruktúra  manažované služby (HIMSs)

Vytváranie a manažovanie rôznych typov, foriem a konfigurácií IKT infraštruktúry, ktorá je používaná zákazníkmi (klasické riešenia, riešenia pre privátny a verejný cloud).Manažované služby pre privátny cloud

Zahŕňa cloud computing služby využívané jediným zákazníkom, prípadne zabezpečenie, aby jeden zákazník bol dátovo úplne a bezpečne oddelený od ostatných. Služby môžu byť dodané cez infraštruktúru na strane zákazníka, vo firemných dátových centrách alebo dátových centrách tretích strán.Manažované služby pre mainframe

Podpora dedikovaných virtualizačných platforiem, ktoré sú optimalizované na spracovanie miliónov inštrukcií za sekundu (MIPS).Manažované služby pre ERP riešenia

Služby týkajúce sa komponentov infraštruktúry a aplikácií pre hosťovanie podnikových ERP systémov. Zahŕňa to podporu všetkých vrstiev, vrátane operačného systému, databáz a špecifických klientských aplikácií, ich integráciu v rámci zákazníka alebo tretích strán (B2B rozhrania).Transformácia dátových centier a služby migrácie do cloudu

Dizajn, vývoj, manažovanie a integrácia dátových centier zákazníka. Primárnou oblasťou je prechod zákazníka od klasických riešení do privátneho alebo verejného cloudu.Manažment vzdialenej infraštruktúry (RIM)

Služby koordinácie celej dodávateľskej reťaze, vrátane manažmentu dodávateľov a podpory vzdialených pracovísk zákazníka.Edge DCMSs

Implementácia, škálovanie a manažovanie moderných platforiem na báze IoT, Edge a podobne.

Aké platformy používame?Privátny cloud
 Amazon Web Services
 Microsoft Azure
 vCloud
 

Čo pokrývame?

Big Data / PaaS

BigData Hadoop, Data science, Edge computing

Pokryté služby

-  Operations
-  Engineering
-  Architeture
-  Customer Consulting

IaaS Clouds

vCloud (incl. managed OS), Azure (Mode1 and 2), AWS (Mode 2)

Pokryté služby

-  Operations
-  Engineering
-  Architecture
-  Customer Consulting

IaaS Clouds

T&T team (including MaaS)

Pokryté služby

-  Migration
-  Solution Design
-  Project Manager

IaaS Clouds

Delivery Cross Functions Team

Pokryté služby

-  CHM
-  INM/LIM
-  PRM
-  DOM

Cloud Orchestration

 

Pokryté služby

-  Operations
-  Engineering
-  Architecture
-  Customer Consulting

MaaS

Part of T&T team 

Pokryté služby

-  Migration
-  Solution Design
-  Project Manager

REFERENCIE
Pracujeme pre

 najlepších 

 Toyotu 

 UPS 

 Deutsche Bahn 

 Commerce bank 

 Deutsche Bank 

 Axel Springer 

Prázdny

Pracujeme pre veľkých zákazníkov a nadnárodné spoločnosti. Pomocou našej infraštruktúry dátových centier a sietí sme schopní zvládnuť aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov. Pridajte sa medzi svetové spoločnosti, ktoré využívajú naše služby.