Digitálny ekosystém

Aktívne prispievame k zvyšovaniu digitálnej gramotnosti a lepšiemu využívaniu IT v podnikaní aj v bežnom živote.

Členstvá v organizáciách

Sme členmi vo viacerých dôležitých organizáciách pre šírenie funkčného IT do všetkých sfér našej krajiny:

 • IT Valley
  Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností.

 • ITAS
  Sme platformou lídrov slovenského IT odvetvia, vytvárame inovatívne IT prostredie a pomáhame budovať lepšiu a pokrokovejšiu krajinu.

 • Slovensko.Digital
  Občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku.

 • Digitálna koalícia
  Projekt vznikol  z iniciatívy ITAS s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a inovácie. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní.

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI
Lepšie vzdelanie pre potreby praxe

Prepájame teóriu s praxou a pomáhame zlepšovať vzdelávanie. Záleží nám na tom, aby u nás vyrástli profesionáli v IT pripravení pre prax.