Sociálne inovácie

Prostredníctvom IT inovácií podporujeme zvyšovanie kvality života v regióne a meste Košice. Pomáhame premeniť idey na inovatívne riešenia.

Projekty v oblasti sociálnych inovácií

Innovlab

Priestor pre sociálne inovácie v oblasti Health podporovaný Deutsche Telekom IT Solutions.

Viac o Innovlab →

Najdite sa.online

Naša spoločnosť sa vo svojich CSR aktivitách dlhodobo snaží iniciovať projekty, ktoré vedú k systémovým zmenám, podporuje vzdelávacie aktivity v regióne a snaží sa smerovať k hodnotám uvedomelého a zodpovedného zamestnávateľa. Spolupráca so Zvieracím ombudsmanom a vzdelávacím projektom Digital League vedie spoločnosť aj k spoločensky dôležitej téme udržateľnosti a prepojeniu IT technológií so sociálnou témou. Vďaka úsiliu všetkých partnerov vznikla sociálna inovácia, ktorá dostala útulky na jedinečnú digitálnu mapu v online priestore, čím do veľkej miery otvorila nové možnosti adopcie zvierat z útulkov.

ÚSPEŠNÝ PROJEKT
Sám v múzeu

Aplikácia slúži ako interaktívny sprievodca v košickom Východoslovenskom múzeu, časti Rodošto. Návštevník si stiahne mobilnú aplikáciu Sám v Múzeu v App Store alebo Google Play. Akonáhle vstúpi do priestorov múzea so zapnutou aplikáciou, prehliadka môže začať. Senzory umiestnené v múzeu detekujú polohu návštevníka, na základe ktorej začne objavovanie za pomoci hlasového sprievodcu v aplikácii.

Sám v múzeu ponúka špeciálne rozšírenie pre ľudí s úplným alebo čiastočným poškodením zraku. V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme vytvorili pre takýchto ľudí špeciálne ovládacie prvky. Aplikácia je doplnená o detailné opisné stopy priestoru a objektov vôkol, vrátane navigácie v priestoroch múzea.

Aplikácia vyhrala ocenenie Via Bona v roku 2018 v kategórii Sociálna inovácia.