Aplikácia Cognity je vyvinutá pre VR okuliare od spoločnosti Meta a jej úlohou je presunúť používateľa do virtuálneho prostredia určeného na relaxáciu a tréning rozumových schopností. 

Dostupné
v Oculus Store!

Prázdny
Prázdny

Výzva pre
vašu myseľ

Virtuálna realita vtiahne užívateľa do nového prostredia a nechá ho hravou formou vykonávať rôzne aktivity trénujúce jeho myseľ. Cvičenie pamäti, skladanie objektov, hľadanie cesty, dodržiavanie postupov či relaxácia. To všetko ale aj oveľa viac ponúkame v našej VR aplikácii.

VIRTUÁLNA:

Aplikácia Cognity pomáha zlepšiť rozumové schopnosti v príjemnom relaxačnom virtuálnom prostredí.

INTERAKTÍVNA:

Vďaka najnovším funkcionalitám a technológiam ktoré dokážu snímať pohyb a priestor vôkol nás, dokážeme ponúknuť unikátny interaktívny zážitok. 

KOMPLEXNÁ:

Aplikácia ponúka tréningový plán formou kampane alebo jednotlivých úloh, ktoré potrénujú naše schopnosti alebo umožnia oddych na pláži.

Výzva pre
vašu myseľ

Virtuálna realita vtiahne pacienta do nového prostredia a nechá ho vykonávať rôzne aktivity trénujúce jeho myseľ. Cvičenie pamäti, skladanie objektov, hľadanie cesty, dodržiavanie postupov či relaxácia. To všetko ale aj oveľa viac ponúkame na experimentálnu liečbu psychických porúch na oddeleniach psychiatrie a stacionároch.

VIRTUÁLNA:

Aplikácia Cognity Care pomáha zlepšiť rozumové schopnosti vo virtuálnom prostredí.

MODERNÁ:

Vďaka interaktívno-expozičnej terapii prebieha liečba s podporou moderných technológií.

INTERAKTÍVNA:

Aktívne zapojenie pacienta má pozitívny dopad na terapeutické výsledky.

Prázdny

Rozvoj rozumových schopností vo virtuálnej realite

Relaxácia

Interaktivita

Edukácia

Osobný
virtuálny

psychoterapeut

Dostupnosť 24/7

Interaktivita

Terapia na diaľku

Digitálny edukatívny tréning formou hry vo VR

Cognity hravou formou dopĺňa iné tréningové formy v oblasti rozvoja rozumových schopností a je revolučným nástrojom v oblastiach edukatívy či zdravotníctva.

 

Všestranné využitie:

Oddych a relaxácia,

Hlavolamy a hádanky,

Zábavné pohybové aktivity,

Príjemné virtuálne prostredia,

Odreágovanie,

Slovenský a anglický jazyk,

Digitálna
terapia
vo VR

Cognity Care dopĺňa skutočného psychoterapeuta a je revolučným nástrojom v oblasti zlepšovania kognitívnych schopností a exekutívy.

Všestranné klinické využitie:

úzkosť,

poruchy sústredenia,

neschopnosť relaxácie,

nedôvera vlastným schopnostiam,

odbúranie negatívnych myšlienok,

podpora fyzickej aktivity,

Prínosy pre užívateľa

Prázdny

Okrem trénovania psychomotoriky, motoriky a mnestických funkcií a testovania pozornosti a osobnosti má Cognity mnoho ďalších výhod.

Prázdny
Prázdny

HLAVNÉ POZITÍVA

Zvyšovanie sebavedomia
Sebarealizácia
Vzdelávacie aktivity
Upokojujúce zážitky
Dôvera vo vlastné schopnosti
Zmiernenie úzkosti pri úlohách
Odbúranie negatívnych myšlienok

VEDĽAJŠIE POZITÍVA

Pocit šťastia
Nadšenie z nových technológií
Socializácia 
VR ako nová forma tréningu
Interaktívne prostredie
Zábavná forma
Fyzická aktivita

Prázdny

Prínosy pre
pacienta

Prázdny

Okrem trénovania psychomotoriky, motoriky a mnestických funkcií a testovania pozornosti a osobnosti má Cognity Care mnoho ďalších výhod.

Prázdny
Prázdny

HLAVNÉ POZITÍVA

Zvyšovanie sebavedomia
Sebarealizácia
Dôvera vo vlastné schopnosti
Zmiernenie úzkosti pri úlohách
Odbúranie negatívnych myšlienok
Spolupráca s terapeutom
Jednoduchá diagnostika

VEDĽAJŠIE POZITÍVA

Pocit šťastia
Nadšenie z nových technológií
Socializácia pacientov
VR ako nová forma terapie
Interaktívne prostredie
Atraktívnejšia liečba
Fyzická aktivita

Prázdny

Možnosti využitia v zdravotníctve

Prázdny

Riešenie Cognity je taktiež možné využívať v Nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach ako tréningovú, relaxačnú aj distrakčnú pomôcku pre deti aj dospelých.

Prázdny

TRÉNING

Trénovanie kognitávnych aj exekutívnych funkcií ako pamäť, pozornosť, vizuo-priestorové vnímanie, orientácia, počty a motorika.

DISTRAKCIA

Odpútanie pozornosti pri nepríjemných situáciach prináša nový rozmer využitia virtuálnej reality.

RELAXÁCIA

Príjemné prostredia lesa, pláže, vesmíru s dychovými cvičeniami alebo hudbou prírody prinášajú upokojujúci zážitok. 

TESTOVANIE APLIKÁCIE

Prvá verzia aplikácie - Cognity Care bola testovaná na dobrovoľnej báze s pacientmi na otvorenom oddelení psychiatrie v Nemocnici v Trebišove (Svet Zdravia, a. s.). Akgtuálne riešenie Cognity používa Detské Kardiocentrum v Bratislave a zároveň testuje jeho rôznrodosť využitia v rôznych oblatiach.

MEDICÍNSKE SPOLUPRÁCE

Aplikáciu Cognity a jej špeciálne funkcionality využívajú pacienti na otvorenom oddelení psychiatrie v Nemocnici v Trebišove (Svet zdravia, a. s.) a Detské Kardiocentrum v Bratislave.

Prínosy pre
modernú

medicínu

Prázdny

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia získajú vďaka Cognity Care novú formu expozičnej terapie s ešte lepšími diagnostickými možnosťami, ktoré pomáhajú zlepšiť klinické postupy pri liečbe pacientov.

Prázdny

  DIAGNOSTIKA

Možnosť transformácie papierových testovaní do virtuálnej podoby a odbúranie stresu pacienta pri testovaní a diagnostike.

  INTERAKCIA

  EXPOZIČNÁ
TERAPIA

  TESTOVANIE

Najčastejšie
otázky
a odpovede

Pre koho je určená aplikácia Cognity ?
Je určená pre ľudí, ale aj takých, ktorí stratili motiváciu robiť základné úkony. Ktorí majú pocity neschopnosti vyššie, ako v skutočnosti sú. Ktorí sa chcú pokochať pohľadom na jeleňa pod jasnou/nočnou oblohou. Ktorí si chcú len tak oddýchnuť a popremýšľať nad sebou a nad životom v pokoji pri ohni. Ktorí si chcú vyskúšať strieľanie z luku, či interaktívne maľovanie vo virtuálnom prostredí. Pre všetkých, ktorí chcú zistiť ako funguje interakcia vo VR a inovatívnou, závabnou formou si vyskúšať tréning svojej mysle.

Čo je potrebné pre používanie aplikácie?
Nevyhnutnou súčasťou je zariadenie pre virtuálnu realitu - Meta Quest, Meta Quest 2 a Meta Quest Pro.

Je aplikácia dostupná aj na iných platformách
(PS VR, Steam VR a i.)?

Aplikácia je aktuálne dostupná v Oculus Store pomocou unikátneho licenčného kľúča, ktorý je potrebný zadať na aktiváciu aplikácie pre každé zariadenie.

Môže aplikáciu používať ktokoľvek?
Cognity može používať ktokoľvek. Riešenie ponúka tréningové úlohy, distrakciu, zábavné a relaxačné aktivity pre deti a dospelých.

Kto je zodpovedný za vývoj Cognity Care a cognity?
Aplikáciu vyvíjal tím zo spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v partnerstvách s oddelením psychiatrie v Nemocnici v Trebišove (Svet Zdravia a.s.) a Detského Kardiocentra v Bratislave.

Máte ďalšie otázky alebo návrhy na zmeny?
V prípade záujmu náš môžete kontaktovať na cognity@telekom.com alebo telefonicky na telefónnom čísle 0910 836 052.

KDE JE MOŽNÉ NÁJSŤ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE COGNITY?
Viac na tejto stránke.

Najčastejšie
otázky
a odpovede

Pre koho je určená aplikácia Cognity Care?
Je určená pre ľudí, ktorí stratili motiváciu robiť základné úkony. Ktorí majú pocity neschopnosti vyššie, ako v skutočnosti sú. Ktorí sa chcú pokochať pohľadom na jeleňa pod jasnou/nočnou oblohou. Ktorí si chcú len tak oddýchnuť a popremýšľať nad sebou a nad životom v pokoji pri ohni. Pre všetkých, ktorí chcú zistiť ako funguje interakcia vo VR a inovatívna liečba rôznych psychických porúch.

Čo je potrebné pre používanie aplikácie?
Nevyhnutnou súčasťou je zariadenie na virtuálnu realitu - Oculus Quest alebo Quest 2.

Je aplikácia dostupná aj na iných platformách
(PS VR, Steam VR a i.)?

Aplikácia je aktuálne dostupná v Oculus Store pomocou unikátneho licenčného kľúča, ktorý je potrebný zadať na aktiváciu aplikácie pre každé zariadenie.

Môže aplikáciu používať ktokoľvek?
Cognity Care može používať ktokoľvek, aplikácia nie je obmedzená len na používanie v klinických podmienkach. Riešenie ponúka aj možnosť zaučiť sa ovládaniu pomocou tutoriálu. Ten pomáha s lepším pochopením funkcií, možnosťami systému, pohybovaniu a interakcií v prostredí.

Kto je zodpovedný za vývoj Cognity Care?
Aplikáciu vyvíjal tím zo spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v spolupráci s oddelením psychiatrie v Nemocnici v Trebišove (Svet Zdravia a.s.).

Máte ďalšie otázky alebo návrhy na zmeny?
Napíšte e-mail na cognity-care@dtitso.sk.

KDE JE MOŽNÉ NÁJSŤ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE COGNITY CARE?
Viac na tejto stránke.