Životné prostredie

Projekty v oblasti životného prostredia

Redukujeme spotrebu nerecyklovateľných materiálov, energie a CO2

DT IT Solutions Slovakia pokračuje v implementovaní aktívnej politiky v oblasti životného prostredia na základe svojich firemných hodnôt. Pravidelnou kontrolou spotreby energie a zvýšením efektívnosti vo využívaní fosílnych palív a spotreby energie sme dokázali zmierniť svoj negatívny dopad na životné prostredie.

Naše činnosti v oblasti energetického manažmentu sa zameriavajú hlavne na oblasti vykurovacej energie a spotreby elektrickej energie.
V roku 2018 sme začali pilotným projektom merania CO2 aj v pracovnom prostredí. V priebehu roka 2019 sme rozšírili merania CO2 na všetky budovy s pravidelným mesačným vyhodnocovaním. Našej spoločnosti sa darí udržať svoje emisie CO2 v súlade s predpismi a v rozsahu stanovenom skupinou DTAG.

V dôsledku montáže presnejších meračov v predchádzajúcich rokoch sa nám v roku 2019 podarilo zefektívniť meranie spotreby elektrickej energie a tepla/chladu.

Plastic - free

V rámci kolektívneho rozhodnutia šetriť životné prostredie sa v rámci celej spoločnosti nepoužívajú jednorazové plastové poháre.

BiKe IT

Ako zelenú a zdravú alternatívu využívania mobility naša spoločnosť ponúka svojim zamestnancom možnosť prenájmu bicyklov a e-bikov. Táto špeciálna a obľúbená aktivita sa nazýva BiKe IT. Zamestnanci si môžu prenajať bicykel cez app Rent a bike na mítingy v inej lokalite alebo na obedy mimo budovy. Zamestnanci si môžu bicykle prenajať na celý deň alebo víkend. Táto aktivita je určená pre všetkých našich zamestnancov a prenájom je možný od jari až do neskorej jesene.

Naše mesto

Už od roku 2017 sa zamestnanci spoločnosti zapájajú, v čoraz väčšom počte, do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku, Naše mesto.

Podujatie prepája firmy, samosprávy, neziskový i korporátny sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním svojho času a práce.