Prázdny

Poď na online event a vyhraj

Ako sa zapojiť do súťaže?

1.  Musíš byť študent strednej školy, alebo mať max. 5 rokov po ukončení strednej školy s maturitnou skúškou
2.  Registruj sa na aspoň 1 online event 
3.  Zúčastni sa ho

My ťa automaticky zaradíme do žrebovania, ktoré sa bude konať v pondelok 29. 3. 2021.
Výhercov budeme kontaktovať emailom. Pre viac informácií o pravidlách pozri štatút súťaže.

Registruj sa na eventy

22. 3. 2021 o 16:00 hod. Pokec so študentmi duálu
 

23. 3. 2021 o 8:00 hod. Hodina s IT-čkárom: Základy informačných systémov Windows

24. 3. 2021 o 12:30 hod. Hodina s IT-čkárom: Správa informačných systémov Linux

25. 3. 2021 o 16:00 hod. Pokec so študentmi duálu
 

26. 3. 2021 o 13:00 hod. Pokec so študentmi duálu
 

Koho stretneš na našich online eventoch?

V rámci Spoznaj štúdium v IT firme a vyhraj spoznáš reálnych študentov duálneho vzdelávania a ich lektorov,
ktorí sú zároveň špecialistami priamo z praxe a pracujú v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Ing. Stanislav Lukač, PhD.

 • v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pracuje od roku 2008, lektor na duáli je od roku 2018
 • pozícia: VMware vSphere / Windows server consultant
 • predmety: Základy informačných systémov Windows (1. ročník), Špecializované informačné systémy

Čo sa učí na predmete Základy informačných systémov Windows:

 • Základy práce v operačnom systéme Windows
 • Inštalácia operačného systému Windows
 • Konfigurácia a administrácia Windows systémov
 • Inštalácia a konfigurácia vybraných rolí Windows server
 • Windows Powershell a správa systému pomocou PS
 • Monitorovanie systémov Windows server
 • Zálohovanie systémov Windows server

Ing. Ján Kukurugya, PhD.

 • v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pracuje od roku 2017, lektor na duáli je od roku 2017
 • pozícia: Cloud Architect
 • predmet: Správa informačných systémov Linux


Čo sa učí na predmete Správa informačných systémov Linux:

 • Inštalácie Linux, nastavenie jednoduchého web servera, LDAPU, NFS , SAMBA
 • Základy virtualizácie
 • Výučba prebieha v Dual Labe, kde majú študenti k dispozícii kompletné virtuálne prostredie
 • Každý študent má svoje servery v sieti, v simulovanom produkčnom prostredí nastavuje a konfiguruje základné služby

Dominika

Tomi

Mirka

Timotej

Podmienky súťaže

Všeobecné pravidlá súťaže Spoznaj štúdium v IT firme a vyhraj nájdeš na tu.
Upozorňujeme, že účastníkom súťaže sa môžu stať študenti strednej školy alebo absolventi strednej školy so zloženou maturitnou skúškou maximálne v roku 2016, vo veku od 18 do 25 rokov, s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.
Do súťaže budeš zapojený, ak spĺňaš kritériá súťaže, zaregistruješ sa na jeden z online eventov a aj sa ho zúčastníš. Výhercov oznámime na stránke Dual Education na Facebooku aj na tejto stránke.

 

V prípade otázok nám napíš na sociálne siete – Facebook alebo Instagram.
Ak si presvedčený o tom, že duál je správny štart tvojej kariéry v IT, vyplň prihlášku a my ti držíme palce na pohovore!

O duáli

Staň sa skutočným IT špecialistom a získavaj skúsenosti už počas štúdia

Duálne vzdelávanie v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je pomaturitné odborné 3-ročné štúdium, ktoré je realizované v spolupráci so SPŠ elektrotechnickou v Košiciach. Duál ponúka ideálny pomer teórie a praxe 30:70, ktorý zaručuje teoretické vedomosti, dôležité IT zručnosti, manažérske zručnosti a cudzie jazyky. Počas štúdia absolvujú študenti duálu prax v reálnych IT tímoch a v reálnych zákazníckych prostrediach, vďaka čomu pracujú s najnovšími technológiami z oblasti aplikácií, sietí, OS a cloudových riešení. Počas celého štúdia majú študenti duálu notebook zdarma, štipendium, platenú stáž a garantované pracovné miesto v DT ITSO SK.