Prázdny

Hodina s IT-čkárom
23. 3. 2021 o 8:00 hod

Registrácia

Základy informačných systémov Windows

Ing. Stanislav Lukač, PhD.

  • v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pracuje od roku 2008, lektor na duáli je od roku 2018
  • pozícia: VMware vSphere / Windows server consultant
  • predmety: Základy informačných systémov Windows (1. ročník), Špecializované informačné systémy (2. ročník)

Čo sa učí na predmete Základy informačných systémov Windows:

  • Základy práce v operačnom systéme Windows
  • Inštalácia operačného systému Windows
  • Konfigurácia a administrácia Windows systémov
  • Inštalácia a konfigurácia vybraných rolí Windows server
  • Windows Powershell a správa systému pomocou PS
  • Monitorovanie systémov Windows server
  • Zálohovanie systémov Windows server

V rámci Spoznaj štúdium v IT firme a vyhraj spoznáš reálnych študentov duálneho vzdelávania a ich lektorov,
ktorí sú zároveň špecialistami priamo z praxe a pracujú v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Dominika

Tomi

Mirka

Timotej