Prázdny

Hodina s IT-čkárom
24. 3. 2021 o 12:30 hod

Registrácia

Správa informačných systémov Linux

Ing. Ján Kukurugya, PhD.

  • v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pracuje od roku 2017, lektor na duáli je od roku 2017
  • pozícia: Cloud Architect
  • predmet: Správa informačných systémov Linux (1. a 2. ročník)

Čo sa učí na predmete Správa informačných systémov Linux:

  • Inštalácie Linux, nastavenie jednoduchého web servera, LDAPU, NFS , SAMBA
  • Základy virtualizácie
  • Výučba prebieha v Dual Labe, kde majú študenti k dispozícii kompletné virtuálne prostredie
  • Každý študent má svoje servery v sieti, v simulovanom produkčnom prostredí nastavuje a konfiguruje základné služby

V rámci Spoznaj štúdium v IT firme a vyhraj spoznáš reálnych študentov duálneho vzdelávania a ich lektorov,
ktorí sú zároveň špecialistami priamo z praxe a pracujú v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Dominika

Tomi

Mirka

Timotej