Prázdny

Pokec so študentmi duálu
26. 3. 2021 o 13:00 hod

Registrácia

V rámci Spoznaj štúdium v IT firme a vyhraj spoznáš reálnych študentov duálneho vzdelávania a ich lektorov,
ktorí sú zároveň špecialistami priamo z praxe a pracujú v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Dominika

Tomi

Mirka

Timotej