4 mýty o modernom IT vzdelávaní

<Zadajte anotáciu>

Premýšľate nad budúcnosťou svojho syna či dcéry? Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie. Často však presadzuje svoje očakávania, ktoré vychádzajú aj z toho, čo fungovalo v čase, keď bol mladý on. Dnes už však vysoká škola nie je jediná garancia úspešnej kariéry mladého človeka. Maturantom, ale aj mladým ľuďom, ktorí majú maximálne 5 rokov po maturite a vidia svoju budúcnosť v IT, ponúkame pomaturitné štúdium v najväčšej IT firme na východe Slovenska.

 

Naše moderné vzdelávanie sa 70 % zameriava na prax a reflektuje požiadavky a dopyt IT trhu. Počas 3 rokov štúdia pomáhame mladým ľuďom rásť, rozvíjať sa a stať sa špecialistami v oblasti, ktorá ich najviac baví. Ako benefit získajú na štúdium potrebné zariadenia, ich prax bude platená a navyše sú odmenení aj motivačným štipendiom.

 

Ak si myslíte, že takáto forma štúdia je málo perspektívna, dovoľte nám vyviesť vás z omylu.
 

1. Strach o prácu

Každý absolvent nášho IT štúdia má na 2 roky garantované pracovné miesto v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Študenti už počas 3 rokov štúdia získavajú praktické zručnosti a poznajú firemnú kultúru aj tímy, v ktorých budú pracovať, preto pre nich prechod od študenta k zamestnancovi nie je žiaden problém.

Dávid Krátky, ICT Administrator III, absolvent v roku 2019, ktorý si vyskúšal aj štúdium na vysokej škole: „Začal som študovať, no v prvom ročníku sme sa venovali najmä programovaniu. Mňa už od strednej bavili siete a tým by sme sa venovali až na inžinierskom stupni. Vedel som, že to je oblasť, v ktorej sa chcem zlepšovať, preto som sa prihlásil na duál. Je super, že počas štúdia môžeme spoznať viaceré sféry a technológie bez nejakých náročných procesov či pohovorov. Aby mladého človeka bavila práca, musí si nájsť smer, ktorým chce ísť.”
 

2. Nízky príjem bez titulu

IT je oblasť, ktorá sa neustále vyvíja a v ktorej sa človek musí neustále zlepšovať a napredovať. Preto pre úspech nestačí titul, oveľa dôležitejší je zápal a nadšenie. Absolventi duálneho vzdelávania, keďže vo firme praxovali počas štúdia, nezačínajú na najnižších pracovných pozíciách. Ich finančné ohodnotenie vychádza aj z ich skúseností, ako nám ešte v roku 2019 potvrdila Alena Ronďošová, Head of Resource Managment, Staffing and  HR Business Partners v spoločnosti T-Systems Slovakia.

Pri platovom očakávaní je dôležité uvedomiť si svoje vlastné skúsenosti a prax. Formálny papier o dosiahnutom vzdelaní nevyváži schopnosti a zručnosti človeka, ktoré získal praxou. IT firmy odmeňujú ľudí aj  na základe  ich praxe a skúseností, preto môžu mať títo ľudia - aj dualisti, vyššie platové očakávania.”

3. Nedostatok perspektívy

Dopyt po odborníkoch hlásia IT firmy stále. Už v roku 2019 chýbalo v IT sektore 13 000 špecialistov a predpokladom je rast tohto nedostatku. Absolventi nášho duálneho vzdelávania sa v priebehu 3 rokov vyprofilujú na špecialistov v konkrétnej oblasti. To však neznamená, že nemajú šancu ďalej kariérne rásť, práve naopak. Príkladom sú naši absolventi:

Patrik Olšavský, Cloud Administrator, absolvent v roku 2020: „Duálne štúdium vo firme na naučilo veľmi veľa, pri každom predmete som sa učil byť plnohodnotným zamestnancom vo svojom zameraní. Aj keď som na začiatku smeroval k sieťam a k Linuxu, chcel som vyskúšať aj niečo iné a tak som sa dostal ku cloudu, ktorý je IT trendom a má veľký potenciál aj v Košiciach.”

 

Samuel Svitaň, Scrum Master, absolvent v roku 2020: „Duálne vzdelávanie ma lákalo hneď na prvý pohľad najmä pre prax, počas ktorej som vyskúšal technické oblasti – siete, databázy. Ale keď som sa dostal do tímu projektového manažmentu, hneď som sa v tejto sfére našiel. Som rád, že som si zvolil duál, prax je naozaj na nezaplatenie a štipendium, ktoré študent dostáva, taktiež poteší.

 

Marek Feňák, Network Administrator,  absolvent v roku 2019: „Po maturite som manuálne pracoval, no prišiel som na to, že to nie je ono. Rozhodol som sa pre duál, pretože toto štúdium je určené aj mladým ľuďom bez IT znalostí. Dnes už premýšľam inak ako po ukončení strednej školy, pomohli mi v tom moje pracovné skúsenosti, vďaka ktorým si vážim, že som mohol študovať niečo perspektívne a že mám teraz príležitosť kontinuálne budovať svoju kariéru.

 

4. Žiaden titul

Absolventi nášho IT štúdia svoje štúdium ukončia záverečnými skúškami aj záverečnou prácou. Po úspešnom absolvovaní získajú titul Diplomovaný špecialista - DiS., ktorý im bude udelený na slávnostných promóciách.

Okrem toho môžu študenti už počas štúdia získavať rôzne certifikácie z technických aj netechnických oblastí, ktoré im pomôžu v ich kariére. Rovnako majú na záver štúdia šancu získať medzinárodný titul Fachinformatiker, vďaka spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.  


Od roku 2013  pomaturitné IT štúdium v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia absolvovalo 109 študentov, z ktorých je 87 stálou súčasťou firmy a pracujú na rôznych pozíciách. Našim absolventom garantujeme pracovnú pozíciu, titul a dávame im priestor na kariérny rast. Moderné IT vzdelávanie môže otvoriť aj vášmu dieťaťu dvere k sľubnej a perspektívnej kariére.

Termín na podanie prihlášky je do 31. mája 2023. Chcete sa dozvedieť viac informácií zo sveta Duálneho IT vzdelávania? Sledujte náš FacebookInstagram a TikTok.

 

Team duálneho vzdelávania