Duálne vzdelávanie má svojich ďaších absolventov

<Zadajte anotáciu>

Výsledkom duálneho vzdelávania sú mladí ľudia s perspektívnou budúcnosťou

Košice, 25. jún 2019 - Cieľom systému duálneho vzdelávania je pripravovať mladých ľudí po teoretickej aj praktickej stránke na povolanie v oblasti, v ktorej sa vzdelávajú.

Duálna forma vzdelávania sa zameriava na praktickú pripravenosť mladého človeka a zvýšenie jeho šancí uplatniť sa na trhu práce - 70 % štúdia tvorí prax, 30 % získavanie vedomostí. Základom kvalitného odborného vzdelávania je spolupráca a prepojenie vzdelávacích inštitúcií so spoločnosťami, ktoré vedia študentom poskytnúť možnosť praktickej prípravy.

25 nových dualistov

Na východe Slovenska sa duálne vzdelávanie zameriava aj na jednu z najperspektívnejších oblastí - informačno-komunikačné technológie. V Košiciach ho zabezpečuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia už od roku 2013. Za 6 rokov vzdelávania zameraného na prax táto forma vzdelávania prispela 84 absolventmi, ktorí sa uplatnili ako správcovia sietí, databáz a aplikácií, niektorí našli uplatnenie ako programátori či projektoví manažéri v nových  a perspektívnych IT oblastiach. V roku 2019 ukončí vyššie pomaturitné štúdium v odbore Počítačové systémy 25 mladých ľudí. Všetci už majú jasné vízie, kam smeruje ich kariéra v IT svete.

Po troch rokoch štúdia je z dualistov skvelý tím

Veľkou výhodou absolventov oproti novým zamestnancom je, že nastupujú do prostredia, ktoré už dobre poznajú, k známym ľuďom aj tímlidrovi. Sme veľmi radi, že si pred 3 rokmi vybrali našu spoločnosť a duálne vzdelávanie, o ktorú je čoraz väčší záujem a má v košickom regióne istú budúcnosť. Prajem im v ich kariére veľa splnených cieľov a priestor pre sebarozvoj, vďaka ktorému bude rásť aj celá naša spoločnosť,” priblížil Peter Fischer, viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti T-Systems Slovakia.

Viceprezident pre Ľudské zdroje Peter Fischer

Podpora duálneho vzdelávania ministerstvom školstva

Začiatkom roka 2019 som navštívil IT vzdelávacie centrum v Košiciach a už vtedy som zdôraznil, že T-Systems Slovakia patrí medzi firmy, ktoré pripravili kvalitné základy duálneho vzdelávania. Je to pozitívny príklad prepojenia odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou. Dobré ohlasy sú zo strany zamestnávateľov aj študentov. Táto forma vzdelávania má budúcnosť, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa veľmi intenzívne venuje problematike a potrebe duálneho vzdelávania,” vyjadril sa Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zľava: Peter Fischer, Juraj Girman, Peter Kompalla

Prostredníctvom duálneho štúdia si uvedomujeme potrebu spoločne sa podieľať na vzdelávacom procese prepojenom s praxou a umožniť tak svojim žiakom vzdelávať sa odborne, jazykovo a najmä sa už počas štúdia aktívne zapájať do pracovných procesov vo firme. Benefitom pre našu školu je úzka spolupráca s najväčším IT zamestnávateľom v kraji, vytváranie spoločných pracovísk aj zvyšovanie záujmu o odborné vzdelávanie,”  opísal Štefan Krištín, riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej.

Medzinárodný certifikát pre absolventov

Duálne vzdelávanie v IT oblasti vychádza z nemeckého modelu vzdelávania, vďaka ktorému má Nemecko jednu z najnižších nezamestnaností medzi mladými ľuďmi v Európskej únii, keďže produkuje absolventov, ktorí sú firmami žiadaní. Špecifikom nemeckého modelu sú jednotné záverečné skúšky, ktoré vďaka projektom DUALpro garantujú porovnateľné známky nielen absolventov v Mníchove či Berlíne, ale aj v Košiciach.  22 absolventov v Košiciach spolu s diplomom Dis. získava medzinárodný certifikát odbornej spôsobilosti Fachinfomatiker od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Študenti duálneho vzdelávania sú jediní mimo Nemecka, ktorí môžu získať tento certifikát.

Za študentov predniesol reč Matúš Čičvara

Slávnostná promočná ceremónia čerstvých absolventov duálneho vzdelávania sa uskutočnila 25. júna 2019 v Hoteli Yasmín za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku, Petra Krajňáka, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Petra Kompallu, predsedu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.