Dualisti si chvália prax a dvojročný kontrakt

<Zadajte anotáciu>

V roku 2019 duálne vzdelávanie spoločnosti T-Systems Slovakia a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej ukončilo 25 absolventov, ktorí si našli svoju pracovnú pozíciu v tímoch v rámci firmy.
V predchádzajúcom článku sme informovali o promočnej slávnostnej ceremónii, teraz prinášame pár slov od samotných dualistov.

Absolvent duálneho vzdelávania Marek Feňák: Vážim si, že som mohol študovať niečo perspektívne

Vyjadrenia dualistov pre médiá

Dvoch čerstvých absolventov do svojho tímu DC LAN Germany 02 prijal aj tímlíder Jozef Šoltés. „V našom tíme sú už viac ako rok a vidím ich progres a aj ciele, ktoré by mali dosiahnuť v horizonte 2 rokov. Už majú definovaný projekt, na ktorom budú pracovať po nástupe do zamestnania, začínajú na pozícii network administrátor.” Tím Jozefa Šoltésa je otvorený mladým ľuďom, ktorí do firmy prichádzajú na prax. „Stredoškoláci k nám prídu na kratšiu prax, ktorá skončí po takých dvoch týždňoch. Ak k nám príde dualista, ktorý je s tímom 2 alebo 3 mesiace nonstop, je to úplne iné. Po úvodnom zaškoľovaní im zadávam úlohy ako bežným administrátorom sietí, samozrejme, majú na kontrolu vždy niekoho z tímu,” opisuje priebeh praxe.

Selfie so zástupcami slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Z pozície tímlídra hodnotí plynulý prechod dualistov na konkrétnu pracovnú pozíciu pozitívne. „Pri hiringu nového člena by celý proces od hľadania až po zaškolenie trval približne polroka, takto mám v tíme dvoch nových ľudí, ktorí sa poznajú s tímom a ja zas viem úroveň ich schopností,” zhodnotil Šoltés. Mladí ľudia by podľa neho do IT sektora nemali ísť len kvôli peniazom. „IT má budúcnosť, každá oblasť sa transformuje a aj firma, ktorá sa venuje manuálnej výrobe, bude potrebovať IT podporu.”  

Marek Feňák, 25 rokov, ICT administrator II:

Marek Feňák sa na duálne vzdelávanie prihlásil 4 roky po ukončení strednej strojníckej školy, na ktorej nenazbieral veľa skúseností v oblasti IT. „Po maturite som manuálne pracoval, no prišiel som na to, že to nie je ono. Rozhodol som sa pre duál, pretože toto štúdium je určené aj mladým ľuďom bez IT znalostí. V súčasnom tíme som už približne rok a pol a som veľmi rád, že v ňom môžem ostať po ukončení štúdia - isté pracovné miesto bolo aj jedným z dôvodov, prečo som šiel na duál,” hodnotí Marek Feňák. Najlepšie sa praktické zručnosti podľa neho získavajú priamo vo firemnom prostredí: „Prax človeka baví, keď na nej môže niečo aj robiť a nielen sedieť. Dnes už premýšľam inak ako po ukončení strednej školy, pomohli mi v tom moje pracovné skúsenosti, vďaka ktorým si vážim, že som mohol študovať niečo perspektívne a že mám teraz príležitosť kontinuálne budovať svoju kariéru.”

Začiatok ceremónie - prichádzajúci dualisti

Dávid Krátky, 23 rokov, ICT administrator II:

Dávid Krátky prišiel na duálne vzdelávanie zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, za sebou má aj skúsenosť s vysokou školou. „Začal som študovať, no v prvom ročníku sme sa venovali najmä programovaniu. Mňa už od strednej bavili siete a tým by sme sa venovali až na inžinierskom stupni. Vedel som, že to je oblasť, v ktorej sa chcem zlepšovať, preto som sa prihlásil na duál.” Za veľkú výhodu študentov duálneho vzdelávania považuje možnosť vyskúšať si rôzne oblasti v rámci organizácie T-Systems Slovakia. „Aj ja som si vyskúšal iný tím. Je super, že počas štúdia môžeme spoznať viaceré sféry a technológie bez nejakých náročných procesov či pohovorov. Aby mladého človeka bavila práca, musí si nájsť smer, ktorým chce ísť.

Hrdí rodičia

Slávnostná ceremónia v hoteli Yasmin v Košiciach zdôraznila viacero faktov. Duálne vzdelávanie má svoje isté miesto na trhu vzdelávania. Študenti a ich rodičia si ešte stále zvykajú na nový formát, ale keďže dobré výsledky sa šíria rýchlo, noví dualisti si nachádzajú cestu k duálnemu vzdelávaniu v spoločnosti T-Systems Slovakia. Samotní študenti najviac oceňujú praktickú časť štúdia a perspektívnu prácu po jeho ukončení.

S novou prácou prichádzajú aj ďalšie ambície ...