Po akých zamestnancoch siahajú IT firmy?

<Zadajte anotáciu>

Do roku 2020 bude v Európskej únii chýbať pol milióna IT špecialistov. Už dnes majú firmy najväčší záujem o aplikačných programátorov, dizajnérov a správcov databáz, systémových analytikov či vývojárov sofvéru. Prijímacie konania sú otvorené na viaceré pozície a ľudí do IT sektora láka aj výška platov.

Aké platové očakávania môžete mať?

Pri finančnom  odmeňovaní pracovnej pozície je dôležité, aký typ práce bude zamestnanec vykonávať. Firma vlastne „nakupuje” ľudský potenciál a to, čo jej zamestnanec vie dodať. „Preto je pri platovom očakávaní dôležité uvedomiť si svoje vlastné skúsenosti a prax. Formálny papier o dosiahnutom vzdelaní nevyváži schopnosti a zručnosti človeka, ktoré získal praxou. IT firmy odmeňujú ľudí aj  na základe  ich praxe a skúseností, preto môžu mať títo ľudia - aj dualisti, vyššie platové očakávania. Nezorientovaní uchádzači si vedia vypýtať nástupný plat  aj 1 500 eur  - po ukončení vzdelávania  bez praktických skúseností, čo absolútne nezodpovedá tomu, čo firme vedia ponúknuť,” vysvetľuje Alena Ronďošová, Head of Resource Managment, Staffing and  HR Business Partners v spoločnosti T-Systems Slovakia.

Pre dosiahnutie istej vysokej méty či pozície je potrebné pracovať na sebe postupne, dávať a nie iba dostávať. Treba sa pozrieť na výsledok práce, ktorý firme vie ponúknuť. Bez doručenia úspešného projektu sa mu bude ťažko budovať skvelá kariéra,” dodáva Alena Ronďošová (na fotke nižšie).

Cesta vzdelávania

Okrem prijímania nových zamestnancov rieši IT sektor deficit ľudí aj zakladaním vlastných akadémií či kurzov. Spoločnosť T-Systems Slovakia sa v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach zamerala aj na mladšie ročníky. Študentom, ktorí sú maximálne päť rokov po maturite, ponúka vyššie odborné štúdium v odbore Počítačové systémy. Ide o duálne vzdelávanie, ktoré sa zo 70 % zameriava na prax.

Na študentov duálneho vzdelávania z našej firmy máme skvelý feedback nielen od interných zamestnancov, ktorí majú pozitívne ohlasy na level ich zručností. Keďže sú prevažne v praxi, majú  nielen teoretické poznatky, ale aj pracovné skúsenosti, ovládajú cudzie jazyky a poznajú firemnú kultúru. Po ukončení štúdia preto často nezačínajú na juniorských pozíciách,” hovorí Alena Ronďošová.

Duálne vzdelávanie v spoločnosti T-Systems Slovakia trvá 3 roky a v priebehu štúdia sa zvyšuje miera času, ktorý študenti strávia vo firemnom prostredí a na praxi. Dôraz sa stále, samozrejme, kladie aj na teóriu, jazyky a soft skills. Praktické zručnosti a možnosť otestovať si znalosti sú pridanou hodnotou, ktorú ponúka najväčšie IT vzdelávacie centrum v regióne.

Podľa HR špecialistky sú perspektívnymi odvetviami v IT sektore Software development, SAP, Cloud, Big Data či IT security. S týmito oblasťami sa stretávajú aj študenti duálneho vzdelávania, na ktoré sa dá prihlásiť do 31. mája 2019 na  www.t-systems.sk/dual

Pripravila: JANA PETREKOVÁ - Duálne vzdelávanie