Rok 2016 v T-systems
Slovakia S.R.O.

Prázdny
Prázdny

 

Rok 2016
v T-systems
Slovakia S.R.O.

Prázdny
Prázdny

Daniel Giebel
Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

“Zmena, ktorú chceme dosiahnuť - posun od nižších mzdových nákladov k tvorbe reálnej hodnoty pre našich zákazníkov – sa stala ústredným bodom našej novej stratégie. Tak, ako dokážu byť v poskytovaní služieb zákazníkom rozmanité rôzne oddelenia v rámci T-Systems, tak jednotní vieme byť, pokiaľ ide o zlepšenie našich znalostí a skúseností a poskytovaní skutočnej pridanej hodnoty.”

Prázdny
Prázdny

Daniel Giebel
Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

“Zmena, ktorú chceme dosiahnuť - posun od nižších mzdových nákladov k tvorbe reálnej hodnoty pre našich zákazníkov – sa stala ústredným bodom našej novej stratégie. Tak, ako dokážu byť v poskytovaní služieb zákazníkom rozmanité rôzne oddelenia v rámci T-Systems, tak jednotní vieme byť, pokiaľ ide o zlepšenie našich znalostí a skúseností a poskytovaní skutočnej pridanej hodnoty.”

 

Prázdny

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ROKU 2016

Prázdny
Prázdny

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ROKU 2016

PrázdnySPOLOČNOSŤ

Počet zamestnancov sa zvýšil a dosiahol úroveň 3 898 pracovníkov.ZAMESTNANCI

Rozvoj zamestnancov - každý absolvoval v priemere 5,05 školiacich dní.KOMUNITA

Pokračovanie v projekte AjTy Senior, zameraný na potreby seniorov.TRETÍ SEKTOR

Nadačný fond naďalej podporuje neziskové organizácie.TRŽBY

Nárast tržieb za poskytované služby oproti roku 2015 je v hodnote 12 021 194 €.ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Interné kampane na podporu povedomia o ochrane životného prostredia.INOVÁCIE

Spracovanie veľkých objemov dát a OpenStack, na ktoré sa zameriava špecializovaná Digital Division.KVALITA

Magazín Trend nás označil za spoločnosť s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v celom IT sektore.PODPORA

Finančná podpora projektov Bezpečná jazda, Agility ako šport pre mladých a Športuj s Belom.

Prázdny

Podrobný report z roku 2016 si môžete pozrieť na tomto odkaze

Prázdny

VÍZIA T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je neoddeliteľnou súčasťou globálnej skupiny Deutsche Telekom AG a významným členom jej vetvy zameranej na korporátnu klientelu – T-Systems international GmbH. Svojou víziou: „Byť najdôveryhodnejším partnerom pre outsourcing IKT služieb,” prispievame k úspešnému naplneniu ambície našej materskej skupiny.

Prázdny

Tešíme sa na spoločnú budúcnosť v IT.

Prázdny

VÍZIA T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je neoddeliteľnou súčasťou globálnej skupiny Deutsche Telekom AG a významným členom jej vetvy zameranej na korporátnu klientelu – T-Systems international GmbH. Svojou víziou: „Byť najdôveryhodnejším partnerom pre outsourcing IKT služieb,” prispievame k úspešnému naplneniu ambície našej materskej skupiny.

Prázdny

Tešíme sa na spoločnú budúcnosť v IT.

Prázdny