Rok 2014 v T-systems
Slovakia S.R.O.

Prázdny
Prázdny

 

Rok 2014
v T-systems
Slovakia S.R.O.

Prázdny
Prázdny

Thomas Bogdain
Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

“V roku 2014 sme reagovali na nové výzvy, ktoré prináša dynamická doba a permanentný technologický pokrok. V dôsledku týchto faktorov prešla naša spoločnost internými transformačnými zmenami, kedy sme čiastočne reorganizovali našu štruktúru v súlade so skupinou Deutsche Telekom. Táto zmena sa udiala s jasným cieľom – vytvoriť silné základy pre neustále zvyšovanie kvality našich služieb so zameraním na šetrenie nákladov, ako aj konsolidáciu viacerých aktivít.”

Prázdny
Prázdny

Thomas Bogdain
 Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

“V roku 2014 sme reagovali na nové výzvy, ktoré prináša dynamická doba a permanentný technologický pokrok. V dôsledku týchto faktorov prešla naša spoločnost internými transformačnými zmenami, kedy sme čiastočne reorganizovali našu štruktúru v súlade so skupinou Deutsche Telekom. Táto zmena sa udiala s jasným cieľom – vytvoriť silné základy pre neustále zvyšovanie kvality našich služieb so zameraním na šetrenie nákladov, ako aj konsolidáciu viacerých aktivít.” 

 

Prázdny

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ROKU 2014

Prázdny
Prázdny

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ROKU 2014

PrázdnySPOLOČNOSŤ

Počet zamestnancov sa zvýšil a dosiahol úroveň 3 279 pracovníkov.ZAMESTNANCI

Rozvoj zamestnancov - každý absolvoval v priemere 6,5 školiacich dní.KOMUNITA

Organizácia Dňa otvorených dverí, Letných IT táborov a IT krúžkov.TRETÍ SEKTOR

Pomoc Útulku pre psov, pokračovanie výučby seniorov v počítačových zručnostiach v rámci projektu AjTy Senior.TRŽBY

Nárast tržieb oproti roku 2013 je v hodnote 11 591 167 milióna €.ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zníženie elektrickej energie na hlavu o 8% a zníženie produkcie emisií CO2.BEZPEČNOSŤ

Výstavba miestneho operačného strediska pre bezpečnosť (SOC).KVALITA

Pravidelný interný audit zabezpečuje dodržiavanie požadovaných noriem a procesov.PODPORA

Podpora projektov mimovládnych organizácií vo výške 7 432, 21 €.

Prázdny

Podrobný report z roku 2014 si môžete pozrieť na tomto odkaze

Prázdny

VÍZIA T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je neoddeliteľnou súčasťou globálnej skupiny Deutsche Telekom AG a významným členom jej vetvy zameranej na korporátnu klientelu – T-Systems international GmbH. Svojou víziou: „Byť najdôveryhodnejším partnerom pre outsourcing IKT služieb,” prispievame k úspešnému naplneniu ambície našej materskej skupiny.

Prázdny

Tešíme sa na spoločnú budúcnosť v IT.

Prázdny

VÍZIA T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je neoddeliteľnou súčasťou globálnej skupiny Deutsche Telekom AG a významným členom jej vetvy zameranej na korporátnu klientelu – T-Systems international GmbH. Svojou víziou: „Byť najdôveryhodnejším partnerom pre outsourcing IKT služieb,” prispievame k úspešnému naplneniu ambície našej materskej skupiny.

Prázdny

Tešíme sa na spoločnú budúcnosť v IT.

Prázdny