Rok 2012 v T-systems
Slovakia S.R.O.

Prázdny
Prázdny

 

Rok 2012
v T-systems
Slovakia S.R.O.

Prázdny
Prázdny

Thomas Bogdain
Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

“Minulý rok sme v T-systems slovakia s.r.o. opäť zvládli enormný nárast v podnikaní. To nás priviedlo k celkovému počtu viac ako 2500 zamestnancov. Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Východnom Slovensku si plne uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť za región a našich zamestnancov.

V roku 2013 plánujeme pokračovať v našom príbehu rastu bojovať o to, aby sme zostali na špici nášho odvetvia podnikania.”

Prázdny
Prázdny

Thomas Bogdain
 Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

“Minulý rok sme v T-systems slovakia s.r.o. opäť zvládli enormný nárast v podnikaní. To nás priviedlo k celkovému počtu viac ako 2500 zamestnancov. Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Východnom Slovensku si plne uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť za región a našich zamestnancov.

V roku 2013 plánujeme pokračovať v našom príbehu rastu bojovať o to, aby sme zostali na špici nášho odvetvia podnikania.”

 

Prázdny

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ROKU 2012

Prázdny
Prázdny

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ROKU 2012

PrázdnySPOLOČNOSŤ

Počet zamestnancov pracujúcich pre spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. presiahol počet 2500.ZAMESTNANCI

Projekt „Work life Coaching“, ktorý ponúka každému zamestnancovi možnosť mať svojho osobného konzultanta.KOMUNITA

Finančne sme podporili 6 študentov vysokých škôl.TRETÍ SEKTOR

Dobrovoľníctvo v psom útulku, darovanie krvi a podpora združení a neziskových organizácií.TRŽBY

Nárast tržieb oproti roku 2011 je v hodnote 8 778 596 milióna €.ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Posilnili sme aktivity v oblasti recyklácie a zrealizovali sme zber elektroodpadu.INOVÁCIE

Automatizácia procesov a zavedenie nových služieb outsourcing portfólia.PRODUKTIVITA

Program Total Quality Drive zvyšuje automatizáciu poskytovaných IKT služieb.PODPORA

Začali sme inovatívny pilotný program duálneho vzdelávania absolventov stredných škôl.

Prázdny

Podrobný report z roku 2012 si môžete pozrieť na tomto odkaze

Prázdny

VÍZIA T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je neoddeliteľnou súčasťou globálnej skupiny Deutsche Telekom AG a významným členom jej vetvy zameranej na korporátnu klientelu – T-Systems international GmbH. Svojou víziou: „Byť najdôveryhodnejším partnerom pre outsourcing IKT služieb,” prispievame k úspešnému naplneniu ambície našej materskej skupiny.

Prázdny

Tešíme sa na spoločnú budúcnosť v IT.

Prázdny

VÍZIA T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je neoddeliteľnou súčasťou globálnej skupiny Deutsche Telekom AG a významným členom jej vetvy zameranej na korporátnu klientelu – T-Systems international GmbH. Svojou víziou: „Byť najdôveryhodnejším partnerom pre outsourcing IKT služieb,” prispievame k úspešnému naplneniu ambície našej materskej skupiny.

Prázdny

Tešíme sa na spoločnú budúcnosť v IT.

Prázdny