Rok 2011 v T-systems
Slovakia S.R.O.

Prázdny
Prázdny

 

Rok 2011
v T-systems
Slovakia S.R.O.

Prázdny
Prázdny

Philip Spiegel
Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o. a riaditeľ IKT operácií

“Z celkového počtu zamestnancov v T-Systems International predstavuje spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. približne 5% (vrátane zamestnancov v Nemecku), resp. 13% (okrem zamestnancov v Nemecku) – je teda jednou z najväčších medzinárodných pobočiek materskej spoločnosti.”

Prázdny
Prázdny

Philip Spiegel
Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o. a riaditeľ IKT operácií

“Z celkového počtu zamestnancov v T-Systems International predstavuje spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. približne 5% (vrátane zamestnancov v Nemecku), resp. 13% (okrem zamestnancov v Nemecku) – je teda jednou z najväčších medzinárodných pobočiek materskej spoločnosti.”

 

Prázdny

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ROKU 2011

Prázdny
Prázdny

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ROKU 2011

PrázdnySPOLOČNOSŤ

Počet zamestnancov sa zvýšil o 9% a dosiahol úroveň 2 136 pracovníkov.ZAMESTNANCI

Vytvorili sme individuálne benefity poskytované ročne vo forme balíka finančných prostriedkov.KOMUNITA

Ako jeden zo zakladajúcich členov IT Valley sme zvýšili povedomie o IKT - spolupráca so školami v Košiciach.CERTIFIKÁTY

Spoločnosť bola úspešne certifikovaná na ISO normy 14001 a 18001.TRŽBY

Medziročný rast tržieb za poskytované služby v rokoch 2010-2011 bol 11.516.146 milióna €.OCENENIA

Spoločnosť získala ocenenie “Firma roka 2011” od časopisu Trend a “IT firma roka 2011” od IT Asociácie Slovenska.INOVÁCIE

Spoločnosť pokračuje v rozvojovom programe “Od kvantity ku kvalite”.PRODUKTIVITA

Dosiahli sme výrazné zlepšenie v produktivite na jedného pracovníka v strategických líniách IKT služieb.ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zapojili sme sa do medzinárodného projektu “Climate Change strategy”.

Prázdny

Podrobný report z roku 2011 si môžete pozrieť na tomto odkaze

Prázdny

VÍZIA T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.

Víziou spoločnosti je Víziou spoločnosti je budovať a udržať obchodnú značku poskytovateľa vysokokvalitných IKT služieb, ktoré sú známe a dôveryhodné regionálne aj celosvetovo, a tak prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti koncernu T-Systems International. V rámci tohto vodcovstva má T-Systems Slovakia s.r.o. Ambíciu stať sa top IKT zamestnávateľom na Slovensku, neustálym vzdelávaním sa zvyšovať flexibilitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb a prispievať k celkovému rozvoju Košického regiónu.

Prázdny

Tešíme sa na spoločnú budúcnosť v IT.

Prázdny

VÍZIA T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.

Víziou spoločnosti je budovať a udržať obchodnú značku poskytovateľa vysokokvalitných IKT služieb, ktoré sú známe a dôveryhodné regionálne aj celosvetovo, a tak prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti koncernu T-Systems International. V rámci tohto vodcovstva má T-Systems Slovakia s.r.o. ambíciu stať sa top IKT zamestnávateľom na Slovensku, neustálym vzdelávaním sa zvyšovať flexibilitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb a prispievať k celkovému rozvoju Košického regiónu.

Prázdny

Tešíme sa na spoločnú budúcnosť v IT.

Prázdny