Deutsche Telekom IT Solutions

Transformujeme sa na modernú spoločnosť, aby sme vám mohli poskytovať inovatívne typy služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií. Budúcnosť založená na digitálnych technológiách je budúcnosťou, ktorú chceme formovať spolu s vami. Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je synonymom progresu, vysokej kvality a zákazníckej spokojnosti.

Updatujeme na Deutsche Telekom IT Solutions

Transformujeme sa na modernú spoločnosť, aby sme vám mohli poskytovať inovatívne typy služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Prázdny

Nie len väčší, ale aj lepší

Značka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s. r. o. Za posledné desaťročie sa nám podarilo vyrásť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zo servisnej IT spoločnosti sme sa vyprofilovali na spoločnosť tvoriacu hodnoty pre zákazníkov.
 

Prázdny
Prázdny

Riešenia

PrázdnyBiznis riešenia

Pomáhame riadiť biznis a tvoriť hodnoty s využitím riešení SAP.Smart aplikácie

Vyvíjame softvérové aplikácie, ktoré robia tvoj život jednoduchším.Komunikácia

Spájame ľudí a technológie pomocou globálnej siete.Zdieľaná infraštruktúra

Poskytujeme prístup k zdieľanej
infraštruktúre cloud.Zdieľané služby

Zabezpečujeme IT outsourcing, poskytujeme finančný controlling a ďalšie služby.Bezpečnosť 

Pomáhame chrániť vaše osobné aj obchodné údaje.

Kariéra u nás

Kariéra v oblasti IT je zárukou stability a dynamického rastu. Patríme k najväčším hráčom v tomto odvetví a zároveň sme držiteľmi ceny Najlepší zamestnávateľ v kategórii IT a telekomunikácie.

Vzdelávanie

Záleží nám na budovaní modernej spoločnosti, do ktorej patria vzdelaní a šikovní ľudia. Poskytujeme komplexné vzdelávanie pre každého: duálne vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, konferencie.

 

Tímový SPIRIT

Sila nášho tímového SPIRITa je pre nás dôležitá. Spoločne dokážeme každú výzvu premeniť na úspech.

SPOLUPRÁCA
Hovoria za nás výsledky

Naše pôsobenie na Slovensku je lemované úspešnými zákazníkmi globálneho charakteru. Aktívne spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a verejným sektorom. Sme členmi obchodných komôr a profesných združení.

REFERENCIE
Pracujeme pre

Prázdny

 najlepších 

 BMW 

 Adidas 

 Heineken 

 EPSON 

 Daimler 

 Continental 

 Colas 

Pracujeme pre veľkých zákazníkov a nadnárodné spoločnosti. Pomocou našej infraštruktúry dátových centier a sietí sme schopní zvládnuť aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov.

Prázdny

Spoločenská zodpovednosť

Podporujeme ľudí, aktivity a idey, ktoré majú potenciál priniesť pozitívnu zmenu regiónu, mestu i Slovensku.

Prázdny