Rok 2019 v T-systems
Slovakia S.R.O.

Prázdny
Prázdny

 

Rok 2019
v T-systems
Slovakia S.R.O.

Prázdny
Prázdny

Daniel Giebel
Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

“Počas roka 2019 sme v T-Systems Slovakia investovali značnú časť energie na jasnú definíciu budúcich strategických cieľov našej organizácie. Mňa osobne počas minulého roka potešili ocenenia, ktoré sme ako spoločnosť získali. Po druhý raz v priebehu troch rokov sme sa napríklad stali najlepším zamestnávateľom v kategórii IT a telekomunikácie. “

Prázdny
Prázdny

Daniel Giebel
Generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

“Počas roka 2019 sme v T-Systems Slovakia investovali značnú časť energie na jasnú definíciu budúcich strategických cieľov našej organizácie. Mňa osobne počas minulého roka potešili ocenenia, ktoré sme ako spoločnosť získali. Po druhý raz v priebehu troch rokov sme sa napríklad stali najlepším zamestnávateľom v kategórii IT a telekomunikácie. “

 

Prázdny

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ROKU 2019

Prázdny
Prázdny

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE Z ROKU 2019

PrázdnyEKOLÓGIA

Rozšírili sme meranie CO2 na všetky budovy s pravidelným mesačným vyhodnotením.ŠPECIALIZÁCIA

Nová portfóliová jednotka na báze vCloud získala 110 nových špecialistov.INOVÁCIE

Spustili sme vlastný verejný inkubátor nápadov a startupov InnovLab.REGIÓN

Grantový program “T for all, all for T” pomohol každej z 8 organizácií grantom max. 3 000 €.TRŽBY

Nárast tržieb za poskytované služby oproti roku 2018 bol na úrovni 2 735 590 €.VÝSKUM

Vynaložené náklady na výskumnú a vývojovú činnosť predstavujú
87 000 €.ŠKOLENIA

Počet žiadostí o školenia pre zamestnancov bol 7401, čo predstavuje 123 969 hodín tréningu. CERTIFIKÁTY

Zamestnanci spoločnosti získali certifikáty pre SAP, Red Hat, Agile & Scrum, Projektový manažment, Bezpečnosť, CISCO a ITIL.PODPORA

Darovali sme školám a organizáciám 520 laptopov a 317 monitorov.

Prázdny

Podrobný report z roku 2019 si môžete pozrieť na tomto odkaze

Prázdny

VÍZIA T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.

Trh okolo nás sa dynamicky mení, je poháňaný rôznymi trendmi a technológiami, akými sú napr. Umelá inteligencia (a jej dopad na automatizáciu v IKT a BPO doménach), internet vecí, softvérom definované riešenia (a ich dopady na siete, bezpečnosť a zdieľané platformy) ako aj rastúci tlak na organizácie, aby sa stali digitálnymi. Aj preto sa naďalej zaväzujeme prinášať špičkové technológie, nové spôsoby podporujúce inovácie (agile, DevOps) a byť hnacou silou pre digitalizáciu biznisu našich zákazníkov.

Jadrom našej stratégie je neustále zvyšovanie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov. Znamená to našu postupnú transformáciu na spoločnosť, ktorej primárnym zameraním sú potreby biznisu našich zákazníkov, aby sa vo svojom biznise stali ešte úspešnejšími. Našim zámerom je prejsť z pozície sprostredkovateľa a poskytovateľa služieb na spoločnosť, ktorá prináša nové a inovatívne produkty pre svojich klientov. Prechádzame transformáciou z prevádzkovateľa IKT riešení na digitálneho konzultanta a priekopníka v oblasti digitalizácie.

Prázdny

Tešíme sa na spoločnú budúcnosť v IT.

Prázdny

VÍZIA T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.

Trh okolo nás sa dynamicky mení, je poháňaný rôznymi trendmi a technológiami, akými sú napr. Umelá inteligencia (a jej dopad na automatizáciu v IKT a BPO doménach), internet vecí, softvérom definované riešenia (a ich dopady na siete, bezpečnosť a zdieľané platformy) ako aj rastúci tlak na organizácie, aby sa stali digitálnymi. Aj preto sa naďalej zaväzujeme prinášať špičkové technológie, nové spôsoby podporujúce inovácie (agile, DevOps) a byť hnacou silou pre digitalizáciu biznisu našich zákazníkov.

Jadrom našej stratégie je neustále zvyšovanie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov. Znamená to našu postupnú transformáciu na spoločnosť, ktorej primárnym zameraním sú potreby biznisu našich zákazníkov, aby sa vo svojom biznise stali ešte úspešnejšími. Našim zámerom je prejsť z pozície sprostredkovateľa a poskytovateľa služieb na spoločnosť, ktorá prináša nové a inovatívne produkty pre svojich klientov. Prechádzame transformáciou z prevádzkovateľa IKT riešení na digitálneho konzultanta a priekopníka v oblasti digitalizácie.

Prázdny

Tešíme sa na spoločnú budúcnosť v IT.

Prázdny