Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

#MAGENTALIFE

podcast

#MAGENTALIFE s Tomáš Koctúrom

#8

#MAGENTALIFE navštívil aj Tomáš Koctúr, Data Science Engineer, ktorý porozprával o svojich začiatkoch, o búchaní loptičky o stenu, aj o automatických žiarovkách vo svojom dome.

28.02.2021

Prázdny

28.03.2021

#12

#MAGENTALIFE s Líviou Gaľovou