Prázdny

Vyfarbi sa vo finančnom
centre v Deutsche Telekom
IT Solutions Slovakia

Prejdi do sveta magenty v jedinom
controllingovom centre v DTAG Group
s komplexnými pracovnými pozíciami
a nájdi rovnováhu medzi prácou a rodinou.

Aktuálne voľné pracovné pozície

Prázdny
130

zamestnancov

6

tímov

12

krajín pôsobnosti

+33

vekový priemer

Naše
portfólio

Financial Controlling

 • Kontroluj finančné ukazovatele svetoznámych zákazníkov z bankovníctva, práva a ropného sektora.
 • Využívaj SAP, Business Warehouse a SharePoint v každodennej práci.
 • Pomáhaj manažérom plánovať výkonnosť a ziskovosť našich zákazníkov.
 • Podieľaj sa na príprave špecifických rozpočtov na rok 2023.
 • Riaď mesačnú uzávierku a uisti sa, že všetko je správne zaúčtované.
 • Vytváraj reporty, ktoré niekto naozaj číta.
 • Investiguj odchýlky a prezentuj výsledky manažmentu.
 • Podporuj audítorov z PWC priamo v akcii.

Master Data management

 • Staraj sa o údržbu kontrolných objektov v SAPe - napr. projekty, WBS, ponuky.
 • Vytváraj štruktúry reportov a spravuj ich hierarchiu.
 • Tvor nákladové a ziskové strediská.
 • Schvaľuj nákupy v nákupných systémoch.
 • Vytváraj a priraďuj účty vo výkaze ziskov a strát.
 • Prideľuj užívateľské práva v rôznych finančných systémoch a nástrojoch.
 • Pomáhaj riešiť SOD audity pre Nemecko a Slovensko.
 • Raď tímu finančných kontrolórov pri technických problémoch so systémami.

Data Analytics

 • Podieľaj sa na vývoji a správe reportingu v prostredí vybudovanom na technológiách Microsoft BI Stack pre našich interných zákazníkov v oblasti financií, controllingu a HR.
 • Vytváraj dátové sklady, data marty, vyvíjaj ETL joby a SSIS balíky.
 • Pracuj s Microsoft SQL serverom: vytváraj databázy, procedúry, funkcie, triggre, odstraňuj problémy a rieš úlohy SQL Agenta ako aj údržbu a zabezpečenie.
 • Získavaj a spracuvávaj surové dáta z viacerých rôznorodých dátových zdrojov (vrátane písania skriptov, písania SQL queries atď.) do formy vhodnej na analýzu.
 • Navrhuj, vyvíjaj, testuj a dokumentuj skripty na čistenie starých údajov a konverziu nových. 
 • Spravuj zabezpečenie a prístupy pre jednotlivých používateľov.
Prázdny
Prázdny
Prázdny

JEDINEČNOSŤ

Najväčšie controllingové centrum v DTAG Group na medzinárodnej úrovni, ktoré sa stará o financie partnerov a klientov. Použitím moderných technológií – Business Intelligence & RPA patríme medzi najkvalitnejšie finančné divízie v okolí so širokou paletou komplexných pracovných pozícií.. 

KOMPLEXNOSŤ

Našich zamestnancov oceňujeme za špeciálne projekty a úlohy nad rámec pracovných povinností. Vytvárame tak stabilné prostredie, ktoré aj bez nadčasov ponúka rozvoj a kariérne možnosti v rôznych oblastiach financií.

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Peniaze

Tá najdôležitejšia časť. Tá, pre ktorú sa rozhodneš. Ale nie je jediná a vo svete magenty nie je ani taká obyčajná. Sprevádza ju oveľa viac: bonusy, motivačné odmeny a systém, ktorý dá niečo navyše tým, ktorí si to zaslúžia. Over si to.

Prázdny
Prázdny

#magenta odmeňovanie

ŠPECIÁLNE PRÍSPEVKY A ODMENY ZA TVOJU SNAHU

A takto farebne to vyzerá s magentou: možnosť kariérneho rastu pomocou špecializácie a komplexných rolí, oceňovanie zamestnancov za špeciálne projekty a úlohy nad rámec pracovných povinností a pritom žiadne nadčasy! Samozrejmosťou je aj príspevok do 3. piliera, bonus za odporúčanie, bonus na presťahovanie sa za prácou či variabilná zložka mzdy.

Prázdny
Prázdny

Rodina

Práca ti má dať všetko to, čo potrebuješ pre svoj život a rodinu. Nemala by byť prekážkou a mala by myslieť na potreby každého, kto ťa robí šťastným. Ak to nefunguje podľa tvojich predstáv, pozri sa na svet cez magentový filter.

Prázdny
Prázdny

Školenia

Bez poriadnej podpory zamestnávateľa to nepôjde. Ak sa ti zdá, že by si chcel napredovať, ale teraz nemáš kam, skús sa pozrieť na iné farby. Napríklad na magentu.

Prázdny
Prázdny

#magenta family

Rovnováha práce a rodiny

U nás je podstatná silná rovnováha medzi prácou a rodinou, žiadne nadčasy, ale teleworking a stabilita moderného pracovného prostredia. Podporujeme aj rodičov s deťmi, prácu na skrátený úväzok, odchod z práce skôr na sviatky, deň voľna pre otcov po narodení dieťaťa či darčekové balíčky pre novonarodené deti. Magenta sa týka nielen teba, ale aj tvojej rodiny.

Prázdny
Prázdny

#magenta vzdelávanie

VLASTNÁ AKADÉMIA A BOHATÉ MOŽNOSTI ROZVOJA

Zmeň farbu na magentu a stúpaj vďaka komplexnému rozvoju  na Finančnej akadémii či ACCA školeniach, ktoré plne hradí zamestnávateľ. Prirátaj si aj moderné technológie či hard a soft skilly tréningy alebo prácu na medzinárodných projektoch.

Prázdny
Prázdny

Technológie

Práca ti má dať moderné postupy a spôsoby, ktoré z teba urobia ešte lepšieho experta. Skús sa pozrieť na magentu, či to tak nefunguje aj finančnom oddelení.

Prázdny
Prázdny

#magenta moderné
technológie

Business Intelligence & RPA

Skvelé technológie, ktoré vystrelia tvoju kariéru raketovou rýchlosťou. Magenta vo finančnom centre znamená podporu a odmenu za tvoju snahu v medzinárodnom prostredí. Technológie: SAP, Data Warehouse, Power Query, Power BI, SharePoint, Cisco Webex.

Prázdny
Prázdny

Kariéra

Koľko sa musíš natrápiť, aby si získal postup? Čo, keby to tak nemuselo byť a tvoj zamestnávateľ by ti cestu na vrchol pripravil vopred? Neveríš, preskúmaj magentu a uvidíš.

Prázdny
Prázdny

#magenta rast

Možnosť kariérneho rastu pomocou
špecializácie a komplexných rolí

Ponor sa do magentovej a preskúmaj svoje možnosti kariérneho rastu. Získaj podporu od zamestnávateľa a začni rásť v tom, v čom si dobrý.

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Farby sa už zliali dokopy, pretože si už len krok od magenty.
Môžeš sa u nás vyfarbiť a priznať svoj odtieň. Stať sa magentou a mať ju
vo svojej DNA, splniť si predstavy o skvelej kariére a získať všetky veci,
ktoré sme ti ukázali. Vidíš ešte prekážku?
 

Prázdny

mobil 2

Prázdny

Vyfarbi sa vo
finančnom centre
v Deutsche
Telekom IT
Solutions Slovakia

Prejdi do sveta magenty v
jedinom controllingovom centre
v DTAG Group s komplexnými
pracovnými pozíciami a nájdi
rovnováhu medzi prácou a rodinou.

Prázdny
130

zamestnancov

6

tímov

12

krajín pôsobnosti

+33

vekový priemer

Naše portfólio

Financial
Controlling

 • Kontroluj finančné ukazovatele svetoznámych zákazníkov z bankovníctva, práva a ropného sektora.
 • Využívaj SAP, Business Warehouse a SharePoint v každodennej práci.
 • Pomáhaj manažérom plánovať výkonnosť a ziskovosť našich zákazníkov.
 • Podieľaj sa na príprave špecifických rozpočtov na rok 2023.
 • Riaď mesačnú uzávierku a uisti sa, že všetko je správne zaúčtované.
 • Vytváraj reporty, ktoré niekto naozaj číta.
 • Investiguj odchýlky a prezentuj výsledky manažmentu.
 • Podporuj audítorov z PWC priamo v akcii.

Master Data management

 • Staraj sa o údržbu kontrolných objektov v SAPe - napr. projekty, WBS, ponuky.
 • Vytváraj štruktúry reportov a spravuj ich hierarchiu.
 • Tvor nákladové a ziskové strediská.
 • Schvaľuj nákupy v nákupných systémoch.
 • Vytváraj a priraďuj účty vo výkaze ziskov a strát.
 • Prideľuj užívateľské práva v rôznych finančných systémoch a nástrojoch.
 • Pomáhaj riešiť SOD audity pre Nemecko a Slovensko.
 • Raď tímu finančných kontrolórov pri technických problémoch so systémami.

Data Analytics

 • Podieľaj sa na vývoji a správe reportingu v prostredí vybudovanom na technológiách Microsoft BI Stack pre našich interných zákazníkov v oblasti financií, controllingu a HR.
 • Vytváraj dátové sklady, data marty, vyvíjaj ETL joby a SSIS balíky.
 • Pracuj s Microsoft SQL serverom: vytváraj databázy, procedúry, funkcie, triggre, odstraňuj problémy a rieš úlohy SQL Agenta ako aj údržbu a zabezpečenie.
 • Získavaj a spracuvávaj surové dátaz viacerých rôznorodých dátových zdrojov (vrátane písania skriptov, písania SQL queries atď.) do formy vhodnej na analýzu.
 • Navrhuj, vyvíjaj, testuj a dokumentuj skripty na čistenie starých údajov a konverziu nových. 
 • Spravuj zabezpečenie a prístupy pre jednotlivých používateľov.
Prázdny
Prázdny

Rovnováha

Ideálny odtieň
v každom čase.

Prázdny
Prázdny

JEDINEČNOSŤ

Najväčšie controllingové centrum v DTAG Group na medzinárodnej úrovni, ktoré sa stará o financie partnerov a klientov. Použitím moderných technológií – Business Intelligence & RPA patríme medzi najkvalitnejšie finančné divízie v okolí so širokou paletou komplexných pracovných pozícií.. 

KOMPLEXNOSŤ

Našich zamestnancov oceňujeme za špeciálne projekty a úlohy nad rámec pracovných povinností. Vytvárame tak stabilné prostredie, ktoré aj bez nadčasov ponúka rozvoj a kariérne možnosti v rôznych oblastiach financií.

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Benefity

Tá najlepšie namiešaná
farba pre teba.

Prázdny

#magenta odmeňovanie

A takto farebne to vyzerá s magentou: možnosť kariérneho rastu pomocou špecializácie a komplexných rolí, oceňovanie zamestnancov za špeciálne projekty a úlohy nad rámec pracovných povinností a pritom žiadne nadčasy! Samozrejmosťou je aj príspevok do 3. piliera, bonus za odporúčanie, bonus na presťahovanie sa za prácou či variabilná zložka mzdy.

Prázdny
Prázdny

#magenta family

Rovnováha práce a rodiny

U nás je podstatná silná rovnováha medzi prácou a rodinou, žiadne nadčasy, ale teleworking a stabilita moderného pracovného prostredia. Podporujeme aj rodičov s deťmi, prácu na skrátený úväzok, odchod z práce skôr na sviatky, deň voľna pre otcov po narodení dieťaťa či darčekové balíčky pre novonarodené deti. Magenta sa týka nielen teba, ale aj tvojej rodiny.

Prázdny
Prázdny

#magenta vzdelávanie

VLASTNÁ AKADÉMIA A BOHATÉ MOŽNOSTI ROZVOJA

Zmeň farbu na magentu a stúpaj vďaka komplexnému rozvoju na Finančnej akadémii či ACCA školeniach, ktoré plne hradí zamestnávateľ. Prirátaj si aj moderné
technológie či hard a soft skilly tréningy alebo prácu na medzinárodných projektoch.

Prázdny
Prázdny

#magenta moderné technológie

Business Intelligence & RPA

Skvelé technológie, ktoré vystrelia tvoju kariéru raketovou rýchlosťou. Magenta vo finančnom  centre znamená podporu a odmenu za tvoju  snahu v medzinárodnom prostredí. Technológie:  SAP, Data Warehouse, Power Query, Power BI, SharePoint, Cisco Webex.

Prázdny
Prázdny

#magenta rast

Možnosť kariérneho rastu pomocou špecializácie a komplexných rolí

Ponor sa do magentovej a preskúmaj svoje možnosti kariérneho rastu. Získaj podporu od zamestnávateľa a začni rásť v tom, v čom si dobrý.

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Peniaze

Tá najdôležitejšia časť. Tá, pre ktorú sa rozhodneš. Ale nie je jediná a vo svete magenty nie je ani taká jednoduchá. Sprevádza ju oveľa viac: bonusy, motivačné odmeny a systém, ktorý dá niečo navyše tým, ktorí si to zaslúžia. Over si to.

Prázdny
Prázdny

Rodina

Práca ti má dať všetko to, čo potrebuješ pre svoj život a rodinu. Nemala by byť prekážkou a mala by myslieť na potreby každého, kto ťa robí šťastným. Ak to nefunguje podľa tvojich predstáv, pozri sa na svet cez magentový filter.

Prázdny
Prázdny

Školenia

Bez poriadnej podpory zamestnávateľa to nepôjde. Ak sa ti zdá, že by si chcel napredovať, ale teraz nemáš kam, skús sa pozrieť na iné farby. Napríklad na magentu.

Prázdny
Prázdny

Technológie

Práca ti má dať moderné postupy a spôsoby, ktoré z teba urobia ešte lepšieho experta. Skús sa pozrieť na magentu, či to tak nefunguje aj finančnom oddelení.

Prázdny
Prázdny

Kariéra

Koľko sa musíš natrápiť, aby si získal postup? Čo, keby to tak nemuselo byť a tvoj zamestnávateľ by ti cestou na vrchol pripravil vopred? Neveríš, preskúmaj magentu a uvidíš.

Prázdny
Prázdny
Prázdny

TY

Najdôležitejšia ingrediencia
správnej farby.

Prázdny
Prázdny

Farby sa už zliali dokopy, pretože si už len krok od magenty. Môžeš sa u nás vyfarbiť a priznať svoj odtieň. Stať sa magentou a mať ju vo svojej  DNA, splniť si predstavy o skvelej kariére  a získať všetky veci, ktoré sme ti ukázali. Vidíš ešte prekážku?

Prázdny
Prázdny