Učenie hrou s aplikáciou

ZVEDAVO

Stiahnite si aplikáciu

Prázdny
Prázdny

Podporte detskú
zvedavosť aplikáciou

Edukatívna aplikácia ZVEDAVO v sebe spája chuť spoznávať prírodu a objavovať nové možnosti digitálnych technológií. Projekt s rozšírenou realitou mapuje prírodné prostredie a je určený pre deti, predškolákov i školákov, ich rodičov aj učiteľov.

Poznávanie prírody
v mobile

Využite digitálny svet naplno a vzdelávajte sa spolu s deťmi aj vy. Živé zvieratá sa síce nachádzajú vôkol nás, no sú plaché a nie je možné ich vidieť naživo.
Objavujte a spoznávajte prírodu spoločne s deťmi v novej aplikácii ZVEDAVO. Postačí na to mobil, ktorý si viete vziať so sebou na prechádzku a hravé poznávanie prírody môže začať.

Prázdny

Detailné
3D modely

Deti dokážu v aplikácii objaviť zvieratá a zobraziť si ich detailný 3D model pomocou rozšírenej reality v ich prirodzenom prostredí, poprípade aj doma. Môžu si zblízka obzrieť srsť, parohy či kopytá. Dokonca si môžu so svojím obľúbeným zvieraťom spraviť aj fotografiu.

Interaktívne
kvízy

Testovanie vedomostí detí ale aj dospelých hravou formou. Správnu odpoveď na otázky vo vedomostnom kvíze hľadajte na drevenej náučnej tabuli v lesoparku. Otázka sa vám zobrazí na základe vašej pozície počas objavovania.

Edukatívna
AR pomôcka

Aplikácia je navrhnutá tak, aby jej používanie bolo jednoduché. Výber animácií ponúka pomocou AR módu – zapne sa kamera, zobrazí sa model zvieraťa a používateľ si môže z panelu vybrať objavené animácie.

Prázdny
Prázdny

Postup, ako správne používať
aplikáciu ZVEDAVO?

Aplikáciu je potrebné stiahnuť a nainštalovať.

Telefón vibráciou oznámi objavené zviera na trase chodníka v mobilnom telefóne.

Po skončení prechádzky zostávajú všetky objavené informácie
v mobilnej aplikácii. Následne je možné aplikáciu ZVEDAVO
a všetky uložené fotografie, kvízy i animácie využívať kdekoľvek.

Prázdny

Aplikácia ZVEDAVO je prapracovaná zaujímavým a interaktívnym spôsobom. Vzdelávanie je podporené hraním kvízov, objavovaním na základe pozície a realistickými 3D modelmi zvierat.

Prázdny

Kde všade sa dá
vzdelávacia aplikácia naplno využiť?

Prázdny

V škole

Zvedaví školáci sa môžu dozvedieť viac a prekvapiť na hodine biológie.

Na rodinnej
prechádzke

Rodinná prechádzka nemusí byť nuda, zmeňte ju na zábavný výlet v prírode.

Na turistike

S hravým poznávaním prírody zvládnete zdolať s deťmi aj náročné trasy.

Počas voľného
času

Stretnutia detí s ich kamarátmi môžu byť ozvláštnené veselým poznávaním prírody na čerstvom vzduchu.

Doma

Vzdelávanie prebieha aj v pohodlí domova. Všetky informácie a kvízy o zvieratkách sú v telefóne dostupné aj v offline móde.

Prázdny
Prázdny

Zážitkové spoznávanie
prírody v rozšírenej realite

Aplikácia motivuje deti zažiť turistiku,
na ktorej môžu objaviť zvieratá v reálnom prostredí.

GAMEFICATION

Používatelia aplikácie ZVEDAVO objavujú zvieratá na mape, ktoré sa zobrazujú v lokalite lesoparku. Aplikácia oznámi objavenie zvieraťa zobrazením na mape a vibráciou telefónu. Po kliknutí na zviera sa otvorí kamera a model sa zobrazí v rozšírenej realite. Zviera si dokážu deti získať správnou odpoveďou na otázku. Za každú správnu odpoveď dostanú XP (experience body), ktoré zvyšujú level objavovania. Za ukončenie kvízu, správne odpovede, zozberané zvieratá a objavené animácie si odnášajú víťazné ocenenia.

VZDELÁVANIE

Aplikácia ponúka, okrem otázok pri informačných tabuliach a objavovaní zvierat, aj možnosť doplnkových aktivít vo forme kvízov. Kvízy sú na rôzne témy, deti ich môžu vyplniť už počas prechádzky v lese alebo v pohodlí domova. Za ukončené kvízy získavajú aj nové XP.

NOVÉ TECHNOLÓGIE PRE DETI

Rozšírená realita je stále novou technológiou, ktorá sa postupne stáva súčasťou výučbových procesov. Práve vo vzdelávaní je jej neoceniteľná pridaná hodnota.

DATABÁZA ZVIERAT

Po ukončení prechádzky si používateľ necháva všetky objavené informácie v mobilnej aplikácii. V ponuke je kolekcia zvierat s viacerými animáciami, informáciami o nich, 3D modelmi a doplnkovými kvízmi. Aj to môže slúžiť ako encyklopédia na vypracovanie referátov do školy.

FOTOGRAFIA

Aplikácia ponúka možnosť vytvorenia fotografie s 3D modelom zvieraťa a následne je možné fotografiu uložiť do galérie fotiek v telefóne.

HLASY

Modely zvierat sú doplnené o zvukové stopy pre lepší zážitok z objavovania.

Aplikácia ZVEDAVO prináša jedinečnú príležitosť pre nové a atraktívne učenie.
Deti spoznávajú okolitú prírodu veľmi pútavým spôsobom, ktorý ich len tak neomrzí.

Stiahnite si aplikáciu

Prázdny
Prázdny

Učenie hrou
s aplikáciou

ZVEDAVO

Aplikácia je dostupná

Podporte detskú
zvedavosť aplikáciou

Edukatívna aplikácia ZVEDAVO v sebe spája chuť spoznávať prírodu a objavovať nové možnosti digitálnych technológií. Projekt s rozšírenou realitou mapuje prírodné prostredie a je určený pre deti, predškolákov i školákov, ich rodičov aj učiteľov.

Poznávanie prírody
v mobile

Využite digitálny svet naplno a vzdelávajte sa spolu s deťmi aj vy. Živé zvieratá sa síce nachádzajú vôkol nás, no sú plaché a nie je možné ich vidieť naživo. Objavujte a spoznávajte prírodu spoločne s deťmi v novej aplikácii ZVEDAVO. Postačí na to mobil, ktorý si viete vziať so sebou na prechádzku a hravé poznávanie prírody môže začať.

Prázdny

Detailné
3D modely

Deti dokážu v aplikácii objaviť zvieratá a zobraziť si ich detailný 3D model pomocou rozšírenej reality v ich prirodzenom prostredí, poprípade aj doma. Môžu si popozerať detailne napríklad srsť, parohy či kopytá. Dokonca si môžu so svojím obľúbeným zvieraťom spraviť aj fotografiu.

Interaktívne
kvízy

Testovanie vedomosti prebieha hravo a online. Aplikácia je určená nielen deťom, ale aj žiakom v školách či ďalším, ktorí sa chcú vzdelávať zábavnou a interaktívnou formou.

Edukatívna
AR pomôcka

Aplikácia je navrhnutá tak, aby jej používanie bolo jednoduché. Výber animácií ponúka pomocou AR módu – zapne sa kamera, zobrazí sa model zvieraťa a používateľ si môže z panelu vybrať objavené animácie.

Prázdny
Prázdny

Postup, ako 
správne používať
aplikáciu ZVEDAVO?

Aplikáciu je potrebné
stiahnuť a nainštalovať.

Telefón vibráciou oznámi objavené zviera na trase chodníka v mobilnom telefóne.

Po skončení prechádzky zostávajú všetky objavené informácie v mobilnej aplikácii. Následne je možné aplikáciu ZVEDAVO a všetky uložené fotografie, kvízy i animácie využívať kdekoľvek.

Aplikácia ZVEDAVO je prepracovaná zaujímavým a interaktívnym spôsobom.
Vzdelávanie je prepojené s hraním kvízov, fotografiami i realistickými 3D modelmi zvierat.

Kde všade sa dá
vzdelávacia aplikácia naplno využiť?

Prázdny

  V škole

  Zvedaví školáci sa môžu dozvedieť viac a prekvapiť na hodine biológie.

  Na rodinnej
  prechádzke

  Rodinná prechádzka nemusí byť nuda, zmeňte ju na zábavný výlet v prírode.

  Na turistike

  S hravým poznávaním prírody zvládnete zdolať s deťmi aj náročné trasy.

  Počas voľného
  času

  Stretnutia detí s ich kamarátmi môže byť ozvláštnené veselým poznávaním prírody na čerstvom vzduchu.

  Doma

  Z domu môžu deti poznávať prírodu aj zvieratá a nezastaví ich ani škaredé počasie.

  Prázdny

  Zážitkové spoznávanie
  prírody v rozšírenej realite 

  Aplikácia motivuje deti zažiť turistiku, na ktorej môžu objaviť zvieratá v reálnom prostredí.

  GAMEFICATION

  Používatelia aplikácie ZVEDAVO objavujú zvieratá na mape, ktoré sa zobrazujú v lokalite lesoparku. Aplikácia oznámi objavenie zvieraťa zobrazením na mape a vibráciou telefónu. Po kliknutí na zviera sa otvorí kamera a model sa zobrazí v rozšírenej realite. Zviera si dokážu deti získať správnou odpoveďou na otázku. Za každú správnu odpoveď dostanú XP (experience body), ktoré zvyšujú level objavovania. Za ukončenie kvízu, správne odpovede, zozberané zvieratá a objavené animácie si odnášajú víťazné ocenenia.

  VZDELÁVANIE

  Aplikácia ponúka, okrem otázok pri informačných tabuliach a objavovaní zvierat, aj možnosť doplnkových aktivít vo forme kvízov. Kvízy sú na rôzne témy, deti ich môžu vyplniť už počas prechádzky v lese alebo v pohodlí domova. Za ukončené kvízy získavajú aj nové XP.

  NOVÉ TECHNOLÓGIE PRE DETI

  Rozšírená realita je stále novou technológiou, ktorá sa postupne stáva súčasťou výučbových procesov. Práve vo vzdelávaní je jej neoceniteľná pridaná hodnota.

  DATABÁZA ZVIERAT

  Po ukončení prechádzky si používateľ necháva všetky objavené informácie v mobilnej aplikácii. V ponuke je kolekcia zvierat s viacerými animáciami, informáciami o nich, 3D modelmi a doplnkovými kvízmi. Aj to môže slúžiť ako encyklopédia na vypracovanie referátov do školy.

  FOTOGRAFIA

  Aplikácia ponúka možnosť vytvorenia fotografie s 3D modelom zvieraťa a následne je možné fotografiu uložiť do galérie fotiek v telefóne.

  HLASY

  Modely zvierat sú doplnené o zvukové stopy pre lepší zážitok z objavovania.

  Aplikácia ZVEDAVO prináša jedinečnú príležitosť pre nové a atraktívne učenie.
  Deti spoznávajú okolitú prírodu veľmi pútavým spôsobom, ktorý ich len tak neomrzí.

  Aplikácia je dostupná