ROK 2021 V DEUTSCHE TELEKOM
IT SOLUTIONS SLOVAKIA

Prázdny
Prázdny

 

ROK 2021
V DEUTSCHE TELEKOM
IT SOLUTIONS SLOVAKIA

Prázdny
Prázdny
Empty

„Napriek nádeji na lepšie časy zostala korona počas roku 2021 naším stálym spoločníkom, obmedzila naše veľmi potrebné sociálne interakcie a viedla k práci z domu pre väčšinu našich tímov. Dôsledne sme vyvinuli svoj „nový normálny prístup“ do trvalého „pracovného modelu založeného na činnostiach“,aby sme našim tímom umožnili rozhodnúť sa, ako a odkiaľ sa im bude najlepšie pracovať.

Na základe našej diverzifikovanej ponuky služieb sme zaznamenali stabilný stav objednávok, čo viedlo k rastu výnosov a EBIT. Na pevnom základe pokračujeme v našej ceste ku kompetenciám a inováciám v tomto odvetví s cieľom rozvíjať budúce produkty a služby.“

Andreas Truls
Generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Andreas Truls
Generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

„Napriek nádeji na lepšie časy zostala korona počas roku 2021 naším stálym spoločníkom, obmedzila naše veľmi potrebné sociálne interakcie a viedla k práci z domu pre väčšinu našich tímov. Dôsledne sme vyvinuli svoj „nový normálny prístup“ do trvalého „pracovného modelu založeného na činnostiach“,aby sme našim tímom umožnili rozhodnúť sa, ako a odkiaľ sa im bude najlepšie pracovať.

Na základe našej diverzifikovanej ponuky služieb sme zaznamenali stabilný stav objednávok, čo viedlo k rastu výnosov a EBIT. Na pevnom základe pokračujeme v našej ceste ku kompetenciám a inováciám v tomto odvetví s cieľom rozvíjať budúce produkty a služby.“

Prázdny
Prázdny

Pohľad na rok 2021
 Spoločnosť, riešenia a služby

Prázdny

Pohľad na rok 2021
 Spoločnosť, riešenia a služby

PrázdnyTRANSFORMÁCIA

Naša materská spoločnosť Deutsche Telekom AG sa rozhodla podniknúť strategické kroky smerom k štrukturálnym zmenám, ktoré viedli k rozdeleniu TRžBY

Zaznamenali sme pozitívny dopad na našu finančnú výkonnosť. Celkový nárast výnosov kumulatívne dosiahol úroveň 8 %, tržby Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia zAMESTNANCI

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť poskytujúca svoje služby v oblasti informačných a komunikačných technológií. vZDELáVANIE

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov považujeme za dôležitú investíciu do budúcnosti. Naša stratégia rozvoja je zameraná na Future Skills. Pre 

 Zobraziť viac SocIÁLNE INOVáCIE

Jedným z hlavných nositeľov sociálnych inovácií je startupové centrum Innovlab Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktoré sa zameriava na inovácie a trendy v Cloud rIEšENIA

V predošlom roku sme posilnili naše schopnosti a kompetencie v oblasti Cloud riešení. Na základe dobrej výkonnosti v riešeniach na báze Microsoft Azure a AWS 

EmptyNOVÉ TECHNOLÓGIE

Cognity Care využíva virtuálnu realitu, dopĺňa skutočného psychoterapeuta a je revolučným nástrojom v oblasti zlepšovania kognitívnych schopností a exekutívy 

 Zobraziť viac 

Empty
Prázdny

Podrobnú výročnú správu Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia si môžete pozrieť TU.

Prázdny

Vízia Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Produktová firma pre digitálnu éru

Trh okolo nás sa dynamicky mení, je poháňaný rôznymi trendmi a technológiami, akými sú napr. umelá inteligencia, internet vecí, softvérom definované riešenia, ako aj rastúci tlak na organizácie, aby sa stali digitálnymi. Aj preto sa naďalej zaväzujeme prinášať špičkové technológie, nové spôsoby podporujúce inovácie (agile, DevOps) a byť hnacou silou pre digitalizáciu biznisu našich zákazníkov. Jadrom našej stratégie je neustále zvyšovanie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov.

V aktuálnej pandemickej situácii je potrebné dosiahnuť - ako podnikateľský subjekt - väčšiu flexibilitu, rýchlosť v reakcii na zmeny trhu a hĺbku znalostí digitálnych technológií. Budeme naďalej posilňovať svoje kompetencie, aby sme boli schopní nielen podporovať existujúce riešenia, ale tiež viesť projekty, navrhovať, inovovať a preberať väčšiu mieru zodpovednosti za podstatné časti globálneho hodnotového reťazca. 

Prázdny

Naším cieľom je dávať zmysel IT

Prázdny

Vízia Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
Produktová firma pre digitálnu éru

Trh okolo nás sa dynamicky mení, je poháňaný rôznymi trendmi a technológiami, akými sú napr. umelá inteligencia, internet vecí, softvérom definované riešenia, ako aj rastúci tlak na organizácie, aby sa stali digitálnymi. Aj preto sa naďalej zaväzujeme prinášať špičkové technológie, nové spôsoby podporujúce inovácie (agile, DevOps) a byť hnacou silou pre digitalizáciu biznisu našich zákazníkov. Jadrom našej stratégie je neustále zvyšovanie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov.

V aktuálnej pandemickej situácii je potrebné dosiahnuť - ako podnikateľský subjekt - väčšiu flexibilitu, rýchlosť v reakcii na zmeny trhu a hĺbku znalostí digitálnych technológií. Budeme naďalej posilňovať svoje kompetencie, aby sme boli schopní nielen podporovať existujúce riešenia, ale tiež viesť projekty, navrhovať, inovovať a preberať väčšiu mieru zodpovednosti za podstatné časti globálneho hodnotového reťazca.

Prázdny

Naším cieľom je dávať zmysel IT

Prázdny