Žena, ktorá mení dynamiku IT priemyslu

<Zadajte anotáciu>

V dnešnom svete, v ktorom nás technologický pokrok a neustále inovácie posúvajú vpred, sme hrdí, že u nás v Téčku majú ženy rovnaké miesto a príležitosti ako muži. Jednou z tých, ktoré to dokazujú, je Lucia Huštatýová, Lead Architect a Oracle Senior Database Administrator. Vyniká vo svojej kariére a prispieva k nášmu spoločnému úspechu.

Svoju cestu v IT začala ešte počas štúdia, kedy ju zaujal svet databáz. Svoje nadšenie z matematiky, ktorá je základom vedy, postupne preniesla do oblasti informatiky. Už v tomto období bola zrejmá jej zvedavosť a potreba porozumieť veciam do hĺbky.

Monotónnosť nikdy nebola pre ňu. Rada skúma veci, je pedant a cíti sa najkomfortnejšie vtedy, keď veci dávajú zmysel.

Keď je práca oddychom

V súčasnosti Lucia pracuje ako IT architektka a venuje sa návrhu a plánovaniu technických riešení pre zákazníkov. Jej práca zahŕňa analýzu požiadaviek, návrh architektúry a prepojenia jednotlivých vrstiev IT infraštruktúry a aplikácií, ako aj implementáciu nových technológií a ich správu. Je pre ňu dôležité dosiahnuť efektívne využitie IT zdrojov s dôrazom na spokojnosť zákazníka.

Ktorá časť jej pracovných úloh ju baví najviac? „Vymýšľanie nových riešení, skúmanie, testovanie a ich následná implementácia. Tu si človek naozaj nájde všetko – od návrhu architektúry cez implementáciu riešenia až po automatizáciu, čo zahŕňa aj programovanie. Pri tomto doslova oddychujem. Každý deň je iný, môžem byť kreatívna aj v IT svete a posúvať sa vpred s technológiami. Tu proste monotónnosť neexistuje, a to je pre mňa dôležité,“ povedala Lucia, ktorej práca je oveľa viac ako len sedenie za počítačom. Vyžaduje si analytické myslenie, poriadnu dávku kreativity a schopnosť riešiť problémy promptne.

Z Košíc do Las Vegas

Jedným z kľúčových momentov v Luciinej kariére bola účasť na Oracle CloudWorld 2023 konferencii, kde sa stala rečníčkou a vystúpila pred tisíckami ľudí z celého sveta. S odvahou a nasadením sa postavila pred publikum a podelila sa o svoje poznatky a skúsenosti. Jej prezentácia získala ohromnú pozornosť a rešpekt od ostatných účastníkov.

„Ostala som prekvapená, že publikum bolo bez prázdnej stoličky a čisto mužské. Prvá myšlienka bola „no oni mi isto odídu z prednášky”. Jedna prednáška sa venovala viac IT architektúre a druhá engineeringu a automatizácii. Na moje prekvapenie, všetci vydržali do konca a ukončili sme to úžasnou diskusiou.

Neskôr za mnou došli aj priamo zástupcovia (VP) Oracle produktov, ktorí pozitívne hodnotili obe prednášky s reálnymi ukážkami a simuláciou z implementácie celého riešenia. Výsledkom bolo aj to, že sme sa hneď dohodli aj na ďalších prednáškach na celosvetovej úrovni,“ prezradila Lucia.

Okrem práce naďalej rozvíja svoje schopnosti a znalosti. Získala najvyššie certifikáty v oblasti Oracle, ktoré ma celosvetovo približne 500 ľudí. Dokonca napísala o problematike Oracle Database úspešnú publikáciu v cudzom jazyku, ktorá je nápomocná technikom implemetujúcim podobné riešenia. Uznanie získala aj od samotnej spoločnosti Oracle, tá sa pod knihu podpísala a odporúča ju svojím zákazníkom.

Zladenie kariéry s rodinou

Jednou z najväčších výziev v jej živote je zladiť náročnú prácu v IT s rodičovstvom. Ako pre matku troch detí je pre ňu dôležité nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. V tomto ohľade sa naučila organizovať svoj čas a prioritizovať svoje povinnosti. Je to neľahká úloha, ale s podporou rodiny a kolegov je to možné.

„Rovnováha je taká, ako si ju človek stanoví. Sú dni, keď nemôžem nechať veci nedokončené a snažím sa ich ukončiť s pokojným svedomím. Rozhodla som sa organizovať si deň podľa plánov, aby som mohla úspešne splniť všetky úlohy, ktoré som si pre daný deň stanovila. Samozrejme, nie vždy všetko vyjde podľa mojich predstáv, ale naučila som sa prijať, že nie všetko je dokonalé a že aj chyby sú súčasťou učenia sa,“ ozrejmila Lucia.

Rovnosť príležitostí

V dnešnej dynamicky sa meniacej technologickej realite sa stáva čoraz zreteľnejším, že odvetvie informačných technológií nie je len doménou jedného pohlavia. Prekážky a predsudky v snahe presadiť sa v mužskom prostredí IT sú už dávno preč. Dnes je podpora a rešpekt pre ženy v IT oveľa výraznejší.

„Každý, kto sa cíti pohodlne v prostredí IT, bez ohľadu na pohlavie, má šancu excelovať a prinášať nové perspektívy do rôznych oblastí IT, či už ide o technické zručnosti, alebo manažérske schopnosti. Aktuálne máme viac žien nielen v tíme, ale podobne vidím vyššie percento žien aj na konferenciách. Postupne sa tak mení aj zahraničné prostredie a je potešujúce vidieť, že počet žien v IT technických pozíciách rastie,“ zhodnotila Lucia.

V oblasti IT sa objavujú nové príležitosti, ale stále môže existovať istá neistota.
„Veľa dievčat a žien má obavy z technického smeru a mám pocit, že samy o sebe v tomto smere pochybujú, iné tvrdia, že je to skôr mužské odvetvie a majú strach z akceptácie. Určite sa netreba báť, toto je sféra, kde sa nepozerá na to, či ide o ženu, alebo muža. Dôležité je, či ich práca v IT napĺňa, len takto budú vedieť dosahovať požadované výsledky. Čiže, ak je to oblasť, ktorá ich baví, určite nech idú za tým, dajú si ciele a snažia sa ich dosahovať. Nech sa nenechajú odradiť, ak niekto pochybuje, že ženy v tejto sfére nemajú svoje miesto.“

Minulosť a súčasnosť žien v IT

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v IT nezabúdajme na hrdinky minulého storočia, ktoré boli, sú a budú impulzom pre rozmanitosť a kreativitu v technológiách. Niektorí si možno ešte pamätáte, že nebola úplná samozrejmosť vidieť na telefóne, kto vám volá, tzv. caller ID / ID volajúceho, či využiť funkciu čakajúce volanie.

„Vôbec ma neprekvapuje, že aj za tým stojí žena. Konkrétne za týmto je Shirley Ann Jackson. Alebo vynálezkyňa Hedy Lamarr, ktorá stojí za vynálezom systému Frequency Hopin Spread Spectrum, jednu z metód prenosu rádiových signálov. Vynález si dala patentovať a bez neho by dnes neexistovali GPS, Bluetooth či WiFi. A takých žien je naozaj mnoho,“ vysvetlila Lucia, ktorá sa často inšpiruje slovami veľkých osobností. Povzbudzujú ju v náročných situáciách a pripomínajú jej, že cesta k úspechu nie je vždy ľahká.

Jeden z mojich najobľúbenejších je od Estée Lauder: „Nedostala som sa tam vďaka tomu, že by som po tom túžila alebo v to dúfala, ale vďaka tomu, že som na tom pracovala.“

Tieto slová mi pripomínajú, že úspech neprichádza len tak, sám od seba, ale vyžaduje si tvrdú prácu a odhodlanie.“