Uplatňovanie udržateľnosti a obehového hospodárstva v IT spoločnostiach

V dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom technologickom prostredí sa udržateľnosť stala viac než len módnym slovom - je to nevyhnutnosť. Keďže obavy zo zmeny klímy a vyčerpávania zdrojov stále narastajú, IT spoločnosti sa snažia o integráciu zásad udržateľnosti a obehového hospodárstva do svojich činností. Poďme preskúmať, ako IT spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions prispieva k vytváraniu udržateľnejšej budúcnosti.

1. Znižovanie množstva elektronického odpadu: IT spoločnosti sú známe svojimi rýchlymi inovačnými cyklami, ktoré často vedú k likvidácii zastaraných elektronických zariadení. V rámci boja proti tomu sa zameriavame na predĺženie životnosti našich IT zariadení – notebookov, monitorov, klávesníc, tlačiarní a podobne, prostredníctvom programu opráv a renovácie.

V roku 2022 naša spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou AfB odovzdala a spracovala 1 935 kusov IT a mobilných zariadení, ktoré neskončili na skládke, čím sa ušetrilo 3,7 tony elektrického odpadu. Opätovným využívaním IT zariadení sme znížili uhlíkovú stopu o 220 ton.

Školám, nemocniciam a mimovládnym organizáciám sme darovali viac ako 500 notebookov. V priebehu jedného roka sme pomohli vytvoriť 20 nových počítačových učební v regionálnych školách a na univerzitách. Čísla za rok 2023 sa ukazujú ešte lepšie v porovnaní s minulým rokom.

Týmto spôsobom nielen znižujeme množstvo elektronického odpadu, ale podporujeme aj obehové hospodárstvo opätovným využívaním cenných komponentov.

2. Cloud Computing: Cloud spôsobil revolúciu v IT infraštruktúre a umožňuje efektívnejšie využívanie zdrojov. Konsolidáciou údajov a aplikácií v dátových centrách môžeme optimalizovať využívanie serverov, čo vedie k zníženiu spotreby energie. Investujeme aj do obnoviteľných zdrojov energie na napájanie našich dátových centier, čím ďalej zvyšujeme svoju udržateľnosť.

3. Energetická účinnosť: Energetická náročnosť dátových centier je značná. DTITSO však výrazne investuje do zvyšovania energetickej účinnosti. To zahŕňa nákup výlučne 100 % obnoviteľnej energie od roku 2020, znižovanie množstva energie spotrebovanej na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu kancelárií. Nastavili sme teplotu na 20 stupňov a znížili sme prietok vzduchu pri vetraní.

Zmenšili sme kancelárske priestory takmer o 30%, čo predstavuje 900 pracovných miest. Do konca roka 2024 plánujeme zredukovať kancelárske priestory o 50% v porovnaní s rokom 2020. Znížili sme tým náklady na prenájom a údržbu budovy. Tieto snahy nielenže znižujú uhlíkovú stopu, ale šetria aj prevádzkové náklady.

4. Práca na diaľku a zníženie uhlíkovej stopy: Prechod na prácu na diaľku, ktorý urýchlila pandémia COVID-19, prijali mnohé spoločnosti poskytujúce IT služby. Znižuje sa tým potreba dochádzania do práce, čo následne znižuje emisie uhlíka a podporuje ciele udržateľnosti. Práca na diaľku je v súlade so zásadami obehového hospodárstva, pretože znižuje spotrebu zdrojov spojených s kancelárskymi priestormi.

V rámci našich aktivít, ktorými sa snažíme znižovať uhlíkovú stopu, sme v marci tohto roku slávnostne otvorili a uviedli do prevádzky prvých 10 nabíjacích staníc pre elektromobily. Zároveň postupne vymieňame náš vozový park za elektrické služobné autá. Naši zamestnanci tak majú možnosť používať nové elektromobily a nabíjať ich priamo na nami prevádzkovaných nabíjacích staniciach.

Rovnako tak naši zamestnanci majú možnosť zapožičať si elektrické kolobežky aj klasické bicykle. Veríme, že tento krok môže pomôcť zvýšiť povedomie o ekologicky udržateľnej doprave a motivovať zamestnancov, aby zvážili svoj vplyv na životné prostredie a vybrali si ekologickejšiu alternatívu.

5. Zelené obstarávanie: Naša IT spoločnosť je pri výbere dodávateľského reťazca čoraz selektívnejšia a uprednostňujeme dodávateľov, ktorí dodržiavajú udržateľné postupy. Podporovaním ekologicky zodpovedných dodávateľov nepriamo prispievame k udržateľnejšiemu a obehovému hospodárstvu v celom našom odvetví.

6. Zapojenie zamestnancov: Iniciatívy v oblasti udržateľnosti sa neobmedzujú len na služby a prevádzku. Zapájame do úsilia o udržateľnosť aj našich zamestnancov.

Tento rok naši zamestnanci vysadili 401 stromov vo Vysokých Tatrách a znížili sme tak uhlíkovú stopu o 4 tony. Vybudovali sme aj nový ekosystém - jazierko pre žaby v mestskom parku v Košiciach, čím sme prispeli k zlepšeniu životného prostredia v prospech občanov mesta. Naši zamestnanci sa zapojili ako dobrovoľníci, ktorí s nadšením vysádzali rastliny a skrášlili okolie jazierka.

V týchto dňoch plánujeme umiestniť v priestoroch našej firmy 2 kontajnery na recykláciu textilu, kde budú môcť nielen naši zamestnanci vhadzovať staré a nepotrebné oblečenie, ktoré sa následne opätovne použije alebo zrecykluje. Pomôžeme tak znížiť spotrebu materiálu a emisie CO2 pri výrobe textilu.

Rovnako tak organizujeme osvetové kampane a podujatia na podporu úspory energie a recyklácie, ako napr.: Hodina Zeme, Deň Zeme, Svetový deň životného prostredia, Svetový deň čistoty, Európsky týždeň mobility atď.

Na záver možno povedať, že udržateľnosť a obehové hospodárstvo už nie sú pre IT spoločnosti voliteľné, ale nevyhnutné. Prijatím týchto zásad nielenže znižujeme svoj vplyv na životné prostredie, ale zároveň sa staviame do pozície spoločensky zodpovednej firmy a uspokojujeme rastúci dopyt po ekologicky uvedomelých produktoch a službách. Keďže sa technológie neustále vyvíjajú, záväzok IT sektora k udržateľnosti zaručuje, že pokrok nepôjde na úkor planéty.