Trinásťroční "iTČKÁRI"

<Zadajte anotáciu>

Prvý ročník programu "Chcem sa stat iTČKÁROM na jeden deň" máme úspešne za sebou.

Ani samotní siedmaci zo základnej školy Bernolákova nevedeli do čoho vlastne “idú”, keď sa prihlásili do programu “Chcem sa stat itčkárom na jeden deň”. Koncept pre žiakov zo základnej školy, ktorí strávia jeden deň v IT firme vymyslelo oddelenie lokálnych Stratégií a Rozvoja, pod vedením Mariety Štefanovičovej. Ak sa pýtate prečo, odpovedí máme hneď niekoľko. Chceli sme ukázať už deťom na základnej škole, že aj IT svet vie byť zábavný a hravý. A to nie len pre chlapcov, ale aj pre dievčatá.

Úvodné slová ...

Najväčšia kongresová sála na Žriedlovej 13, v budove, kde sídli T-Systems Slovakia (TSSK), sa 26. marca premenila na hravú miestnosť plnú farieb. Tulivaky pohádzané na stred miestnosti si hneď našli svojich majiteľov. Trieda z “Bernoláčky” najprv pozorne počúvala úvodné slová. O firme, o tom, čo sa vlastne v TSSK robí. Mnohí netušili, že sa u nás nájdu aj pozície ako architekti a dizajnéri informačno-komunikačných technológií. Špecialisti s takým stupňom odbornosti, akých je na Slovensku málo. Experti na Linux, SAP, Red Hat, Python …

Prvou časťou dňa mladých itčkárov bol vhľad do metódy scrum. Mali upratať miestnosť pomocou tejto metódy, čo v realite znamenalo to, že si museli všetky činnosti rozplánovať, každý sa zhostil nejakej aktivity a keď zaznel povel a začalo sa upratovať, strhla sa obrovská trma-vrma. Do piatich minút bola miestnosť dokonale uprataná. Tričká boli nakope, časopisy zoradené, lopty v krabici. Aj týmto spôsobom sa mohli naučiť ako v budúcnosti pristupovať ku rôznym porojektom, či úlohám.

Po prvej časti ale prišla na rad tá oveľa zaujímavejšia, druhá časť, ktorá mala trvanie niekoľko hodín. Siedmaci sa dozvedeli, že ako itčkári na jeden deň, si musia aj niečo odrobiť. Boli rozdelení do skupín po piatich a dostali inštrukcie, perá fixy, magentové peniaze “madženťáky”, post-ity, veľké papiere a hlavne škatule s legom.
Zákazník, ktorého hral náš šarmantný kolega Patrik Stark im dal presné pokyny. Chcel aby postavili stabilného robota, ktorý urobí presné pohyby, vydá hlasový povel a bude vedieť rozoznávať farby. V skupinkách zavládlo hravé nadšenie a mohlo sa začať.
Nie každá skupina mala ľahké začiatky. Museli si vybrať, kto bude čo robiť. Za chvíľu sa ukázalo, kto je v tíme lídrom. Tí hravejší sa pustili do skladania. Nakoniec všetky skupiny zadanie zvládli a svoje riešenia odprezentovali. Každý v tíme plnil určitú úlohu. Víťazný tím si domov odniesol powerbanky. Všetci si zaslúžili certifikát, kde sa píše, že zvládli začiatky scrumu, lego programovanie a tímovú prácu. K tomu ešte každý dostal drobné darčekové predmety a tričko s Téčkom, aby si deň v TSSK zapamätali.

Deti zo ZŠ Bernolákova

Najväčší aplaus zaznel samozrejme vtedy, keď prišla pizza. Každý si vybral tú svoju. Po ťažkom dni skladania a programovania bola naozaj zaslúžená.

Musíme skonštatovať, že deti boli skvelé, strávili sme s nimi jeden krásny deň”: hovorili dobrovoľníci z TSSK, ktorí sa ujali tohto projektu. Bolo ich dokopy pätnásť, z rôznych oddelení a stretávali sa už od decembra 2018, aby pre deti vyskladali čo najlepší program.
“Zákazník” Patrik si po niekoľkých hodinách získal svoju komunitu fanúšikov. Celkovo vládla dobrá nálada a atmosféra bola veľmi priateľská. Možno aj vďaka tykaniu, ktoré zavládlo hneď od začiatku. V T-Systems si totiž tykáme všetci.

Chceli by ste sa aj vy stat na jeden deň Itčkárom?

Veríme, že tento program bude pokračovať. Podľa toho , čo hovorili deti mala táto akcia zmysel. Stretli sme sa so samými pozitívnymi hodnoteniami. Chlapcov prekvapilo, ako aktívne a šikovne sa zapájali dievčatá. Všetkých do jedného bavilo lego a zhodli sa na tom, že takéto vyučovanie by brali aj na ich škole. Pedagogička Iveta, ktorá deti sprevádzala skonštatovala, že aj pre ňu bolo zážitkom, že mohla nazrieť do priestorov modernej IT spoločnosti. Veľakrát túto možnosť ako učitelia nemajú.

Nálada bola super ...

Možno ste zvedaví ako sme vybrali práve túto triedu. Koncom roka 2018 Marieta Štefanovičová oslovila všetky školy v košickom kraji. Podmienkou bolo , aby žiaci urobili video a poslali nám ho do súťaže. Takto sme dostali päť videí a samotní zamestnanci TSSK vyberali, ktoré je najlepšie. Najviac hlasov získala ZŠ Bernolákova.

A teraz otázka na samotnú Marietu. Prečo začala s týmto projektom? “Vždy som chcela robiť v živote niečo, v čom je ukrytý hlbší význam. Je to jedinečná možnosť - pracovať s deťmi vo veku, keď sú ešte otvorené všetkým možnostiam, kam by sa v živote mohli uberať. Keď sú ešte ako špongia a nasávajú všetko navôkol. Práve v tomto období by som im chcela ukázať, aké sú ich možnosti uplatnenia sa v budúcnosti. Túto príležitosť som dostala a chytila som sa jej s nadšením. Kľúčová otázka pre mňa bola, s kým budem pracovať na projekte a akým spôsobom. Mala som šťastie, že sa mi podarilo dať dokopy skupinku ľudí, ktorí majú plnú priehršť nápadov, u ktorých je “participatory culture” jedna z ich silných stránok. Spolupráca v tíme je pre nich to prvé a čo sa týka zamerania sa na zákazníka – v našom prípade deti, to malo ich plnú pozorosť. Som vďačná za túto príležitosť, za ľudí s ktorými sa nám podarilo priblížiť naše IT prostredie deťom hravým spôsobom a pevne verím, že toto je len začiatok dlhej cesty, ktorá je pred nami. Na jej konci nás čaká naša budúca IT generácia.

Marietine slová hovoria za všetko. Aká bude ďalšia IT generácia? Aj my sa vieme pričiniť o to, aby to bola generácia mladých ľudí, ktorí budú vedieť analyticky uvažovať a zároveň budú pracovať hravo a tímovo a dajú možnosť aj ostatným, aby každý vedel zúročiť svoj talent.

Pozrite si video ...