Stano Trnik: Softvérovo definvané siete zaručujú spoľahlivé spojenie kritickým aplikáciám

<Zadajte anotáciu>

Počas vysokej školy sa venoval programovaniu, po nej sa rozhodol zmeniť svoje zameranie a vybral si siete. V našej firme stál pri tom, ako v roku 2008 vznikalo oddelenie Network Management úplne od základov. Dnes Stano ako Lead Network Architect pracuje na novom produkte Juniper SD-WAN.

Ako vyzerala tvoja cesta v IT sfére?

IT ma lákalo od detstva, od prvého PC, hier, taktovania a vylepšovania hardvéru, zhotovenia prvej siete v paneláku s kamarátmi a pokračovalo to na strednej elektrotechnickej škole s možnosťou prístupu na internet, ktorý sme vtedy doma ešte nemali. Na výške som študoval programovanie, ale môj hlavný IT rozvoj sa konal na internáte Jedlíková 9, kde sme vytvárali webstránky a rôzny digitálny obsah v rámci zábavy, prípadne sme si privyrábali vypracovaním školských zadaní alebo implementovaním Google reklamy, ktorá v tom čase iba začínala. Letné prázdniny som trávil v USA, kde som prvý rok staval a prerábal drevené domy a ďalšie roky pracoval ako taxikár. Bola to veľmi dobre platená  práca na leto, ale nič, v čom by som si vedel predstavit kariéru na Slovensku. Internátna sieť a motanie sa v PC klube boli prvým kontaktom so sieťarinou, ktoré ma odlákali od programovania a po štátniciach som sa uchádzal vtedy ešte v T-Systems Slovakia o sieťarsku pozíciu. Mal som viacero ponúk mimo Košíc z oblasti programovania a tvorby webstránok, ale v Téčku ma oslovila možnosť byť pri zrode úplne nového tímu/oddelenia Network Management, ako aj možnosť ostať v Košiciach a využiť nemčinu.

Tvoje začiatky vo firme teda vyzerali ako?

Namiesto nástupu do zabehnutého kolektívu a procesov, som dostal šancu byť pri zrode nového tímu, procesov aj systému práce. Celú pracovnú atmosféru ešte vylepšili moji ďalší dvaja kolegovia – spolužiaci z výšky, a možnosť výberu, kto z nás troch bude „šéf” -  tímlíder. Pracovné priestory boli skromné, vlastne prázdne, najprv bez nábytku a počítačov, ale potenciál bol vďaka zvučnému menu materskej spoločnosti citeľný a dnes sme druhý najväčší IT zamestnávateľ na Slovensku. Naše oddelenie sa z pôvodných 3 ľudí dostalo na číslo okolo 200. Začiatky práce boli paradoxne návratom k štúdiu, dokonca priamo na TUKE, kde sme v CNL laboratóriu aplikovali teoretické vedomosti na reálnych zariadeniach a stali sa z nás skutoční sieťari. Často sme lietali za nemeckými kolegami, zaučiť sa, oboznámiť sa s ich systémom práce a pracovným prostredím a oni lietali k nám. Tým sme si vybudovali osobnejší vzťah, ktorý je veľmi dôležitý pri prevažne elektronickej komunikácii, a s niektorými pracujeme dodnes. So skúsenosťami a hladom mladého tímu po nových vedomostiach a technológiách narastala kvalita práce, jej náročnosť aj meno košickej pobočky.   

V roku 2013 sme dosiahli v Košiciach najvyšší technický level podopry - technický inžiniering komunikujúci priamo s výrobcami technológií. Neskôr pribudli v našom tíme aj dalšie vrcholné pozície dizajnérov a architektov komplexných riešení.  

Prečo ťa bavia siete?

IT môžme rozdeliť na aplikačné (programovanie) a komunikačné (siete). Pre mňa sú siete hmatateľnejšie, logickejšie a systematickejšie ako programovanie, pretože v prípade problému viem prechádzať jednotlivými vrstvami a riešiť ich postupne - od dobre zapojeného kábla až po dáta posielané aplikáciou. Ak riešime optimalizáciu a akceleráciu dátových prenosov, vždy poteší zákazníkova pozitívna reakcia na rýchlejšiu sieť. Taktiež občas dobre padne vstať od počítača a ísť do vychladeného labáku manuálne namontovať do racku nejaké zariadenie, pozapájať, prípadne vyrobiť káble a pekne ich upratať do úchytov, aby to vyzeralo prehľadne a profesionálne J.

Čomu sa venuješ ako Lead Network Architect?

Som zodpovedný za komplexný návrh architekúry a implementovanie SD-WAN technológie do existujúcej zákazníckej siete, prípadne pridanie nových zákazníckych lokalít alebo cloudových služieb. DT pokrýva dopyt po novej SD-WAN technológii riešeniami od rôznych výrobcov. Náš tím buduje SD-WAN produkt postavený na technológii Juniper SD WAN a aktuálne pracujeme na projekte pilotného zákazníka Lufthansa.

Si ambasádorom pre WAN optimalizáciu a SD WAN - čo si má pod tým človek predstaviť?


Pod WAN siete spadajú verejné siete tvoriace internet a súkromné korporátne siete spájajúce pobočky firiem s datacentrami a cloudom. WAN optimalizácia umožňuje efektívnejšie využívanie existujúcich sietí s použitím komprimácie dát, odstránením ich redundancie, zmenou parametrov zastaralých, ale stále používaných protokolov, ako aj odstránením zbytočnej a zdržujúcej komunikácie na pomalých sieťach. Ak napríklad zákazník posiela veľké množstvo dát na inú pobočku, kde k nim pridajú malé množstvo nových dát a posielajú to naspať, zariadenie na optimalizáciu si pôvodné dáta zapamätá a naspäť posiela už len nové dáta. Takto sa prenosy Gigabajtov dát trvajúce hodiny môžu razom zmeniť na prenosy Megabajtov trvajúce pár sekúnd a technológia sa postará o to, aby sa žiadne dáta nestratili.
WAN optimalizácia je alternatíva k drahému navyšovaniu rýchlostí pripojenia alebo jediná možnosť zrýchlenia pripojenia tam, kde to technológia pripojenia neumožňuje. 

A čo predstavuje pojem SD-WAN?

SD-WAN je skratka pre (Software Defined) softvérové riadenie sietí, ktoré využíva pôvodné siete tvoriace spodnú (underlay) vrstvu a nad ňou sa nachádza (overlay) horná riadiaca vrstva tvorená SD-WAN zariadeniami a orchestrátorom, ktorý umožňuje centralizované riadenie a konfiguráciu jednotlivých zariadení s rôznymi funkciami v peknom a zrozumiteľnom grafickom prostredí. Administrátor orchestrátora zadefinuje požadované správanie siete, ktoré je vytvorené na základe parametrov rôznych spojení v sieti, podľa kritickosti, dôležitosti a požiadaviek jednotlivých aplikácií pre konkrétneho zákazníka, ako aj bezpečnostných požiadaviek pre rôzne pobočky a služby. Takto zabezpečíme, aby aplikácia s vysokou prioritou, ktorá je kľúčová pre biznis zákazníka, nespadla a fungovala aj pri výpadku jednotlivých spojení. Vďaka SD WAN budú mať vedľajšie aplikácie, napríklad sociálne siete, trochu pomalšie pripojenie, keďže pre biznis nie sú prioritné. SD-WAN predstavuje budúcnosť v oblasti sietí, ktoré pre svoju komplexnú štruktúru potrebujú centralizovanú orchestráciu.

Prečo si sa stal ambasádorom práve ty?

V rámci WAN optimalizácie a SD-WAN technológie sme v Košiciach úzky tím ľudí, ktorí sa jej venujú a tí zvyšní nie sú takí ukecaní ako ja. V téme sietí som doma a viem vysvetliť aj zložitejšie témy jednoduchými a zrozumiteľnými analógiami.

Vo firme si už viac ako 10 rokov, vnímaš, ako sa mení?

Áno, vnímam ten posun od začiatkov spoločnosti, zoznamovania sa s fungovaním IT trhu, od jednoduchších pozícií s menšou pridanou hodnotou až po úzko vyprofilovaných top odborníkov pokrývajúcich komplexné témy a celé zastrešenie technológií pod jednou strechou s vytváraním vlastných produktov. Ja osobne som v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia zapojený do veľkých projektov využívajúc najnovšie technológie, s ktorými by som ináč neprišiel do styku. Krok po kroku vylepšujeme náš produk SD-WAN s použitím technológie Juniper a verím, že si budem môcť povedať, že som stál na začiatku tejto technológie, tak ako pri budovaní network oddelenia v Košiciach.


Čo podľa teba človek potrebuje na to, aby bol „sieťar“?

V prvom rade ho to musí baviť, to je základ. Mal by mať vzťah k strojovým jazykom, byť trpezlivý a mať chuť riešiť komplexné problémy a neustále sa učiť. Určite musí mať vzťah k systematickosti a snažiť sa nájsť príčiny problémov a ich riešenia. Na incidenty a problémy pozerať ako na výzvu, pri ktorej sa naučí niečo nové a ak práve všetko funguje tak, ako má, stále sa môže venovať vyladeniu fungovania siete a návrhu optimalizácie riadenia siete na základe množstva monitorovacích údajov, trendových grafov a štatistík.