Software Asset Managment - optimálne riadenie a správa firemných softvérových prostriedkov

<Zadajte anotáciu>

Špeciálny projekt

Potreba Software Asset Managementu (SAM) v akejkoľvek podobe je čoraz dôležitejšia. Zvyšujúce sa náklady na prevádzku informačných systémov so sebou prinášajú potrebu ich optimalizácie. Priestor na uvoľnenie zdrojov nachádzame na softvérovej úrovni.

T-Systems Slovakia má v oblasti informačných a komunikačných technológií dlhoročné skúsenosti, poskytuje servisné služby firmám na celom svete, medzi ktoré patrí aj SAM servis. Pre firemných zákazníkov, ktorí obsluhujú stovky či tisíce systémov, je implementácia SAM servisu veľmi dôležitá. Porušenie zmluvných podmienok môže viesť k priamym stratám v multimiliónových pokutách a nepriamym stratám - poškodeniu dobrého mena. Je prirodzené, že tabuľkové riešenia nie sú aplikovateľné vo veľkom biznis prostredí, preto je odporúčané využitie špecializovaných komerčných nástrojov. Dôležité je, aby boli nástroje akceptované  výrobcami v prípadoch auditovania, na čo slúži FLEXERA.

Implementácia FLEXERA toolu prebieha postupne a počet zákazníkov využívajúcich tento nástroj sa zvyšuje. Princíp posudzovania vo všeobecnosti spočíva v inventarizácii hardvérových a softvérových dát, ktorých periodicita závisí od požiadavky zákazníka. V rámci samotného výstupu pre zákazníka je k dispozícii end2end servis, kompletný technický support v zákazníckom prostredí, licenčný balanc, optimalizácia licenčného prostredia a ďalšie služby. Zákazník získava vďaka autodiscovery presný prehľad o využití softvéru, zároveň aj prehľad o nedostatku či prebytku licencií voči rôznej metrike.

SAM tooly spracúvajú dáta, ktoré sú spojené len s licencovaním, vo vymedzený čas aktivujú softvér a hardvér skenovanie a získané dáta odosielajú do užívateľského rozhrania toolu. Zákaznícke biznis dáta nie sú žiadnym spôsobom dotknuté a komunikácia medzi koncovým systémom a dátovým kolektorom prebieha výhradne po zabezpečenej komunikačnej linke.

Zavedením software asset managementu si zákazník zabezpečuje riadne plnenie a využívanie licencií. Vhodnou optimalizáciou dokáže ušetriť až 30 % nákladov na nákup licencií, automatizáciou zefektívniť správu infraštruktúry, minimalizovať finančné riziko a spravovať kontrakty.

Autor: Miloš Fara, T-Systems Slovakia