Raketové riešenia stredoškolákov v spolupráci s kolegami Innovlab

<Zadajte anotáciu>

Bidovce, 26. apríl 2024 – Študenti stredných škôl otestovali vlastnoručne zostrojené satelity pred národným finále súťaže CanSat pod záštitou Európskej vesmírnej agentúry. Raketa s hybridným pohonom na báze plynu ich vyniesla do výšky približne 1 km, kde sa následne uvoľnili z nosiča a s pomocou padáka a GPS sa vrátili na zem.

Organizátormi súťaže CanSat sú Slovak Space Office v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. ​​​​​​​

Hlavným zadaním pre študentov bolo vyrobiť satelit veľký ako plechovka a zmestiť doň napájanie, senzory aj komunikačný systém. Ten musel po vynesení do výšky 1 kilometra vykonať vedecký experiment alebo demonštráciu technológie, bezpečne pristáť a analyzovať zozbierané údaje. Počas letu a pristátia zbieral každý satelit dáta a komunikoval s pozemnou stanicou, ktorú si tímy samostatne pripravili a riadili ju. ​​​​​​

Každý projekt musel splniť dve hlavné misie

Povinnou primárnou misiou bolo vysielať a zbierať údaje o teplote a tlaku vzduchu aspoň raz za sekundu prostredníctvom rádiovej komunikácie. Sekundárna misia bola úplne otvorená fantázii študentov. Mohol to byť napríklad systém autonómneho pristávania, analýza zemskej atmosféry či vývoj rovera, ktorý sa zmestí do CanSatu.

V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia podporujú rast vesmírneho priemyslu a sú nadšencami nových technológií. „Radi podporujeme skvelé výskumné projekty a vždy hľadáme veľké talenty. Súťaž CanSat poskytuje študentom praktické skúsenosti v oblasti leteckého inžinierstva, projektového manažmentu a tímovej práce. Tento projekt podporuje kreativitu a inováciu v oblasti vesmírnych technológií. Je to obrovská skúsenosť, ktorú možno len ťažko prekonať,“ hovorí Andreas Truls, výkonný riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

„Toto podujatie predstavuje unikátnu príležitosť pre rozvíjanie spolupráce Leteckej fakulty TUKE s našimi partnermi. Okrem toho, že súťaž rozširuje povedomie o možnostiach vesmírneho sektora medzi študentmi stredných škôl a mladými ľuďmi na Slovensku, zároveň demonštruje, že vesmírny sektor je perspektívnou oblasťou, v ktorej je možné sa rozvíjať a uplatniť. Tento pilotný ročník súťaže predstavuje aj výsledok spolupráce Východoslovenského vesmírneho klastra, kedy väčšina organizátorov patrí medzi jeho hlavných signatárov,“ uvádza prorektor Juraj Gazda, ktorý v rámci súťaže vyzdvihol funkciu lokálnych mentorov a pedagógov.

„Veríme, že počty tímov v nasledujúcich ročníkoch súťaže budú len stúpať. Súťaže ako táto pomáhajú žiakom stredných škôl určiť si svoje ďalšie smerovanie v živote. Prepojenie vzdelávania s praxou a poradenstvo lokálnych mentorov im môžu dopomôcť vybrať si ich ďalší smer, či už štúdium na vysokej škole alebo realizáciu v praxi. Vždy je však radosť vidieť toľkých horlivých mladých ľudí v snahe ukázať, čo v nich je,“ dodáva J. Gazda.

Medzi šikovnými budúcimi elektrotechnikmi nechýbala ani žena

Až tri zúčastnené tímy boli z Prešova. Tím „Resistors rebels“ zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove vytvoril prototyp puzdra na 3D tlačiarni. Chlapci pod vedením tímlídra Mariána Haboráka pripravili elektroniku s dvoma komunikačnými jednotkami s ESP32 a algoritmus pre spracovanie prijatých dát.

„Projekt je zaujímavý už svojou komplexnosťou, keďže si študenti môžu vyskúšať vytvoriť zariadenie, ktoré bude merať ľubovoľné veličiny, spracovávať odmerané veličiny a odosielať ich prostredníctvom rádiového signálu do ďalšieho zariadenia, ktoré bude vizualizovať získané veličiny. Kooperáciou viacerých organizačných zložiek (školstvo, veda, firmy) získala táto súťaž postavenie, ktoré z pohľadu strednej školy vnímame veľmi pozitívne,” objasnil Pavol Pavlanin, učiteľ odborných elektrotechnických predmetov zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej. Vyzdvihol tiež prínos súťaže, keďže si v rámci nej študenti posilnia svoje odborné zručnosti a mäkké zručnosti, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi potrebné. Naučia sa pracovať v tíme, byť zodpovední za časť projektu a prinášať inovácie, ktoré v slovenskom školstve stagnujú.  

Kolektív „EcoSat“ zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Prešova sa inšpiroval televíznou reláciou. „Videli sme televíznu reláciu, kde riešili problematiku znečistenia ovzdušia. To nás inšpirovalo aby sme odmerali kvalitu vzduchu a prípadne vedeli aj ponúknuť riešenia. To je aj sekundárna misia pre náš produkt“, prezradili šikovní stredoškoláci.

Tretí zapojení Prešovčania sa súťaže zúčastnili pod názvom „GeoSat“ a reprezentovali tiež Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove. Medzi nimi vynikala aj mladá nádejná elektrotechnička Michaela Šoltysová, zodpovedná za padák a konštrukciu satelitu. 

Rožňavský tím si zvolil podobnú sekundárnu misiu, a to zistiť intenzitu UV žiarenia a množstvo skleníkových plynov. Konštruktéri chceli zároveň odmerať množstvo plynov, ktoré poškodzuje ozónovú vrstvu a vlhkosť vzduchu v závislosti od nadmorskej výšky.

Aj tieto mladé talenty a napredujúci vývoj sú našou budúcnosťou.  „Očakávame, že aplikácie typu vesmír – Zem budú vo veľkom meradle podporovať poľnohospodárstvo, baníctvo, energetiku a ďalšie priemyselné odvetvia. Vidíme možnosti výskumu a vývoja v našom regióne, s perspektívou vysoko kvalitných pracovných miest, a to najmä v oblasti analýzy údajov a data miningu,“ dodáva A. Truls. 

Kontaktná osoba:

Lenka Adamová

Business Development, Event & PR Manager at Innovlab Startup Center

+421 903 530 824

lenka.adamova@t-systems.com