Po siedmich rokoch vo Švajčiarsku sa vrátil do Košíc

<Zadajte anotáciu>

Čo navrhuje IKT architekt?


Pavol Dilung momentálne pôsobí v TC divízii, na oddelení Operations Enabling ako Architekt. Rozhovoru sa zúčastnil spolu so svojou líderkou Beatou Bartok. O čom mal byť náš rozhovor? Hlavne o človeku, ktorý vo firme začínal, neskôr ho život zaviedol do cudzích krajín a po siedmich rokoch ho opäť môžeme vidieť v Košiciach, v T-Systems. Možno má o pár sivých vlasov viac, ale úsmev sa mu nezmenil.

Začiatky automatizácie


Pavol začínal svoju pracovnú kariéru v Ústave výpočtovej techniky, odkiaľ sa nechal známymi zlákať do firemného prostredia, do začínajúcej magentovej spoločnosti T-Systems Slovakia. Bolo to v roku 2006. Pracoval na operačných systémoch SOLARIS. Aktívne spolupracoval s inžiniermi na nemeckej strane a ako jeden z prvých rozbiehal projekty automatizácie. Porovnával viacero mechanizmov, ktoré by sa mohli použiť a vytvoril nástroj, pomocou ktorého bolo možné nainštalovať operačný systém. V rokoch 2008 až 2009 strávil deväť mesiacov v Mníchove, kde si spolu s nemeckými kolegami vyskúšal priamy kontakt s veľkými centralizovanými systémami a databázami.


Mobilné siete vo Švajčiarsku


V júni v roku 2010 Pavol odišiel kvôli rodinným dôvodom do Švajčiarska, kde si vyskúšal viacero nových vecí. Tak napríklad dennodenné cestovanie vlakom do práce v Zurichu a v Berne, ktoré mu zabralo tri hodiny. Vlak bol preňho zároveň sčasti aj kanceláriou, vystačil si s počítačom a telefónom. Prvé tri roky bola jeho zamestnávateľom dcérska spoločnosť švajčiarskieho Telekom. Pracoval na návrhoch a riešeniach pre mobilné siete, vyhľadávanií a registrácii telefónov a automatickej aktualizácii. Napríklad aj na novej službe „pay for me“, kde sa mohlo mobilom volať na účet volaného. Neskôr pracoval priamo pre švajčiarsky telekom v oblasti cloud-ových riešení ako Dev-Ops inžinier a mal na starosti návrh a vývoj orchestračného nástroja, ktorý prepája Puppet (nástroj na automatizovaný manažment konfigurácie operačných systémov a rôznych aplikácií) s rôznymi virtualizačnými techonológiami a riadi jednotlivé moduly, ktoré sa používajú pri inštalácii OS a aplikácií.
Ako sa žilo vo Švajčiarsku? Sú tam ľudia naozaj takí rezervovaní a chladní ako sa hovorí? Pavol nesúhlasne pokyvuje hlavou: „Mal som dobré vzťahy s ľuďmi navôkol a doteraz sa s niektorými z nich stretávam. Práca ma taktiež bavila. A sú tam výborné syry, z ktorých sa ľahko priberá.“


Ľudská“ základňa v T-Systems Slovakia?


Po siedmich rokoch sa u Pavla rodinná situácia zmenila a tak kontaktoval známych v T-Systems, či sa tu nenájde zaujímavá pozícia. Na oddelenie Operations Enabling sa vrátil ako IKT architekt (IKT - Informačno Komunikačné Technológie) v marci 2017. Prečo práve T-Systems? „Poznal som firemnú kultúru, benefity a hlavne, poznal som ľudí. Je to veľká firma, atmosféra je uvoľnená a T-Systems Slovakia bola u nás v Košiciach ako jedna z prvých IT firiem. Cítim tu takú osobnú istotu, paradoxne nemám rád veľké zmeny“: hovorí Pali.
Jednou z výhod je určite aj to, že už nemusí denne cestovať stovky kilometrov. V Košiciach je všetko „pokope“ a Pavol oceňuje aj okolitú prírodu. Pri dvoch deťoch (dvojičkách) až takú slobodu chodiť si kamkoľvek a kedykoľvek síce nezažíva, ale už sa spolu kolegom rozprávali, že oprášia turistické topánky.

Monitorovacie systémy a „cloudy“


Pavlov profesionálny život v T-Systems Slovakia sa momentálne sústreďuje na návrh štandardizovaných operačných systémov s istou mierou automatizácie vo virtuálnych prostrediach. Tieto systémy tvoria prostredie pre beh aplikácií, na ktorých je monitorovacie riešenie postavené. Pre zákazníka to znamená, že vie presne čo sa s jeho zariadeniami, ktoré používa vo svojom biznise deje. Napríklad, ak sa u nejakého zákazníka pretrhne kábel na linke, prípadne dôjde k inej softvérovej alebo hardvérovej poruche, monitorovací systém to zachytí a okamžite hlási. Zákazníkovi a kolegom v operačných tímoch teda dáva informáciu o mieste a rozsahu poškodenia. Pre kolegov v operačných tímoch a vývojárov má však štandardizované virtuálne prostredie obrovskú výhodu v tom, že je možné elegantne robiť vývoj a reprodukovať chybové stavy s minimálnou znalosťou OS, nakoľko sa jednotlivé inštancie inštalujú (reinštalujú) automaticky s rovnakým softvérom a základnými nastaveniami.Aké má Pavol plány do budúcnosti? Čo v IT svete ho ešte láka? Ako sám hovorí, rád by pokračoval v práci s cloudovými systémami. Cloudom venoval štyri roky a tieto riešenia sa mu páčia. Sám má ale takú predstavu, že po pár rokoch sa svet vráti k iným formám ukladania dát. Čas ukáže, každopádne Pavlovi želáme veľa zaujímavých projektov a príjemnmých ľudí navôkol. Zdá sa, že momentálne sú tieto faktory naplnené.

Ďakujeme za rozhovor.