Nahliadnite do IT architektúry telekomunikačných služieb

<Zadajte anotáciu>

IT architektúra poskytovateľov telekomunikačných služieb je vskutku komplexné riešenie. Spája v sebe portálové aplikácie, systémy na plánovanie, aktiváciu a zabezpečenie služieb, následne aplikácie vykonávajúce fakturáciu a správu výnosov a v neposlednom rade samotné sieťové prvky. 

Zložitosť takejto telekomunikačnej IT Architektúry úzko súvisí so samotnou evolúciou či už mobilných alebo pevných sietí. A práve aj v organizácii TEL IT sme posledné roky súčasťou mnohých zmien v architektúre, ktoré majú dopad pre nemecký Telekom, ale aj pre celý európsky segment, patriaci pod koncern DTAG.

Vývoj aplikácií na zelenej lúke

Jasnou víziou je modernizácia a zjednodušenie IT architektúry naplnením portfóliového prístupu so štyrmi základnými prvkami: vývoj aplikácií na zelenej lúke (Greenfield), odstraňovanie väzieb medzi aplikáciami (Decoupling), modernizácia a vylučovanie starších tzv. Legacy aplikácií z architektúry. Pod zelenou lúkou si primárne predstavujeme vývoj nových aplikácií v cloudovom prostredí s využitím DevOps praktík. Za posledné roky už mnohé kritické aplikácie premigrovali do cloudov ako AWS alebo Microsoft Azure. V tomto roku sa plánuje aj sprístupnenie ďalšieho hyperscaler - Google Cloud Platform. V minulosti boli mnohé aplikácie veľmi silno závislé od seba, čo sťažovalo nielen dodatočný vývoj, ale aj samotnú prevádzku. Oddelenou architektúrou aplikácií umožníme každému komponentu vykonávať svoje úlohy nezávisle. Príkladom je digitalizácia omnichannel riešení, kde primárnym cieľom je oddelenie portálových aplikácií od tzv. backend systémov.

Presun funkcionalit do nových riešení

Modernizácia architektúry spočíva z prechodu monolitických riešení na menšie servisy. Zároveň mnohé aplikácie stále využívajú zastarané protokoly na komunikáciu, a preto aplikujeme tzv. REST API first approach. Legacy systémy sú aplikácie, s ktorými „bojuje“ každá podniková architektúra a teda nie je tomu inak ani v telekomunikačnom segmente. Sú to napríklad aplikácie, ktoré sú súčasťou architektúry viac ako 15 rokov. V tomto smere je cieľom presun funkcionalít do nových riešení za účelom vyradenia starších aplikácií. Všeobecne IT architektúre dokáže pomôcť využívanie priemyselných štandardov pred návrhom vlastných riešení. V telekomunikačnom priemysle je k dispozícii TM Forum, ktoré pôsobí ako nezisková a globálna asociácia pomáhajúca transformovať sa a prosperovať v digitálnej ére. Príkladom je TM Forum Open API, globálna iniciatíva umožňuje využívať hotové REST API pre špecifické digitálne služby. Hlavné oblasti, kde sa práve snažíme aplikovať spomínaný portfóliový prístup sú aplikácie na manažment optickej siete, plánovanie mobilných sietí, omnichannel transformácia v rámci B2C a aj B2B segmentu a v neposlednom rade dátová analýza.

Vzdelávanie študentov

Téma IT architektúry nie je často prezentovaná mimo organizácie a práve preto sme sa rozhodli zdieľať fungovanie telekomunikačného biznisu aj študentom Košickej Akadémie Softvérového Vývoja hravou formou. Počas interaktívneho workshopu sme študentom vysvetlili dôležitosť Cloud Computing, UX, REST API a všeobecné bezpečnostné požiadavky práve na základných telekomunikačných IT systémoch.